پاورپوینت اعداد مخلوط

ریاضی اعداد مخلوط کسر

اعداد مخلوط در دو قسمت صحیح (کامل)و کسری تشکیل شده اند

برای نمایش عدد مخلوط به کمک شکل ،ابتدا باید یک شکل را به عنوان واحد معرفی کنیم.با توجه به مخرج قسمت کسری ،هرشکل واحد را تقسیم بندی می کنیم.به تعداد عدد صحیح ،شکل واحد وبه تعداد صورت قسمت کسری ،قسمت کوچک مانند قسمت های تقسیم شده هر واحد می کشیم .

مقایسه دو عدد مخلوط : برای مقایسه دو عدد مخلوط،ابتدا قسمت های صحیح اعداد مخلوط را مقایسه می کنیم عدد مخلوطی بزرگتر است که عدد صحیح بزرگتری داشته باشد.در صورت مساوی بودن قسمت های صحیح اعداد مخلوط ،قسمت کسری اعداد مخلوط را مقایسه می کنیم

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 10عکس جلد کتاب های درسی سال 98 مخصوص کافی نت ها

عکس کتاب های درسی;عکس جلد کتابهای درسی ;عکس کتابهای درسی ابتدایی;عکس جلد کتابهای اول دبستان ;عکس جلد کتابهای دوم دبستابهای;عکس جلد کتابهای سوم دبستان;عکس جلد کتاب های چهارم دبستان;عکس جلد کتابهای پنجم دبستان;عکس جلد کتاب های ششم دبستان;عکس جلد دروس دبستان;عکس روی جلد کتابهای درسی

عکس جلد کتاب های درسی سال 99 98

عکس جلد کتاب های درسی اول تا ششم ابتدایی ( دبستان)

قابل چاپ و پرینت

دیگر نیازی به کپی کردن تک به تک کتابهای درسی نیست کافیست دانلود کنید و پرینت بگیرید

عکس جلد کتابهای درسی برای تکمیل پوشه کار دانش آموزان

شامل :

عکس جلد کتابهای اول دبستان

عکس جلد کتابهای دوم دبستان

عکس جلد کتابهای سوم دبستان

عکس جلد کتابهای چهارم دبستان

عکس جلد کتابهای پنجم دبستان

عکس جلد کتابهای ششم دبستان

فرمت فایل: rar

تعداد صفحات: 41عکس جلد کتاب های درسی سال 99-98 قابل چاپ

عکس کتاب های درسی ;عکس جلد کتابهای درسی;عکس کتابهای درسی ابتدایی;عکس جلد کتابهای اول دبستان ;عکس جلد کتابهای دوم دبستابهای;عکس جلد کتابهای سوم دبستان ;عکس جلد کتاب های چهارم دبستان ;عکس جلد کتابهای پنجم دبستان ;عکس جلد کتاب های ششم دبستان ;عکس جلد دروس دبستان

عکس جلد کتاب های درسی اول تا ششم ابتدایی ( دبستان)

عکس جلد کتاب های درسی اول تا ششم ابتدایی ( دبستان)

مخصوص چاپ و پرینت

دیگر نیازی به کپی کردن تک به تک کتابهای درسی نیست کافیست دانلود کنید و پرینت بگیرید

عکس جلد کتابهای درسی برای تکمیل پوشه کار دانش آموزان

شامل :

عکس جلد کتابهای اول دبستان

عکس جلد کتابهای دوم دبستان

عکس جلد کتابهای سوم دبستان

عکس جلد کتابهای چهارم دبستان

عکس جلد کتابهای پنجم دبستان

عکس جلد کتابهای ششم دبستان

فرمت فایل: rar

تعداد صفحات: 36عکس جلد کتاب های درسی سال 98 قابل چاپ

عکس کتاب های درسی;عکس جلد کتابهای درسی ;عکس کتابهای درسی ابتدایی;عکس جلد کتابهای اول دبستان;عکس جلد کتابهای دوم دبستابهای ;عکس جلد کتابهای سوم دبستان ;عکس جلد کتاب های چهارم دبستان;عکس جلد کتابهای پنجم دبستان;عکس جلد کتاب های ششم دبستان;عکس جلد دروس دبستان

عکس قابل چاپ و پرینت کتابهای درسی

عکس جلد کتاب های درسی اول تا ششم ابتدایی ( دبستان)

مخصوص چاپ و پرینت

دیگر نیازی به کپی کردن تک به تک کتابهای درسی نیست کافیست دانلود کنید و پرینت بگیرید

عکس جلد کتابهای درسی برای تکمیل پوشه کار دانش آموزان

شامل :

عکس جلد کتابهای اول دبستان

عکس جلد کتابهای دوم دبستان

عکس جلد کتابهای سوم دبستان

عکس جلد کتابهای چهارم دبستان

عکس جلد کتابهای پنجم دبستان

عکس جلد کتابهای ششم دبستان

عکس کتاب های درسی
عکس جلد کتابهای درسی
عکس کتابهای درسی ابتدایی
عکس جلد کتابهای اول دبستان

عکس جلد کتابهای دوم دبستابهای
عکس جلد کتابهای سوم دبستان
عکس جلد کتاب های چهارم دبستان
عکس جلد کتابهای پنجم دبستان
عکس جلد کتاب های ششم دبستان

فرمت فایل: rar

تعداد صفحات: 36جزوه دست نویس کامل نظریه زبان ها و ماشین ها رشته کامپیوتر

جزوه دست نویس کامل نظریه زبان ها و ماشین ها;رشته کامپیوتر

جزوه دست نویس کامل نظریه زبان ها و ماشین ها رشته کامپیوتر با فرمت پی دی اف

جزوه دست نویس کامل با خط خوانا و بسیار زیبا نظریه زبان ها و ماشین ها رشته کامپیوتر

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 80جزوه دست نویس ریاضی عمومی 1

جزوه دست نویس ریاضی;ریاضی عمومی;جزوه دست نویس ریاضی

جزوه دست نویس ریاضی عمومی 1

جزوه دست نویس ریاضی عمومی 1

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 47جزوه دست نویس توربو ماشین

جزوه دست نویس توربو ماشین;توربوماشین دانشگاه;دانشگاه تهران

جزوه دست نویس توربوماشین

جزوه دست نویس توربو ماشین

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 98جدول اعراب الفاظ خطبه 6 نهج البلاغه

جدول اعراب الفاظ خطبه 6 نهج البلاغه به صورت ورد در 2 صفحه

جدول اعراب الفاظ خطبه 6 نهج البلاغه به صورت ورد در 2 صفحه

جدول اعراب الفاظ خطبه 6 نهج البلاغه به صورت ورد در 2 صفحه. فقط 3900 تومان

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 2جدول اعراب الفاظ خطبه 7 و 8 نهج البلاغه

جدول اعراب الفاظ خطبه 7 و 8 نهج البلاغه به صورت ورد در 3 صفحه

جدول اعراب الفاظ خطبه 7 و 8 نهج البلاغه به صورت ورد در 3 صفحه

جدول اعراب الفاظ خطبه 7 و 8 نهج البلاغه فقط 3900 تومان به صورت ورد در 3 صفحه

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 3جدول اعراب الفاظ خطبه 9 و 10 و 11 و 12 نهج البلاغه

جدول اعراب الفاظ خطبه 9 و 10 و 11 و 12 نهج البلاغه به صورت ورد در 5 صفحه

جدول اعراب الفاظ خطبه 9 و 10 و 11 و 12 نهج البلاغه به صورت ورد در 5 صفحه

جدول اعراب الفاظ خطبه9 و 10 و 11 و 12 نهج البلاغه فقط 3900 تومان به صورت ورد در5 صفحه

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 5