طرح توجیهی تولید و بسته بندی سبزیجات خشك

دسته بندی صنعتی
فرمت فایل pdf
حجم فایل 99 کیلو بایت
تعداد صفحات 22
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

طرح توجیهی تولید وبسته بندی سبزیجات خشك

با ظرفیت بسته بندی ١٢٠٠ تن

انواع سبزی خشك شده در سال

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایلطرح توجیهی فرآوری و بسته بندی سبزیجات تازه و خردشده

دسته بندی صنعتی
فرمت فایل pdf
حجم فایل 99 کیلو بایت
تعداد صفحات 22
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

طرح توجیهی فرآوری وبسته بندی سبزیجات تازه و خردشده

با ظرفیت بسته بندی ١٧٠٠ تن

انواع سبزی تازه و خرد شده در سال

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایلطرح توجیهی فرآوری و بسته بندی میگو

دسته بندی شیلات
فرمت فایل pdf
حجم فایل 102 کیلو بایت
تعداد صفحات 23
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

طرح توجیهی فرآوری و بسته بندی میگو

با ظرفیت بسته بندی ١٨٠٠ تن

میگوی فرآوری شده در سال

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایلطرح توجیهی بسته بندی مواد غذایی

دسته بندی صنایع غذایی
فرمت فایل pdf
حجم فایل 95 کیلو بایت
تعداد صفحات 18
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

طرح توجیهی بسته بندی مواد غذایی

با ظرفیت بسته بندی

٢٠٧٥ تن پودر و گرانول در سال

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایلطرح توجیهی فرآوری و بسته بندی ماهی

دسته بندی صنعتی
فرمت فایل pdf
حجم فایل 101 کیلو بایت
تعداد صفحات 22
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

طرح توجیهی فرآوری و بسته بندی ماهی

با ظرفیت بسته بندی ١٨٠٠ تن

گوشت ماهی فرآوری شده در سال

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایلطرح توجیهی تولید رشته آشی و پلویی

دسته بندی صنعتی
فرمت فایل pdf
حجم فایل 94 کیلو بایت
تعداد صفحات 20
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

طرح توجیهی تولید رشته آشی و پلویی با

ظرفیت ٣٦٠ تن در سال

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایلطرح توجیهی تولید دارو های گیاهی

دسته بندی صنعتی
فرمت فایل pdf
حجم فایل 105 کیلو بایت
تعداد صفحات 18
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

طرح توجیهی تولید دارو های گیاهی ( پماد کاپسی کوم و قرص آنتوم )

با ظرفیت ٢٧٠ هزار تیوپ پماد و ٣ میلیون عدد قرص در سال

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایلطرح توجیهی بازیافت مواد پلاستیکی ، تولید نایلون و چاپ روی آن

دسته بندی صنعتی
فرمت فایل pdf
حجم فایل 103 کیلو بایت
تعداد صفحات 18
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

طرح توجیهی بازیافت مواد پلاستیکی ، تولید نلیلون و چاپ روی آن

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایلطرح توجیهی بسته بندی میوه

دسته بندی صنعتی
فرمت فایل pdf
حجم فایل 98 کیلو بایت
تعداد صفحات 23
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

طرح توجیهی بسته بندی میوه با ظرفیت بسته بندی 2200 تن انواع میوه در سال

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایلطرح توجیهی تولید حوله

دسته بندی صنعتی
فرمت فایل pdf
حجم فایل 93 کیلو بایت
تعداد صفحات 17
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل

طرح توجیهی تولید حوله با ظرفیت 65 تن در سال

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل