دالود پاورپوینت جذب سطحی

جاذب ها;کربن فعال ;سیلیکاژل ;جذب فیزیکی ;جذب شیمیایی

جاذب ها کربن فعال سیلیکاژل جذب فیزیکی جذب شیمیایی

جذب سطحی چیست؟

استفاده از مواد جامد برای از بین بردن ماده یا موادی از یك سیال را جذب سطحی گویند .
جذب سطحی را می توان تمایل مولكولهای فاز سیال برای چسبیدن به سطح جامد تعریف كرد .
نخستین افرادی كه تحقیقات علمی كلاسیكی در این ضمینه انجام دادند langmuir knudsen McBain …
در كل كاربرد جذب سطحی در صنعت شامل : جداسازی ، آب زدایی و عاری سازیجاذب ها
مواد جاذب با خصوصیات سطح از قبیل مساحت سطح وی‍‍ژه و قطبیت سطح شناخته می شوند .
وجود سطح زیاد در واحد جرم برای جاذب ضروری است .
جاذب هایی كه در صنعت به كار می روند ابعادی ما بین 50 میكرون تا 120 میلیمتر دارند .
جاذب ها بایستی دارای خصوصیات مهندسی باشند .
انواع جاذب ها
1.كربن فعال :
یا كاراكولها از سوختن برخی مواد از قبیل چوب ، زغال سنگ هسته یا پوست بعضی میوه ها ، استخوان و… بدست می آید .
این جاذب از دسته غیر قطبی ها می باشد و تمایل كمی به جذب آب و قدرت بالایی در جذب هیدروكربن ها دارد .
از این جاذب به طور گسترده در واحد گلایكول برای زدایش ناخالصی های هیدرو كربنی از گلایكول استفاده می شود .
و در ادامه داریم:
جذب فیزیكی
جذب شیمیایی
ایزوترم جذب سطحی
نفوذ در ذرات متخلخل
انواع عملیات جذب سطحی
فرایند های سیكلی

شیرین سازی گاز طبیعی

حذف آب از تركیبات آلی

فایل پاورپوینت 49 اسلاید

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 49دانلود پاورپوینت تحلیل تصاویر رادیو گرافی

رادیو گرافی ;حاجب ها;معیار هانسفیلد;رادیو گرافی قفسه سینه;ریه ها و پرده جنب

رادیو گرافی حاجب ها معیار هانسفیلد رادیو گرافی قفسه سینه ریه ها و پرده جنب

اشعهX

اشعهXبخشی ازطیف الکترومغناطیسی است که برای رادیوگرافی وتوموگرافی (CT)استفاده می شود .

ایجاد اشعهXدر یک پوشش اهنی خلا شده از دوقطب یکی کاتد رشته نازکی از آلیاژتنگستن وتا سرحد تشعشع زائی گرم می شودتا الکترون های ازاد را رها کند ودیگریآند که هدفی از الیاژتنگستن است ودر یک دیسک مسی قراردارد .

باایجاد جریان برقی معادل 150-50کیلو وات در بین دوقطبالکترونها با سرعت بالایی به سمت آند رفته به هدف تنگستن برخورد می کنند وتولید اشعهXمینمایند .)فوتون)اشعه زیادی تولید می شود قسمت اعظم ان جذب پوشش اهنی می گرددوتنها اندکی از دریچه پوشش اهنی خارج می گردد .

معیار هانسفیلد

معادلهای عددی برای میزان کاهش شدت پرتو اشعه ایکس در گذر از بافتهای با تراکم فیزیکی متفاوت بکار برده می شود و دامنه این تغییرات 2000 واحد است پایه صفر در کاهش شدت اشعه در گذر از اب در نظر گرفته شده است .

و در ادامه داریم:

مواد حاجب رادیوگرافیک

رادیو گرافی قفسه سینه
Chest X Ray

ریه ها و پرده جنب

بررسی ناف ریه

بررسی دیافراگم

بررسیاسکلت قفسه سینه

بررسی عکس لترال ریه

افزایش دانسیته ریه ناشی از ارتشاح

فایل پاور پوینت 214 اسلاید

بسیاری از اسلاید ها به صورت عکس رادیولوژی از قفسه سینه می باشد.

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 214دانلود پاورپوینت در مورد ترامادول

ترامادول ;فارماکوکینتیک ;عوارض جانبی ترامادو;تداخلات دارویی;موارد احتیاط و منع مصرف دارو

ترامادول فارماکوکینتیک عوارض جانبی ترامادو تداخلات دارویی موارد احتیاط و منع مصرف دارو

ترامادول یك ضد درد صناعی موثر بر سیستم اعصاب مركزی است كه كپسول 50 میلی گرمی، آمپولهای یك و دو میلی لیتری و قرص ترامادول رتارد(آهسته رهش) 100 میلی گرمی آن توسط شركت صنعتی كیمیدارو تولید شده است.
lآمپول 1و 2 میلی لیتری به ترتیب حاوی 50 و 100 میلی گرم، كپسول آن حاوی 50 میلی گرم و قرص آهسته رهش حاوی 100 میلی گرم ترامادول می باشد.
و در ادامه داریم:
مكانیسم اثر
فارماكوكینتیك
بعضی از موارد مصرف ترامادول
نحوه مصرف
عوارض جانبی
موارد احتیاط و منع مصرف دارو
تداخلات دارویی
فایل پاور پوینت 33 اسلاید
حدود 10 اسلاید به صورت عکس و به زبان لاتین است.

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 33دانلود پاورپوینت بهره وری

بهره وری ;تاریخچه بهره وری;تعریف بهره وری;سطوح بهـره وری;نقش مدیریت در بهره وری

بهره وری تاریخچه بهره وری تعریف بهره وری سطـوح بهـره وری نقش مدیریت در بهره وری

موضوع بهره وری موضوع کوچک ، بی ارزش و گذرایی نیست که بتوان به سادگی از آن گذشت و حتی شاید این تحقیق ها هم ذره ای از این امر خطیر را بازگو نکند ، ولی قدم برداشتن در این راه خود گام مؤثری در ادامه آن می باشد.

ورودبه عصرجدید عصرفراصنعتی، عصراطلاعات عصر فراملی وارتباطات نتیجه رشدوارتقاءبهره وری است كه نمونه های بارز آناستفاده بیشترازاتوماسیون كاربردرباتهادرتولیددركنارسیستمهای مدیریتی نوین می باشد.

تنهادرطول 15سال اخیرافزایش بهره وری درسطح جهان 45برابرشده است.

تلاش برای بهبودبهره وری تلاش برای زندگی بهترافرادجامعه است.

تلاش برای بهبود و استفاده مؤثر و كارآمد از منابع گوناگون چون نیروی كار سرمایه، مواد، انرژی و اطلاعات، هدف تمامی مدیران سازمانهای اقتصادی و واحدهای تولیدی صنعتی و مؤسسات خدماتی می باشد. وجود ساختار سازمانی مناسب، روشهای اجرائی كارآمد، تجهیزات و ابزار كار سالم، فضای كار متعادل و از همه مهمتر نیروی انسانی واجد صلاحیت و شایسته از ضروریاتی می باشند كه برای نیل به بهره وری مطلوب باید مورد توجه مدیران قرار گیرد. مشاركت كاركنان در امور و تلاشهای هوشیارانه و آگاهانه آنان همراه با انضباط كاری می تواند بر میزان بهره وری و تعمیر برای بهبود بهره وری بویژه در یك محیط متلاطم و توأم با ناامنی تأثیر گذارد. روح فرهنگ بهبود بهره وری باید در كالبد سازمان دمیده شود كه در آن میان نیروی انسانی هسته مركزی را تشكیل می دهد.

و در ادامه داریم:

تاریخچه بهره وری

تعاریف بهره وری از دیدگاههای مختلف

نگرش قدیم و جدید به بهره وری

رابطه بهره‌وری با كارایی و اثربخشی

سطـوح بهـره وری

بهره وری نیروی انسانی

عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی

نقش مدیریت در بهره وری

اقدامات مدیریتی مهم برای بهبود بهره وری

مشخصات انسان بهره ور( با سطح بهره وری بالا )

نتیجه گیری

فایل پاورپوینت 39 اسلاید

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 39دانلود پاورپوینت آنتی بیوتیک ها

آنتی بیوتیک ها;کو آموکسی کلاو;آمپی جنتا;پنی سیلین ها

آنتی بیوتیک ها کو آموکسی کلاو آمپی جنتا پنی سیلین ها

– تعریف آنتی بیوتیک:

ترکیبی که باعث مرگ و یا مانع رشد موقت میکروارگانیسم

که به طور طبیعی توسط بعضی میکرو ارگانسیمها تولید و یا

به صورت نیمه صناعی و صناعی ساخته می شود.

اصطلاحات

– آنتی بیوتیک وسیع الطیف ( Broad Spectrum )

توانایی اثر بر باکترهای متنوع گرم مثبت و گرم منفی مانند

تترا ساکلین ها و یا سفالوسپورین های نسل سوم و غیره…

– آنتی بیوتیک طیف محدود (Narrow Spectrum )

معمولا بر روی طیف محدودی از باکتری موثر است مانند

پنیسلین G بر روی باکتری های گرم مثبت وداپسون برای درمان جذام

Bactericidal

سطحی از فعالیت آنتی بیوتیکی که باکتری را از بین ببرد که با MBC

( Minimum Bactericidal Concentration) نشان داده می شود.

Bacteriostatic

سطحی از فعالیت آنتی بیوتیکی که باعث مهار رشد باکتری که با MIC

( Minimum Inhibitory Concentration) نشان داده می شود.

و در ادامه داریم:

خصوصیت یک آنتی بیوتیک

تاریخچه آنتی بیوتیک ها

آنتی بیوتیک های مهار کننده سنتز دیواره سلولی

آنتی بیوتیک های موثر بر روی غشا سیتوپلاسمی

آنتی بیوتیک های موثر بر روی سنتز اسید نوکلئیک

آنتی بیوتیک های موثر بر روی سنتز پروتئین

آنتی بیوتیک های آنتی متابولیت

فایل پاورپوینت 103 اسلاید

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 103دانلود پاورپوینت توسعه و طراحی محصول

تعریف محصول ;چرخه عمر محصول;تعریف طراحی محصول ;عوامل موثر بر طراحی محصول

تعریف محصول چرخه عمر محصول تعریف طراحی محصول عوامل موثر بر طراحی محصول

فهرست مطالب

تعریف محصول

چرخه عمر محصول

تعریف طراحی محصول

عوامل موثر بر طراحی محصول

ابزارهای مورد استفاده در طراحی محصول

مراحل طراحی محصول

تعریف محصول

واژه Product (محصول) از کلمه Produce (تولید کردن، فرآوردن) ریشه گرفته است که این واژه نیز از لاتین گرفته شده که به معنای جلو بردن یا به جلو هدایت کردن است. در قرن شانزدهم میلادی (از 1575) واژه Product به هر چیزی که ساخته شود گفته می­شد.

استفاده اقتصادی یا تجاری از واژه Product اولین بار توسط اقتصاددان سیاسی آدام اسمیت (Adam Smith) صورت پذیرفت.

تعریف محصول به صورت کلی و دقیق تر

(محصول عبارت است از آن چیزی که میتواند در یک بازار جهت

برآوردن یک نیاز عرضه گردد،به طریقی که بتواند مشاهده شود،به

تملک درآید و یا استفاده گردد.)

فایل پاورپوینت 52 اسلاید

فرمت فایل: ppt

تعداد صفحات: 52دانلود تحقیق کامل درباره علائم و دلیل و درمان آرتروز

تحقیق رشته پزشکی آرتروز گردن;دلیل آرتروز گردن;علایم آرتروز گردن;تحقیق درباره آرتروز گردن;تحقیق درباره آرتروز گردن چیست;راه درمان آرتروز گردن;تحقیق آماده پرینت آرتروز گردن;فایل آماده آرتروز گردن;دانلود تحقیق آرتروز گردن;تحقیق درباره ایجاد آرتروز گردن

گردن درد یکی از دردهای متداول مردم شده است عوامل زیادی باعث درد گردن میشوند از جمله آنها بالا رفتن سن که باعث فرسایش مهره های گردن می شود و منجر به آرتروز گردن می شود

گردن درد یکی از دردهای متداول مردم شده است. عوامل زیادی باعث درد گردن میشوند از جمله آنها بالا رفتن سن که باعث فرسایش مهره های گردن می شود و منجر به آرتروز گردن می شود.

آرتروز گردن بیماری است که در آن مفاصل، استخوان‌ و مهره‌های گردن درد می‌کنند. از آنجا که این بیماری یکی از نشانه‌های طبیعی پیری است … بقیه مطلب در فایل قابل ویرایش word

فهرست:

تعریف آرتروز

تعریف گردن درد

دلایل بروز آرتروز

عوامل ژنتیکی

عوامل آرتروز گردن

تشخیص آرتروز گردن

راه های پیشگیری از بروز آرتروز گردن

درمان آرتروز گردن

توجه: فایل بالا دارای 4 تصویر می باشد.که هنگام دانلود و خرید برای شما قابل مشاهده است.

نام: علایم ،علل و درمان آرتروز گردن

تعداد صفحه: 8 صفحه

نوع فایل: word قابل ویرایش

این فایل قابل استفاده دانش آموزان تا دانشجویان رشته پزشکی جهت تحقیق یا ارائه کنفرانس می باشد.

موارد بالا فقط بخشی از فایل word است. جهت دسترسی کامل به فایل به لینک زیر مراجعه کنید.

فرمت فایل: docx

تعداد صفحات: 8برچسب لایه باز برای تمامی عرقیات گیاهی (برچسب عمومی )

برچسب خام عرقیات گیاهی;برچسب برای تمام عرقیات;لایه باز عمومی عرقیات گیاهی

برچسب خام عرقیات گیاهی برچسب برای تمام عرقیات لایه باز عمومی عرقیات گیاهی

برچسب لایه باز برای تمامی عرقیات گیاهی (برچسب عمومی )

در این طرح که بهصورت لایه باز بوده شما می توانید نام محصول و عرق گیاهی مورد نظر را وارد کنید

فرمت فایل psd

دارای یک فایل لایه باز

حالت cmyk

قابلیت ویرایش تمامی نوشته ها

برنامه مورد نیاز فتوشاپ

فرمت فایل: zip

تعداد صفحات: 1پاورپوینت آزمایشگاه مکانیک خاک -آزمایش بررسی تغییرات رطوبتی خاک (حدود اتربرگ – حد روانی LL)

پاورپوینت آزمایشگاه مکانیک خاک آزمایش بررسی تغییرات رطوبتی خاک;هدف از انجام آزمایش بررسی تغییرات رطوبتی خاک;مقدمه ای بر حدود اتربرگ;توضیحاتی در خصوص دستگاه کاساگرانده به همراه تصاویر واضح

در این پروژه پاورپوینت آزمایشگاه مکانیک خاک آزمایش بررسی تغییرات رطوبتی خاک (حدود اتربرگ – حد روانی LL) در20 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر و جدول و نمودار جهت علاقه مندان به این آزمایش طبق شرح زیر ارایه شده است ا نام آزمایش 2 هدف از انجام آزمایش 3 مقدمه ای بر حدود اتربرگ 4 توضیحاتی در خصوص دستگاه کاساگرانده به همراه تص

در این پروژهپاورپوینت آزمایشگاه مکانیک خاک -آزمایش بررسی تغییرات رطوبتی خاک (حدود اتربرگ – حد روانی LL) در20 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر و جدول و نمودارجهت علاقه مندان به این آزمایش طبق شرح زیر ارایه شده است:

ا- نام آزمایش

2- هدف از انجام آزمایش

3- مقدمه ای بر حدود اتربرگ

4- توضیحاتی در خصوص دستگاه کاساگرانده به همراه تصاویر واضح

5- وسایل مورد نیاز

6- شرح انجام آزمایش

7- نحوه انجام آزمایش

8- جدول نتایج انجام آزمایش

9- روابط استفاده شده

10- محاسبات

11- نحوه رسم منحنی

دستگاه کاساگرانده

دستگاه کاساگرانده

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 20پاورپوینت شهر هوشمند

شهر هوشمند;شهر الکترونیکی;اقتصاد هوشمند;پویایی هوشمند;محیط هوشمند;حکمرانی هوشمند;زندگی هوشمند;مردم هوشمند;مزایای شهر هوشمند

شهر هوشمند فایل دانلودی حاوی یک فایل به صورت پاورپوینتی در 24 اسلاید به همراه عکس و نمودار میباشد

فایل دانلودی حاوی یک فایل به صورت پاورپوینتی در 24 اسلاید به همراه عکس و نمودار میباشد.
فهرست مطالب:
مقدمه
تعریف شهر هوشمند
تفاوت شهر الكترونیكی و شهر هوشمند
محورهای عملکردی شهر هوشمند
اقتصاد هوشمند (smart economy)
پویایی هوشمند (smart mobility)
قلمرو پویایی هوشمند
محیط هوشمند (smart environment)
حکمرانی هوشمند (smart governance)
زندگی هوشمند (smart living)
مردم هوشمند (smart people)
قلمرو مردم هوشمند
مزایای شهر هوشمند
چالش های عدم تحقق شهر هوشمند
راه کارهای رفع چالش ها
نمونه ای از شهرهای هوشمند

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 24