راهنمای نرم افزار لاتک

راهنمای نرم افزار لاتک;راهنمای نرم افزار LATEX;راهنمای نرم افزار زی پرشین;راهنمای نرم افزار حروف چینی لاتک

فصل بندی کتاب چیزهایی که باید بدانید حروف چینی متن حروف چینی فرمول های ریاضی ابزارهای ویژه تولید شکل های ریاضی تنظیم شخصی لاتک

فصل بندی کتاب:
چیزهایی که باید بدانید
+ حروف چینی متن
+ حروف چینی فرمول های ریاضی
+ ابزارهای ویژه
+ تولید شکل های ریاضی
+ تنظیم شخصی لاتک

فصل بندی کتاب:

+چیزهایی که باید بدانید

+ حروف چینی متن

+ حروف چینی فرمول های ریاضی

+ ابزارهای ویژه

+ تولید شکل های ریاضی

+ تنظیم شخصی لاتک

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 135آموزش دستورات و فرمان های پرکاربرد در اتوکد

آموزش دستورات و فرمان های پرکاربرد در اتوکد

برخی از كاربردهای دكمه shift در اتوكد

برخی از كاربردهای دكمه shift در اتوكد:
1- در موقع انتخاب یك سری از موضوعات اگر بخواهیم یه موضوع را از حالت انتخاب خارج كنیم با فشار این دكمه و انتخاب آن موضوع از انتخاب خارج می شود.
2- با استفاده از ctrol+shift+c می توان موضوع را با استفاده از یک نقطه مبنا کپی نمود.
3- Ctrl+shift+v: Paste as block(كاربران حرفه ای برای ایجاد سریع بلوك از این روش استفاده می كنند كه خود برنامه یك اسم غیر معمول برای آن انتخاب می كند.)
4- در موقع ترسیم موضوعات با فشار دادن shift حالت ORTHO موقتاً فعال می شود.
5- در موقع ترسیم موضوعات با فشار دادن این دكمه و راست کلیک منوی سریع OSNAP فعال می شود.
6- در هنگام كار در فضای 3 بعدی با نگه داشتن این كلید و فشار دكمه SCROLL موس موقتاً می توان از حالت ORBITیا چرخش استفاده كرد.
7- در موقع كار با Extendیا trimبا استفاده shift جای دو فرمان موقتاً عوض می شود.
8- در هنگام كار با ابزار fillet یا chamferدر مواقعی كه به Radius یا Distanceعددی غیر صفر نسبت داده ایم با نگه داشتن این كلید موقتاً Radius یا Distance صفر می شود.

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 14دانلود تحقیق آموزش اتوکد حرفه ای

آموزش اتوكد حرفه ای;آموزش اتوكد ;اتوكد ;دستورات اتوكد;مختصات كارتسین

آموزش اتوكد حرفه ای ، آموزش اتوكد ، اتوكد ، دستورات اتوكد ، مختصات كارتسین

انواع مختصات :

مختصات كارتسین (متعامد) : این نوع دستگاه مختصات مثل دستگاه مختصاتی است كه در ریاضیات پایه در آن آشنا شدیم . این مختصات در اتوكد به این صورت است كه نقطة صفر در گوشه سمت چپ مونیتر قرار دارد و به سمت راست و سمت بالا مثبت و عدد اول در اتوكد محور مختصات X را نشان می دهد و عدد دوم محل محور مختصات را Y نمایش می دهد .

نختصات نبی متعامد : گاهی لازم است مختصات یك نقطه را نسبت به مختصات ما قبل یا هر نقطة دیگری پیدا كنیم در این صورت به صورت مجازی دستگاه مختصات كارتسین روی نقطة مورد نظر قرارگرفته و نسبت به آن دستگاه مجازی مختصات سنجیده می شود . در این حالت نسبت به سمت راست و نسبت به بالای نقطه مورد نظر مختصات مثبت و نسبت به چپ و پایین نقطه مورد نظر منفی می باشد .

مختصات قطبی (پلار) : می توان غیر از نمایش یك نقطه روی صفحه با مختصات متعامد آنرا به صورت یك فاصله از مركز مختصات مورد نظر و زاویة آن نسبت به افق نیز نمایش داد . در این حالت فاصله از مركز مختصات مورد نظر عدد اول می باشد روی شكل m كه همیشه مقدار آن مثبت می باشد جهت چرخش زاویة مثبت به افق در جهت پاد ساعتگرد (مخالف ساعت) مثبت ( جهت دایرة مثلثاتی) و جهت گردش در جهت ساعت را با منفی نمایش می دهیم .

مختصات نسبی قطبی : مانند مختصات نسبی متعامد می توان با انتقال مجازی دستگاه مختصات قطبی به نقطه مورد نظر باز هم مختصات قطبی را بسمت آورد جهت حركت محورهای مختصات نیز مانند قبل می باشد .

دستورات اتوكد:

1- LINE . (l) : دستور یك خط را از نقطه ای كه كاربر مشخص می كنیم نقطه ترسیم می كند و تا زمانی كه دستور ادامه داشته باشد نقطه مرتباً خطوط ترسیم می شود . و از نقطه آخری به نقطه بعدی كشیده می شود . به دو صورت این فرمان قابل اجرا می باشد یا انتخاب Icon مورد نظر از نوار كناری Cad كلیك می شود . یا اینكه دستور Line یا مخفف آن در خط Command تأیپ می شود . نكته : توجه كنید خط E spasebar یا Euter در برنامه Cad عملكرد یكسان دارد و شروع فرمان با آنها انجام می شود پس از اجرای فرمان پیغامی بصورت Specify ferst point ظاهر می شود كه اگر بخواهیم از دستگاه متعامد استفاده كنیم . اول مختصات X سپس علامت سپس مختصات Y را وارد می كنیم . مثلاً 1و22 این نقطه . نقطه اولیه می باشد و كلید Enter را می فشاریم . پیام بعدی ظاهر شده next point و به این ترتیب می توان مختصات نقطه ی مورد نظر را بدست آورید . نكته : چنانچه بخواهیم از مختصات نسبی متعامد استفاده كنیم . ابتدا علامت @ و سپس از آن مختصات x وy را به شكل قبل وارد كنیم . 1و22 @ منتحا این بار سیستم نسبت به آخرین نقطه ونسبت به مختصات نقطه ی جدید ترسیم می كند . نكته ی مهم برای استفاده از مختصات قطبی ابتدا اندازهی بردار m مورد نظر را نوشته سپس علامت بزرگتر

را می كذاریم سپس از آن مقدار زاویه درجه وارد می كنیم . ادامهی خط مورد نظر بدین صورت ترسیم خواهد شد . نكته : به دلیل اینكه علامت @ نمایانگر نسبی بودن مختصات است . سپس برای استفاده از مختصات نسبی قطبی نیز از علامت @ در ابتدای عبارت استفاده می كنیم .

نكته : چنانچه احتیاج باشد در پایان عملیات لاین Line انتخابی خط به ابتدای خط متصل گردد . می توان با استفاده از تایپ C ابتدا و انتهای خط را به هم وصل گردد . نكته : تایپ حرف u مخفف undo میتوان با این فرمان به عقب برگشت . این برگشت مراحل میتواند تا نقطه ی انتهایی فرمان ادامه یابد . زمانی كه كار با فرمان Line به پایان رسید می توان با استفاده از فشردن دكمه ی ESC یا با زدن كلیك راست وانتخاب Enter از منوی ظاهر شده به فرمان پایان داد . نكته : در زیر خط فرمان به عدد دارای 4 رقم اعشار دیده می شود . عدد اول مختصات كارتسین x را نسبت به صفر صفر نشان می دهد دو عدد دیگر به ترتیب مختصات y و z میباشد . نكته : با كلیك سمت راست حین اجرای فرمان نسبت به روی صفحه نقطه ای ظاهر میشود كه در مورد این صحبت شده و دو گزینه ی pan و zooدر ادامه توضیح داده خواهد شد .

پادساعتگرد : مثبت . سیستم نسبی : @ m < a @ x y

خلاف جهت حركت ساعت . سیستم پلار : m < a x y

در آخر كلمه لازم نیست كه مختصات آخری را هم بدهیم بلكه فقط كافیست از حرف C استفاده كنیم خودش شكل را می بندد .

1- @ 70 . 0 3. @ 70<180

2- @ 30<90 4 . C

وقتی كه خطی را می كشیم می توانیم با استفاده از كلیك راست كه كامل Undo Enter close است استفاده می كنیم یا با استفاده از دكمه . U را تایپ می كنیم . بعد Enter می كنیم .

دستور X Line یا Constraction Line این دستور نیر مانند دستور Line به سه طریق قابل دسترسی است تایپ دستور X line در خط فرمان وقتی به منوی Draw و انتخاب Constraction یا از منوی كناری Icon مربوطه انتخاب كرده پس از اجرای فرمان بصورت عادی نقطه ای را ابتدا انتخاب نموده سپس نقطه دوم را انتخاب می كنیم و در امتداد پاره خط مورد نظر تا بی نهایت ترسیم خواهد شد .

نكته : از این دستور بصورت زیر نیز می توان استفاده كرد پس از اجرای فرمان داریم .

‌‌‌‌‌‌[ hor/ver/ang/bisect/offect] X line spbcify ipaintor

Horizental : افقی ، عمودی Vertical و زاویه Bisect.Ang : سه بعدی .

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 59

    

آموزش کاربردی نرم افزار Arc Gis10.1

نرم افزار Arc Gis101;آموزش جی آی اس ;آموزش کاربردی جی آی اس

آموزش کاربردی نرم افزار Arc Gis101 با تکیه بر اصول کلی و اصلی بازبانی ساده و کاربردی

آموزش کاربردی جی آی اس 10.1 با زبانی ساده

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 167آموزش مقدماتی نرم افزار فتو شاپ cc

adobe photoshop ;photoshop learn ;آموزش فتوشاپ ;آموزش ;فتوشاپ cc;photoshop cc;graphic;گرافیک

برای آن هایی که بدنبال یادگیری فتوشاپ cc هستن ما این فایل آموزشی را پیشنهاد می کنیم

Adobe phtoshopاز محبوب برنامه های مورداستفاده در سراسر جهان است و عملا بعد از انتشار ویندوز 7 این برنامه مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. هفتمین نسل از سری نرم افزار های شرکت ادوب به عنوان CC که مخفف عبارت Creatiev Cloud می باشد به بازار آمده و ویژگی های بارزی را نسبت به نسخه های قبلی به یدک می کشد. در این کتاب آموزش فتوشاپ CC به ساده ترین شکل ممکن پیاده سازی شده است. آموزش رابط کاربری برنامه آشنایی کامل با ابزارهای طراحی مفهوم لایه در فتوشاپ سبک لایه ها کار با متون در فتوشاپ پروژه ها و …

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 34آموزش تصویری کاربردیIDPhoto Processor

آموزش کاربردی تصویری;IDPhoto Processor;عکس پرسنلی;عکس کارت شناسایی

با خواندن این کتاب آموزشی کاربردی تصویری به راحتی عکس پرسنلی خود را در منزل تهیه کرده و از استانداردهای آن لذت ببرید برنامه ای کاملا رایگان و کاربردی فقط با خواندن 5 صفحه

آیا تا بحال خواسته اید عکس پرسنلی یا عکس کارت شناسایی برای خود تهیه کنید و به عکاسی مراجعه نکنید؟

پس این کتاب آموزشی را بخوانید و به راحتی به هدف خود برسید.

فرمت فایل: pdf

تعداد صفحات: 5