دانلود پاورپوینت آموزش مطالب کلیدی و پرکاربرد در حسابداری

حسابداری;بیمه;مالیات;سنوات;عیدی و پاداش;قانون کار;حق مسکن;حق اولاد

حسابداری بیمه مالیات سنوات عیدی و پاداش قانون کار حق مسکن حق اولاد

فهرست مطالب

شورای عالی کار

حقوق و مزایا

مزایای مستمر وغیر مستمر

میزان حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۹

شرط دریافت حق اولاد

فرمول محاسبه حق اولاد

محاسبه ساعات کاری واضافه کاری

جدول ساعات کار قانون کار کارگران

فرمول محاسبه اضافه کاری

نکات مهم محاسبه اضافه کار

عیدی و پاداش

محاسبه سنوات

حق ماموریت

مرخصی و انواع آن

نکات مهم در مورد مرخصی استحقاقی

مرخصی استعلاجی

مرخصی ازدواج و مرخصی فوت در قانون کار

نوبت کاری

مثال های صحیح برای نوبت کاری

نحوه محاسبه نوبت کاری

نرخ حق بیمه

مالیات

طبقه مالیاتی

نحوه محاسبه مالیات

کسورات حقوق

منابع

شورای عالی کار

قانون کاربه عنوان سند جامع حمایت ازحقوق کارگران، برای تعیینحداقلحقوقودستمزد کارگرانشورایی به نام شورای عالیکاررا پیش بینی کرده است . این شورا موظف است براساس نرخ تورم و هزینه های زندگی ، هر سالهحداقل میزان دستمزد کارگرانیرا که در مشاغل مختلف مشغول به کار هستند به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دهد .

البته نهایتامیزان دستمزدهر سالهکارگرانرا باید مجلس شورای اسلامی تصویب کند . یکی از اهداف تعیینحداقل دستمزدجلوگیریاز سوء استفادهکارفرماازکارگراست و در واقع قانون کار برای حمایت ازکارگرانتعیینحداقل دستمزدرا پیش بینی کرده است .

حقوق و مزایا

۳ قانون مهم در بیمه

۱٫جدایی حقوق از مزایا

۲٫جدایی مزایای مستمر از غیر مستمر

۳٫جدایی مزایای مشمول بیمه از غیرمشمول

مزایای مستمر

مبالغی (نقدی و غیر نقدی) که در ماه های متوالی به همراه مزد و حقوق اصلی به کارگران پرداخت می شود و معمولا در حکم حقوق افراد نیز ذکر می شوند.

از مهم ترینمزایای مستمرمی توان به موارد زیر اشاره کرد:

مزایای نقدی: حق اولاد، حقوق اصلی، حق مسکن ، حق خواروبار ،و…..

مزایای غیر نقدی: اتومبیل ، مسکن و…….

مزایای غیر مستمر

مبالغ (نقدی و غیر نقدی) که فرآیند پرداخت ثابتی ندارند؛ این مزایا ممکن است در برخی ماه های سال به فرد شاغل تعلق گیرد.

مهم ترین مزایای غیر مستمر عبارتند از:

اضافه کاری ، عیدی و پاداش ، حق سنوات ، حق ماموریت و…..

فایل پاورپوینت ۶۱ اسلاید

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 61دانلود پاورپوینت آموزش مطالب کلیدی و پرکاربرد در حسابداری

حقوق و مزایا;سنوات اضافه کاری;حق اولاد;مالیات;بیمه

حقوق و مزایا سنوات اضافه کاری حق اولاد مالیات بیمه

فهرست مطالب

شورای عالی کار

حقوق و مزایا

مزایای مستمر وغیر مستمر

میزان حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۹

شرط دریافت حق اولاد

فرمول محاسبه حق اولاد

محاسبه ساعات کاری واضافه کاری

جدول ساعات کار قانون کار کارگران

فرمول محاسبه اضافه کاری

نکات مهم محاسبه اضافه کار

عیدی و پاداش

محاسبه سنوات

حق ماموریت

مرخصی و انواع آن

نکات مهم در مورد مرخصی استحقاقی

مرخصی استعلاجی

مرخصی ازدواج و مرخصی فوت در قانون کار

نوبت کاری

مثال های صحیح برای نوبت کاری

نحوه محاسبه نوبت کاری

نرخ حق بیمه

مالیات

طبقه مالیاتی

نحوه محاسبه مالیات

کسورات حقوق

منابع

شورای عالی کار

قانون کاربه عنوان سند جامع حمایت ازحقوق کارگران، برای تعیینحداقلحقوقودستمزد کارگرانشورایی به نام شورای عالیکاررا پیش بینی کرده است . این شورا موظف است براساس نرخ تورم و هزینه های زندگی ، هر سالهحداقل میزان دستمزد کارگرانیرا که در مشاغل مختلف مشغول به کار هستند به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دهد .

البته نهایتامیزان دستمزدهر سالهکارگرانرا باید مجلس شورای اسلامی تصویب کند . یکی از اهداف تعیینحداقل دستمزدجلوگیریاز سوء استفادهکارفرماازکارگراست و در واقع قانون کار برای حمایت ازکارگرانتعیینحداقل دستمزدرا پیش بینی کرده است .

حقوق و مزایا

۳ قانون مهم در بیمه

۱٫جدایی حقوق از مزایا

۲٫جدایی مزایای مستمر از غیر مستمر

۳٫جدایی مزایای مشمول بیمه از غیرمشمول

مزایای مستمر

مبالغی (نقدی و غیر نقدی) که در ماه های متوالی به همراه مزد و حقوق اصلی به کارگران پرداخت می شود و معمولا در حکم حقوق افراد نیز ذکر می شوند.

از مهم ترینمزایای مستمرمی توان به موارد زیر اشاره کرد:

مزایای نقدی: حق اولاد، حقوق اصلی، حق مسکن ، حق خواروبار ،و…..

مزایای غیر نقدی: اتومبیل ، مسکن و…….

مزایای غیر مستمر

مبالغ (نقدی و غیر نقدی) که فرآیند پرداخت ثابتی ندارند؛ این مزایا ممکن است در برخی ماه های سال به فرد شاغل تعلق گیرد.

مهم ترین مزایای غیر مستمر عبارتند از:

اضافه کاری ، عیدی و پاداش ، حق سنوات ، حق ماموریت و…..

فایل پاورپوینت ۶۱ اسلاید

این فایل حاصل ساعت ها تلاش برای جمع آوری اطلاعات جامع در مورد نیاز روز بازار حسابداری میباشد که نوسط همکاران گرامی و باتجربه در رشته جسابداری بدست آمده است و دارای مثال های متنوع و جامع میباشد تا مطالب را به درستی به شما انتقال دهد. افرادی که تازه فارغ التحصیل شده و هیچ تجربه کاری ندارند میتوانند مطالب پرکاربردی را از این فایل بیاموزند.امیدواریم توانسته باشیم قدمی هرچند کوچک در راستای افزایش آگاهی شما برداشته باشیم.فهرست مطالب فایل تهیه شده را به دقت مطالعه بقرمایید و اگر برایتان ارزشمند بود با خرید این فایل از ما حمایت کنید.

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 61دانلود پاورپوینت آموزش مطالب مهم و پرکاربرد در حسابداری

حقوق و مزایا;مزایای مستمر وغیر مستمر;فرمول محاسبه حق اولاد;محاسبه ساعات کاری واضافه کاری;محاسبه سنوات;حق ماموریت;مرخصی و انواع آن;نرخ حق بیمه;مالیات;طبقه مالیاتی;نحوه محاسبه مالیات;کسورات حقوق

حقوق و مزایا مزایای مستمر وغیر مستمر فرمول محاسبه حق اولاد محاسبه ساعات کاری واضافه کاری محاسبه سنوات حق ماموریت مرخصی و انواع آن نرخ حق بیمه مالیات طبقه مالیاتی نحوه محاسبه مالیات کسورات حقوق

با سلام خدمت شما عزیزان

این فایل حاصل ساعت ها تلاش برای جمع آوری اطلاعات جامع در مورد نیاز روز بازار حسابداری میباشد که نوسط همکاران گرامی و باتجربه در رشته جسابداری بدست آمده است و دارای مثال های متنوع و جامع میباشد تا مطالب را به درستی به شما انتقال دهد. افرادی که تازه فارغ التحصیل شده و هیچ تجربه کاری ندارند میتوانند مطالب پرکاربردی را از این فایل بیاموزند.امیدواریم توانسته باشیم قدمی هرچند کوچک در راستای افزایش آگاهی شما برداشته باشیم.فهرست مطالب فایل تهیه شده را به دقت مطالعه بقرمایید و اگر برایتان ارزشمند بود با خرید این فایل از ما حمایت کنید.با تشکر

فهرست مطالب

شورای عالی کار

حقوق و مزایا

مزایای مستمر وغیر مستمر

میزان حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۹

شرط دریافت حق اولاد

فرمول محاسبه حق اولاد

محاسبه ساعات کاری واضافه کاری

جدول ساعات کار قانون کار کارگران

فرمول محاسبه اضافه کاری

نکات مهم محاسبه اضافه کار

عیدی و پاداش

محاسبه سنوات

حق ماموریت

مرخصی و انواع آن

نکات مهم در مورد مرخصی استحقاقی

مرخصی استعلاجی

مرخصی ازدواج و مرخصی فوت در قانون کار

نوبت کاری

مثال های صحیح برای نوبت کاری

نحوه محاسبه نوبت کاری

نرخ حق بیمه

مالیات

طبقه مالیاتی

نحوه محاسبه مالیات

کسورات حقوق

منابع

شورای عالی کار

قانون کاربه عنوان سند جامع حمایت ازحقوق کارگران، برای تعیینحداقلحقوقودستمزد کارگرانشورایی به نام شورای عالیکاررا پیش بینی کرده است . این شورا موظف است براساس نرخ تورم و هزینه های زندگی ، هر سالهحداقل میزان دستمزد کارگرانیرا که در مشاغل مختلف مشغول به کار هستند به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دهد .

البته نهایتامیزان دستمزدهر سالهکارگرانرا باید مجلس شورای اسلامی تصویب کند . یکی از اهداف تعیینحداقل دستمزدجلوگیریاز سوء استفادهکارفرماازکارگراست و در واقع قانون کار برای حمایت ازکارگرانتعیینحداقل دستمزدرا پیش بینی کرده است .

حقوق و مزایا

۳ قانون مهم در بیمه

۱٫جدایی حقوق از مزایا

۲٫جدایی مزایای مستمر از غیر مستمر

۳٫جدایی مزایای مشمول بیمه از غیرمشمول

مزایای مستمر

مبالغی (نقدی و غیر نقدی) که در ماه های متوالی به همراه مزد و حقوق اصلی به کارگران پرداخت می شود و معمولا در حکم حقوق افراد نیز ذکر می شوند.

از مهم ترینمزایای مستمرمی توان به موارد زیر اشاره کرد:

مزایای نقدی: حق اولاد، حقوق اصلی، حق مسکن ، حق خواروبار ،و…..

مزایای غیر نقدی: اتومبیل ، مسکن و…….

مزایای غیر مستمر

مبالغ (نقدی و غیر نقدی) که فرآیند پرداخت ثابتی ندارند؛ این مزایا ممکن است در برخی ماه های سال به فرد شاغل تعلق گیرد.

مهم ترین مزایای غیر مستمر عبارتند از:

اضافه کاری ، عیدی و پاداش ، حق سنوات ، حق ماموریت و…..

فایل پاورپوینت ۶۱ اسلاید

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 61جزوه اصول حسابداری

حسابداری;اصول حسابداری یک; جزوه اصول حسابداری; جزوه کامل ;جزوه تایپ شده; جزوه

جزوه کامل درس اصول حسابداری به صورت تایپ شده

جزوه کامل درس اصول حسابداری به صورت تایپ شده

حسابداری كه اغلب زبان تجارت خوانده می شود ، روشهایی است قراردادی كه توسط كارشناسان و استادان حسابداری و یا انجمنهای حرفه ای حسابداران تدوین گردیده ، به تدریج مورد قبول همگان قرار گرفته است و قابل تغییر و تصحیح می باشد.

اطلاعات حسابداری ، یك سری اطلاعات مالی مربوط به مبادلات یك واحد تجاری است ، كه بر حسب واحد پول بیان می گردد. برای ثبت آن از سیستم دستی ، مكانیكی و یا الكترونیكی استفاده می كنند.

مباحث مورد بررسی شامل

  • فصل اول : تاریخچه ، تعاریف و مفاهیم اساسی
  • فصل دوم : صورتهای مالی
  • فصل سوم : تجزیه و تحلیل و ثبت فعالیتهای مالی
  • فصل چهارم : حسابداری كا لا
  • فصل پنجم : انجام تعدیلات ، تهیة كاربرگ ، تهیة صورتهای مالی طبقه بندی شده ، بستن حسابها

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 57مقاله ترجمه شده استرس کار حسابرسان چطور روی کیفیت حسابرسی آنها تاثیر میگذارد؟ بر اساس شواهد تجربی بازار بورس چین

استرس کار حسابرسان;کیفیت حسابرسی;دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه;کاملترین ترجمه مقاله isi;حسابرسی بین المللی;بهترین مقاله حسابداری;ترجمه مقاله isi خارجی

نتایج نشان داد که 1) هیچ افت فراگیری در کیفیت حسابرسی به دلیل استرس کاری حسابرسان وجود ندارد، 2) یک رابطه منفی بین استرس کاری و کیفیت حسابرسی در حسابرسی او

شامل 18 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش

فایل اصلی مقاله بصورت pdf هم موجود می باشد.

عنوان فارسی:مقاله انگلیسی ترجمه شده

استرس کار حسابرسان چطور روی کیفیت حسابرسی آنها تاثیر میگذارد؟ بر اساس شواهد تجربی بازار بورس چین

عنوان انگلیسی:

How does auditors’ work stress affect audit quality? Empirical evidence from the Chinese stock market

چکیده

با رجوع به مدل کنترل تقاضای شغل، به صورت تجربی به ارزیابی تاثیر استرس کار حسابرسان بر کیفیت حسابرسی با استفاده از نمونه کمپانی های دارای سهام A و حسابرسان معتبر آنها از سال 2009 تا 2013 پرداختیم. نتایج نشان داد که 1) هیچ افت فراگیری در کیفیت حسابرسی به دلیل استرس کاری حسابرسان وجود ندارد، 2) یک رابطه منفی بین استرس کاری و کیفیت حسابرسی در حسابرسی اولیه مراجعان جدید وجود دارد و 3) مفهوم استرس کاری به ویژگی های شخصیتی و فردی حسابرسان بستگی دارد. حسابرسان شرکت های حسابرسی بین المللی و آنهایی که در نقش شریک بودند از متخصصان صنعت، استرس کاری بیشتری گزارش دادند. حسابرسان زمانیکه با شرکت های دولتی سر و کار دارند عکس العمل های شدید تری از خود نشان می دهند. پیشنهاد ما این است که شرکت های حسابرسی باید اهمیت بیشتری برای استرس کاری حسابرسان قائل شوند و تخصیص منابع حسابرسی آنها را برای اطمینان از کیفیت حسابرسی به روشنی توجیه کنند.

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 18پاورپوینت کل کتاب حسابرسی 2 تالیف پرویز گلستانی

پاورپوینت کل کتاب حسابرسی 2 تالیف پرویز گلستانی;کتاب حسابرسی 2 تالیف پرویز گلستانی;پاورپوینت کل کتاب حسابرسی 2 پرویز گلستانی;پاورپوینت کل کتاب حسابرسی 2 گلستانی;پاورپوینت کتاب حسابرسی 2 تالیف پرویز گلستانی;پاورپوینت تمام فصول کتاب حسابرسی 2 تالیف پرویز گلستانی

دانلود پاورپوینت کل کتاب حسابرسی 2 تألیف پرویز گلستانی ، در قالب ppt و در 192 اسلاید، قابل ویرایش ، شامل فصل اول كلیات، فصل دوم موجودیهای صندوق بانك، فصل سوم سرمایه گذاریها در سهام ، اوراق قرضه و اسناد خزانه، فصل چهارم حسابها و اسناد دریافتی، فصل پنجم موجودیهای جنسی و قیمت تمام شده، فصل ششم دارائیهای ثابت، فصل هفتم بستانكاران و سایر اقلام ب

دانلود پاورپوینت کل کتاب حسابرسی 2 تألیف پرویز گلستانی، در قالب ppt و در 192 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:

فصل اول: كلیات

جدایی مالكیت از مدیریت

حسابرسی داخلی

زمینه های همكاری حسابرس داخلی؛ حسابرس مستقل

اصول بنیادی حاكم بر مسئولیتهای
حرفه ای حسابرس

استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی

خلاصه اهم رویه های حسابداری

روش های محاسبه بهای تمام شده

اندوخته جایگزینی ماشین آلات

بدهیهای احتمالی و تعهدات

وقایع تعدیلی

هدفهای تهیه صورتهای مالی

عناصر اصلی صورتهای مالی

فصل دوم : موجودیهای صندوق بانك

هدف اصلی از رسیدگیهای حسابرس به موجودیهای نقدی

كنترل داخلی موجودیهای نقدی

دریافتهای نقدی

پرداختهای نقدی

پرداخت بر اساس مدارك غیر اصلی

آزمونهای كنترل وجوه نقد

دارائی هایی كه بصورت وثیقه در اختیار بانك است

سپرده های نقدی

بدهیهای احتمالی

قطع تداوم صورتحسابهای بانكی

آزمون محتوا

فصل سوم : سرمایه گذاریها در سهام ، اوراق قرضه و اسناد خزانه

سرمایه گذاری در اوراق بهادار

رویه های كنترل داخلی در ارتباط با اوراق بهادار

هدف از رسیدگی

شركتهای فرعی و وابسته

فصل چهارم: حسابها و اسناد دریافتی

مراحل تهیه و ثبت یك فروش اعتباری

حوزه امور اعتبارات

حوزه تهیه صورتحساب

حوزه حسابهای دریافتنی

دامنه انجام روشهای تأییدیه كه حسابرس مسئول انجام آن است

فصل پنجم : موجودیهای جنسی و قیمت تمام شده

روش شمارش دائم

روش مقطعی

اهم وظایف هماهنگ كننده

مواردی كه باید طی شمارش مورد توجه قرار گیرند

اثبات وجود موجودیهای جنسی

اثبات مالكیت موجودیهای جنسی

اثبات ارزش موجودیهای جنسی

اثبات كامل بودن موجودیهای جنسی

فصل ششم : دارائیهای ثابت

تحصیل داریی های ثابت

رویه های كنترلی در ارتباط با اموال ، ماشین آلات و تجهیزات

ردیابی اقلام دریافتی توسط حسابرس

اثبات وجود و مالكیت دارایی های ثابت

رسیدگی به دارایی های ثابت واگذار شده

هزینه های اساسی دارایی های ثابت

تغییرات در استهــلاك انباشته

فصل هفتم : بستانكاران و سایر اقلام بدهی ( حسابها و اسناد پرداختی )

بدهیهای جاری

حسابهای پرداختی و هزینه های پرداختنی

كنترل داخلی حسابهای پرداختنی

آزمون های كنترلهای داخلی خرید

حسابرسی حسابهای پرداختنی

تراز آزمایشی حسابهای پرداختنی ( تراز مانده حسابها )

صورتحسابهای مشتریان

تحقیق و بررسی پیرامون بدهیهای ثبت نشده

رویه های تحلیلی

هزینه های تحقق یافته ( هزینه های پرداختی )

سود و كارمزد پرداختنی

اسناد پرداختنی

فصل هشتم : دیون با كارمزد و بدهی احتمالی

دیون با كارمزد

بدهی احتمالی

چگونگی دسترسی به اطلاعات مربوط به بدهی های احتمالی

فصل نهم : حقوق صاحبان سهام

مبانی كنترل داخلی حقوق صاحبان سهام

اندوخته و تقسیم سود

فصل دهم: رسیدگی تفصلی به اقلام درآمد و هزینه

كنترلهای داخلی درآمد و هزینه

فروش

خریــد

حقوق و دستمزد

سربار

رسیدگی اثباتی در مورد هر یك از شاخص های عملیاتی

فصل یازدهم : گزارش حسابرسی

قسمتهای گزارش حسابرسی

عنوان گزارش

نام شركت

بند حدود رسیدگی

نحوه تنظیم بند اظهارنظر در گزارش حسابرسی

قسمتی از متن:

كنترلهای داخلی درآمد و هزینه:

درآمد و هزینه مؤسسات مختلف را می توان تحت سرفصلهای كلی زیر طبقه بندی كرد:

1- فروش و یا درآمد ( شامل درآمد سرمایه گذاری ، فروش ، دارایی )

2- موارد مصرفی ( خرید )

3- دستمزد

4- سربار ( تولیدی و اداری )

توضیحات:

این فایل شامل پاورپوینت” کل کتاب حسابرسی 2 تألیف پرویز گلستانی “می باشد که در حجم 192 اسلاید، همراه با توضیحات کامل تهیه شده است که می تواند به عنوان ارائه کلاسی مورد استفاده قرار گیرد.

پاورپوینت تهیه شده بسیار کامل و قابل ویرایش بوده و در تهیه آن، کلیه اصول و علائم نگارشی و چیدمان جمله بندی رعایت شده و به راحتی و به دلخواه می توان قالب آن را تغییر داد.

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 192مقاله ترجمه شده محاسبه زمان واقعی زاویه های مرکز مخابرات

محاسبه زمان واقعی;مبدلهای چند سطحی با مدولاسیون;دانلود مقاله isi با ترجمه;مقاله isi;کاملترین مقاله isi;اینورترهای چند سطحی;مرکز مخابرات

اینورترهای چند سطحی به طور گسترده ای در ناهنجاری ها کاربرد دارند گروهی از روشهای بهینه مدولاسیون پالس (PWM) برای اینورترهای چند سطحی ، مانند مدولاسیون مرحله ، می توانند ولتاژ خروجی با اعوجاج کمت

شامل 15 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش

فایل اصلی مقاله بصورت pdf هم موجود می باشد

عنوان فارسی:مقاله انگلیسی ترجمه شده

محاسبه زمان واقعی زاویه های مرکز مخابرات به حداقل رساندن THD برای مبدلهای چند سطحی با مدولاسیون(فرکانس) مرحله ای(گام به گام)

عنوان انگلیسی:

Real-Time Calculation of Switching Angles Minimizing THD for Multilevel Inverters With Step Modulation

چکیده:

اینورترهای چند سطحی به طور گسترده ای در ناهنجاری ها کاربرد دارند. گروهی از روشهای بهینه مدولاسیون پالس (PWM) برای اینورترهای چند سطحی ، مانند مدولاسیون مرحله ، می توانند ولتاژ خروجی با اعوجاج کمتر هارمونیک نسبت به راهکارهای مدولاسیون Populular ، مانند PWM سینوسی مبتنی بر حامل یا بردار فضا PWM تولید کنند هستند. با این حال ، برخی از اشکالات استفاده از PWM بهینه را محدود می کنند. یکی از این اشکالات بسیار مهم این است که زاویه های سوئیچینگ(مرکز مخابرات) بهینه در زمان واقعی قابل محاسبه نیستند و باید به زوایای جست و جو با زاویه های محاسبه شده اعتماد کرد. ما یک الگوریتم زمان واقعی را برای محاسبه زاویه تعویض پیشنهاد می کنیم که تحریف هارمونیک کل (THD) را برای تعدیل مرحله به حداقل می رساند. ما یک اثبات ریاضی می دهیم که ولتاژ خروجی دارای حداقل THD است. ما الگوریتم را در یک پردازنده سیگنال دیجیتال پیاده سازی کرده و نتایج تجربی ارائه می دهیم

مقدمه:

در سال‌های اخیر توجه زیادی به dc / ac چندسطحی شده‌است . روش‌های مدولاسیون مختلفی برای اینورترهای چند سطحی توسعه یافته‌اند . یک روش بسیار محبوب در کاربردهای صنعتی مدولاسیون سینوسی مبتنی بر حامل است که از تکنیک تغییر فاز برای کاهش هارمونیک‌ها در ولتاژ بار استفاده می‌کند . در ابتدا حالت‌های سوییچ‌های نیمه‌رسانا قدرت با مقایسه سیگنال‌های مرجع و سیگنال‌های دندانه اره‌ای تعیین می‌شود . تعیین یک لحظه تغییر می‌تواند به سادگی در زمان واقعی توسط یک مدار آنالوگ یک ریزپردازنده یا پردازشگر سیگنال دیجیتال ( dsp ) انجام شود . pwm بردار فضایی نیز در صنایع بسیار رایج است . محاسبه برای تعیین زمان کلیدزنی برای pwm بردار فضایی پیچیده‌تر از آن است که برای پردازشگر توان وجود دارد اما می‌تواند با یک ریزپردازنده یا dsp حل شود .

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 15مقاله ترجمه شده انحصار در مقابل رقابت در تنظیم استانداردهای حسابداری

دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه;هماهنگی;اثرات خارجی شبکه;گوگل تاک (Google Talk);کاملترین مقاله ترجمه isi;ترجمه مقاله isi خارجی;مقاله حسابداری مدیریتی

استانداردهای حسابداری مالی توسط سازمان هایی تعیین می گردد که درجه بالایی از قدرت انحصار فروش را از طرف دولت های مختلف در اختیار دارند

شامل 14 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش

فایل اصلی مقاله بصورت pdf هم موجود می باشد.

عنوان فارسی:مقاله انگلیسی ترجمه شده

انحصار در مقابل رقابت در تنظیم استانداردهای حسابداری

عنوان انگلیسی:

Monopoly versus Competition in Setting Accounting Standards

خلاصه

استانداردهای حسابداری مالی توسط سازمان هایی تعیین می گردد که درجه بالایی از قدرت انحصار فروش را از طرف دولت های مختلف در اختیار دارند.با اینکه بحث های زیادی در مورد مزایای انحصارات ملی (همچون هیئت استانداردهای حسابداری مالی ایالات متحده (FASB)) در مقابل انحصارات بین المللی (همچون هیئت استانداردهای حسابداری بین المللی (IASB)) صورت گرفته است، با اینحال توجه کمی به مزایای استفاده سازمان های با تنظیم استاندارد رقابتی (SSO) برای تنظیم استانداردهای حسابداری شده است. ما فرآیندهای تنظیم استاندارد FASB/IASB را با فرآیندهای چهار SSO تکنولوژی-محور مقایسه می کنیم تا بتوانیم نقش رقابت را ارزیابی کنیم. ما همچنین مطالعه موردی را در مورد استانداردهای رقابتی و انحصار در ارتباط تلفنی نیز انجام دادیم. هم ارتباط تلفنی و هم حسابداری بهره هایی از این هماهنگی بدست آوردند، و ما از بحث های مشابهی در مورد اعطای یک انحصار فروش به SSO های ترتیبی برای آنها استفاده کردیم. نتایج ما نشان داد که گروهی از داوطلبان که با انحصار ضمانت های اجرایی دولتی برای اتحاد ارتباطات بین المللی رقابت می کردند، صنعت تلفن را شکل دادند. بخاطر همین رقابت استانداردها، ما اکنون می توانیم از ارتباط تصویری اینترنتی رایگان استفاده کنیم و صرفه جویی زیادی در هزینه مکالمه های خود داشته باشیم. ما در مورد مفاهیم تنظیم استاندارد حسابداری نیز بحث می کنیم.

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 14مقاله ترجمه شده حسابداری دولتی اندازه گیری وضعیت مالی در شهرداری ها: اعداد مفهومی فراتر از خود دارند

اندازه گیری وضعیت مالی;دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه;اندازه گیری وضعیت مالی شهرداری;کاملترین مقاله ترجمه isi;ترجمه مقاله isi خارجی;حسابداری دولتی;ساختار درآمدی شهر

یکی از سوالاتی که امروزه در اذهان مالیات دهندگان آگاه و شهروندان هر شهری نقش بسته این است که، آیا وضعیت مالی شهرها منصفانه و منطقی است؟ این پرسش مانند بسیاری دیگر از پرسشهایی که در ارتباط با وضعیت عمومی جامعه مطرح می شود مبنایی ارزشی و نسبی دارد

شامل 28 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش

فایل اصلی مقاله بصورت pdf هم موجود می باشد.

عنوان فارسی:مقاله انگلیسی ترجمه شده

اندازه گیری وضعیت مالی در شهرداری ها: اعداد مفهومی فراتر از خود دارند

عنوان انگلیسی:

Measuring the Financial Position of Municipalities: Numbers Do Not Speak for Themselves

مقدمه

یکی از سوالاتی که امروزه در اذهان مالیات دهندگان آگاه و شهروندان هر شهری نقش بسته این است که، “آیا وضعیت مالی شهرها منصفانه و منطقی است؟” این پرسش مانند بسیاری دیگر از پرسشهایی که در ارتباط با وضعیت عمومی جامعه مطرح می شود مبنایی ارزشی و نسبی دارد. مدیران شهرهایی که به افزایش درآمدها از محل مالیات و عوارض، بیش از کاهش در هزینه های شهر اتکا می کنند می توانند انتظار چنین پرسشهایی را از سوی مالیات دهندگاه داشته باشند. به هر حال پاسخی موفق خواهد بود که ثابت کند در شهرهایی با شرایط مالی مشابه، به همین میزان مالیات و عوارض وضع گردیده است. و به این ترتیب استانداردی پدید آید تا به شهروندان و سایر ذینفعان اطمینان دهد که مالیات اخذ شده از آنان با توجه به شهر محل سکونت و امکانات مورد استفاده آنان مناسب است. در عین حال پاسخ این سوال در گرو پاسخ به دو پرسش اساسی دیگر است: اول اینکه وضعیت مالی شهر چیست؟ و دوم اینکه چگونه می توان شرایط مالی شهرها را بایکدیگر مقایسه نمود؟ پاسخ به پرسش دوم در گرو سنجش شرایط مالی شهر در ارتباط با شهرهای دیگر است. و پاسخ به پرسش اول نیازمند سنجش وضعیت مالی شهر با توجه به معیارها (استانداردهای) از پیش تعیین شده است. بنابراین لازم است با توجه به اطلاعاتی که در ارتباط با سایر شهرها در دست است معیارهایی معقول و مناسب تعیین گردد. از این رو خود معیارهایی که مبنایی برای سنجش وضعیت مالی شهر هستند، از بررسی وضعیت مالی سایر شهرهای مشابه استخراج می شود. از سوی دیگر اگر چه در متون حسابداری و مدیریت مالی از دو اصطلاح وضعیت مالی و شرایط مالی به صورت جایگزین استفاده می شود به نظر می رسد بایستی بین این دو اصطلاح تفاوت قائل شد و با دقت بیشتری آنها را به کار گرفت. تمایز قائل شدن بین این دو به افراد اجازه می دهد، نوع تجزیه تحلیلی که قرار است انجام گردد تشخیص دهند.

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 28مقاله ترجمه شده ایا اداره شرکت می تواند تاثیر عکس احساس سرمایه گذار بر تصمیمات شرکت را کاهش دهد؟

دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه;چارت مکانیزم های مدیر;اداره شرکت;کاملترین مقاله ترجمه isi;ترجمه مقاله isi خارجی;مقاله حسابداری مدیریتی;تئوری سازمان

این مقاله تحقیق می کند که ایا احساس سرمایه گذار بر تصمیمات سرمایه گذاری شرکت اثر عکس می گذارد؟ و در صورت وجود چنین تاثیری، ایا می تواند بوسیله مکانیزم های اداره شرکت کاهش یابد؟ نمونه شامل شرکت های لیست شده در تایوان و در بازه سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ می باشد

شامل 25 صفحه در قالب ورد و قابل ویرایش

فایل اصلی مقاله بصورت pdf هم موجود می باشد.

عنوان فارسی:مقاله انگلیسی ترجمه شده

ایا اداره شرکت می تواند تاثیر عکس احساس سرمایه گذار بر تصمیمات شرکت را کاهش دهد؟

عنوان انگلیسی:

Can Corporate Governance Mitigate the Adverse Impact of Investor

Sentiment on Corporate Investment Decisions? Evidence from Taiwan

چکیده

این مقاله تحقیق می کند که ایا احساس سرمایه گذار بر تصمیمات سرمایه گذاری شرکت اثر عکس می گذارد؟ و در صورت وجود چنین تاثیری، ایا می تواند بوسیله مکانیزم های اداره شرکت کاهش یابد؟ نمونه شامل شرکت های لیست شده در تایوان و در بازه سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ می باشد. نتایج تجربی نشان می دهد که احساس سرمایه گذار به طور قابل توجه و مثبتی با مقادیر سرمایه گذاری های جدید و سرمایه گذاری های بیش از حد جدید، مرتبط است. ازمایشات بیشتر برای تعدیل کردن تاثیر اداره شرکت نشان می دهد که مکانیزم های اداره شرکت می تواند تاثیر عکس احساس سرمایه گذار را بر تصمیم های سرمایه گذاری شرکت کاهش دهد. نتایج تجربی از مقالات منتشر شده قبلی حمایت می کند؛ منظور ان دسته از مقالاتی است که در ان ها اداره شرکت بر تصمیم گیری مدیریت هم تاثیر تشویقی و هم تاثیر نظارتی دارد. با توجه به مسائل سازمانی، تصمیم های سرمایه گذاری مدیران ممکن است تحت اثر احساس سرمایه گذار باشد و او را از هدف افزایش ارزش شرکت دور سازد. بنابراین شرکت ها می بایست مکانیزم های اداره شرکت را تقویت سازند تا تاثیر عکس احساس سرمایه گذار را کاهش دهند.

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 25