پاورپوینت در مورد کنترل گیاه هرز به روش بیولوژیكی

پاورپوینت کنترل گیاه هرز به روش بیولوژیكی ;اسلاید کنترل گیاه هرز به روش بیولوژیكی;پاورپوینت کنترل گیاه هرز;اسلاید كنترل گیاه هرز به روش بیولوژیكی 30 اسلاید

پاورپوینت در مورد كنترل گیاه هرز به روش بیولوژیكی در قالب پاورپوینت در 30 اسلاید قابل ویرایش

توضیحات :
پاورپوینت در مورد كنترل گیاه هرز به روش بیولوژیكی در قالب پاورپوینت در 30 اسلاید قابل ویرایش.
بخشی از متن :
كنترل گیاه هرز به روش بیولوژیكی:
نخستین منظورازكنترل بیولوژیكی كاهش آلودگی گیاهان هرزدرسطحی غیراقتصادی
است.این منظور بابكارگیری مستقیم یا غیر مستقیم موجودات زنده ای مانند گیاهان زراعی،انگلها،شكارگرهاوعوامل بیماریزا برآورده می شود.
كنترل بیولوژیكی شامل دو روش اصلی است: 1)استفاده ازرقابت گیاه زراعی و گیاه هرز، 2)استفاده از انگل،شكارگر و عوامل بیماریزا.
استفاده از رقابت گیاه زراعی و گیاه هرز:
در این روش برای جلوگیری،كنترل یا كاهش استقرار گیاه هرز از استعدادهای تغییر پذیرگیاه مانند رشد،عادتها،سازشها و توانایی رقابت گیاهان هرز استفاده می شود.گیاه
ماده ای زنده و دارای فعالیتهای زیست شناختی است،بنابراین رقابت آن با گیاه دیگر به عنوان یكی از روشهای بیولوژیكی مورد بحث قرار می گیرد.
و…
فهرست مطالب :
كنترل گیاه هرز به روش بیولوژیكی:
استفاده از رقابت گیاه زراعی و گیاه هرز:
استفاده از انگلها،شكارگرها و عوامل بیماریزا:
كنترل بیولوژیكی گیاهان هرز به وسیله حشرات:
چند نمونه علف هرز

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 30