بررسی عوامل موثر در بهره وری سبز در سالن رنگرزی و چاپ و تكمیل صنایع نساجی

سالن رنگرزی;صنایع نساجی;بهره وری

از دیرباز بحث بهره وری متوجه جنبه های فناوری و اقتصادی مبتنی بر ورودی بوده است این دیدگاه در محیط اجتماعی فناوری و اقتصادی كه به سرعت در حال تغییر است بیش از پیش مورد سؤال ؟؟ قرار گرفته است نگرانی روزافزون جامعه مدنی در خصوص كیفیت زندگی حفاظت از محیط زیست محرومیت و بیكاری بهداشت ؟؟ عدالت اجتماعی بقیه ؟؟ مفهوم اصلی بهره وری است بنابراین فراتر از

مقدمه

از دیرباز بحث بهره وری متوجه جنبه های فناوری و اقتصادی مبتنی بر ورودی بوده است این دیدگاه در محیط اجتماعی فناوری و اقتصادی كه به سرعت در حال تغییر است بیش از پیش مورد سؤال ؟؟ قرار گرفته است.

نگرانی روزافزون جامعه مدنی در خصوص كیفیت زندگی حفاظت از محیط زیست محرومیت و بیكاری بهداشت ؟؟ عدالت اجتماعی بقیه ؟؟ مفهوم اصلی بهره وری است بنابراین فراتر از ابعاد اقتصادی بهره وری رفته و توجه خود را به تأثیرات اجتماعی و عوامل تعیین كننده آن معطوف سازیم.

جهت دستیابی به بهره وری و رقابت بلندمدت لازم است سرمایه اجتماعی و انسانی تحت كنترل قرار گیرد عدم تعادل و نابرابری به ؟؟ در اقتصاد بازار تبدیل شده است این استباط عمومی كه وظیفه شركت ها سودرسانی به سرمایه گذاری است احساس نارضایتی مردم را برانگیخته است.

توجه بیش از پیش به توسعه پایدار حاكمیت شركتی مسئولیت ها و اخلاق اجتماعی استانداردها ؟؟ اجتماعی و غیره نمایانگر ؟؟ در الگوی رشد بهره وری می باشد به معنای دیگر عدالت اجتماعی تنها یك مسئله اجتماعی نیست بلكه به طور بالقوه پیامدهای جدی را برای حركت بهره وری كه ارتقاء كیفیت زندگی برای تمامی افراد می باشد دیدگاهی جامع از بهره وری لازم است كه فراتر از عوامل اقتصادی را در نظر بگیرد.

توجه به تأثیرات اجتماعی پیشرفت ها و عوامل تعیین كننده آن كه بهره وری تأثیر گذاشته به شكل مبرم مورد نیاز است و این خود نیازمند تعریف ساز وكار جدید برای بهره وری است كه به جای صرف به استفاده از منابع دربرگیرنده نوع و میزان تولید و قابلیت آن با استفاده از منابع جهت ایجاد سازمان ها و جوامعی سازنده و سالم باشد.

پس جهانی كردن مسائل فوق نتایج فوق العاده ناهنجاری كه ناشی از ؟؟ اقتصاد می باشد مردم را به تعدیل تأثیر نظام سرمایه داری حساس نموده، این در حالی است كه نیروی كار بازار نقش مهمی در ارتقاء بهره وری ایفا می كند و می تواند منجر به نتایج ناعادلانه و غیر قابل قبول شود.

دلیل و اهمیت بهره وری از بعد اجتماعی آن است كه بهره وری حق انتخاب ؟؟ افراد را افزایش می دهد رشد بهره وری با عرضه كالای مصرفی بیشتر خدمات عمومی بهتر انتقال ؟؟ به قشر فقیر ساعت های كلمه ی كمتر و تركیب این چهار گزینه درآمد خاصل افراد را افزایش می دهد.

تشخیص عوامل تعیین كننده اجتماعی بهره وری یعنی آموزش بهداشت و همكاری كار و تجارب گامی مهم و رو به جلو در تحلیل عوامل كل رشد بهره وری است.

هدف از بهبود بهره وری تنها درآمد بالا نیست بلكه رفاه اقتصادی است مركز مطالعات استاندارد یك شاخص رفاه اقتصادی برای سطوح مصرف موجودی ثروت كیفیت و امنیت ایجاد نموده است و تأثیرات نسبت روی رفاه اقتصادی اجتماعی ؟؟ با این تعاریف شرط لازم برای رشد بهره وری و اقتصادی حكومت سیاسی خوب است در طی چند دهه گذشته فساد و عدم توجه و ثبات در آفریقا منجر به عملكرد بسیار بد اقتصادی در این كشور شد در حالی كه تعدادی از كشور آسیایی با داشتن دولت های باكفایت و با صداقت به رشد سریع اقتصادی و بهره وری زیاد دست یافتند.

ضعف دولت ها باعث مهاجرت نیروی متخص به سایر كشورهایی كه قابلیت استفاده از نیروی متخصص را داشته می شود و باعث افزایش بهره وری آن كشورها می گردد پس عوامل تعیین كننده اجتماعی تأثیر مهم بر رشد بهره وری و متعاقباً رفاه اجتماعی كشور دارد باید برای ارتقاء بهره وری و توسعه اجتماعی كوشش كرد.

چشم انداز تاریخی

بهره وری چیست؟

بهره وری عبارتست از به دست آوردن حداكثر سود كردن از نیروی كار توان استعداد و مهارت نیروی انسانی زمین ماشین پول تجهیزات زمان و مكان و… به منظور ارتقاء رفاه اجتماعی به گونه ای كه با افزایش آن به عنوان یك ضرورت در جهت ارتقاء سطح زندگی انسان ها و ساختن اجتماعی بهتر همواره مدنظر می باشد.

شاید به طور رسمی وجه نخستین بار لغت بهره وری در مقاله ای توسط فردی به نام كوئیزنی(Quesny) در سال1766 میلادی ظاهر شد. در سال1950 سازمان همكاری اقتصادی ارویا(GEEC) تعریف كامل از بهره وری به شرح زیر ارائه داد.

بهره وری خارج قسمت بازده یكی از عوامل تولید است به این دلیل تركیب بهره وری و سرمایه و بهره وری سرمایه گذاری مواد خام بسته به این كه بازده در ارتباط با سرمایه گذاری و یا مواد خام و غیره باشد مورد بررسی قرار می گیرد.

تا پیش از دهه1960 بهره وری نیروی كار در آمریكا اساس منظم داشت به عبارت دیگر تا جنگ جهانی دوم یعنی تا سال1965 با نرخ متوسط2/3 درصد رو به رشد بوده و پس از آن سیر نزولی یافت.

آدام اسمیت در كتاب خود به نام پژوهشی در ماهیت ریشه های ثروت ملل موضوع تقسیم كار را به عنوان افزایش كارایی مطرح كرد كه متعاقباً همین بحث به عنوان تقسیم كار و سودجویی از نیروی متخصص منوط به متخصص شدن و تراكم سرمایه است این باعث امكان رشد اقتصادی آمریكا و توانایی روزافزون آن جامعه و تمایل به پس انداز و سرمایه گذاری در مقیاس گسترده شد.

بهره وری در آمریكا عمداً در سال1970 شكل گرفت و اولین كمیسیون بهره وری در این سال تأسیس گردید در سال1955 مركز بهره وری ژاپن (JPC) به عنوان هسته مركزی حركت بهره وری در بخش خصوصی در ژاپن با شعار دیدگاه ؟؟ بهره وری شامل احترام به مردم به منظورترویج و پیشبرد رفاه انسانی و اجتماعی بود تأسیس گردید كه سه اصل به عنوان ضابطه مورد نظر گرفته شد:

الف: بهبود بهره وری در نهایت موجب افزایش امكان اشتغال و كنترل سطح بیكاری و تحلیل آن به پایین ترین حد ممكن و انتقال كاركنان به بخش هایی كه مورد نیاز می باشند.

ب: مدیریت و كارگران روش های عملی بهبود بهره وری را مطالعه كنند.

ج: نتایج حاصل از بهره وری منتشر و توزیع گردد.

بعد از آن سعی شد یك سازمان مشابه در اروپا با عنوان (EPA) آژانس بهره وری اروپا تأسیس شد در سال1959 تا1960 كل ابتكارJPC كنفرانس بین المللی به منظور تأسیس سازمان بهره وری آسیا(APO) به توافق رسیدند كه شامل8 كشور از جمله كره، چین، فیلیپین، تایلند، هند، پاكستان، نپال و ژاپن بود تأسیس گردید ایران تا قبل از انقلاب عضو این سازمان بود كه بعد از آن عضویت قطع گردید تا سال1370 كه به صورت رسمی سازمان بهره وری ایران تأسیس گردید و اكنونAPO دارای16 عضو از جمله بنگلادش، جمهوری چین، هنگ كنگ، هند، اندونزی، ایران، ژاپن، جمهوری كره، مالزی، نپال، پاكستان، فیلیپین، سنگاپور، سریلانكا و تایلند می باشد كه كشورها دارای سازمان ملی بهره وری می باشند. سازمان بهره وری ایران در سال1377 به سازمان اداری و امور استخراجی ملحق شد كه پیشتر به دنبال ترویج و اشاعه فرهنگ بهره وری در سطوح مختلف جامعه می باشد.

بهره وری چیست؟

بهره وری مفهوم ساده ای دارد رابطه بین ستاره Qutput یك سازمان و نهادinput مورد نیاز را می توانیم عنوان كنیم كه ستاره را بر نهاده تقسیم كنیم و بهره وری را تعیین كنیم و همچنین می توانیم با بهبود این نسبت به تعداد بهره وری بیافزائیم به این معنا كه با سطح معینی نهاده ستاده بیشتری را به دست آوریم عامل پیچیده در بهره وری كیفیت است كه بهره گیری اثربخش تر از منابع را در حالی كه محصولات به صورت معیوب یا ناقص ارائه گردند می توان بهره وری دانست و آیا رابطه ای بین بهره وری كیفیت وجود دارد به عنوان مثال بهره وری در یك كشور مثل ژاپن برای یك كارخانه با تولید روزانه 6600 تن مصرف برق 90 كیلووات است در حالی كه در ایران115 كیلووات زمین كارخانه ژاپنی2/0 كیلومتر مربع در حالی كه ایران4 كیلومتر مربع و یا ساعت كار در كارخانه ژاپنی در هفته49 تا60 ساعت در كره جنوبی 54 تا70 در آمریكا36 تا40 در حالی كه در ایران6تا9 ساعت در هفته می باشد و این به علت پایین بودن بهره وری و نبودن فرهنگ و نگرش بهره وری در ایران است كه باید سعی در افزایش و تهیه بازخورد دقیق و ارزیابی عملكرد مدیریت در این راستا باشیم.

بهره وری در سازمان

بهبود بهره وری در سازمان نتیجه استفاده بهینه و مؤثر و كارآمد از منابع تقلیل ضایعات كاهش قیمت تمام شده، بهبود كیفیت، رضایت مشتریان و افزایش انگیزه و علاقه كاركنان و نهایتاً هدف از بهبود بهره وری عبارتست از استفاده بهینه از منابع مادی نیروی انسانی تسهیلات و غیره به ورش علمی با كاهش هزینه ها تولید و گسترش بازار افزایش اشتغال و كوشش برای افزایش دستمزد واقعی و بهبود معیار زندگی به آن گونه كه به سود كارگر مدیریت و عموم مصرف كنندگان باشد.

مفهوم فنی بهره وری چیست؟

تعریف بهره وری زمانی كه یك جواب دقیق مورد نیاز است كار آسانی نیست به اصطلاح بهره وری یك مفهوم گسترده ای است كه شامل دو دیدگاه اصلی است نسبت میان ورودی و خروجی به عنوان یك نگرش ذكر شده است خروجی نتیجه یك عملكرد یا نتیجه یك سود خالص را بیان می كند ورودی به منابع مصرف شده در تولید و یا توزیع خروجی مربوط می باشد بعضی مواقع مفاهیم مربوط به تولید وسیله بسیار مفیدی جهت سنجش بهره وری می باشد این اندازه گیری یك توانایی را برای به كار گیری راندمان منابع موجود در تولید كردن خروجی خواسته شده می باشد در نتیجه تغییراتی را در بهره وری منعكس می كند با این وجود مشكلاتی ممكن است مطرح شد كه آیا ورودی و خروجی فقط كمی مورد بررسی واقع شود و دیدگاه كیفی نادیده گرفته شود در بعضی از موارد ممكن است باعث تضاد در مدیریت به علت كاهش قدرت كاری در تلاش كردن برای افزایش بهره وری كار شود برای غلبه كردن بر این مشكل مفهوم اجتماعی را مورد بررسی قرار می دهیم مفهوم اجتماعی بهره وری چیست.

بهره وری نباید فقط به عنوان یك مفهوم فنی محدود شود چون دارای مفهوم اجتماعی نیز است بهره وری یك نگرش ذهنی است و دائماً سعی در بهتر كردن چیزهایی كه از قبل وجود داشته اند می كند آن بر اساس عقیده ای كه یك شخص می تواند كارهای ؟؟ را بهتر از دیروز و كارهای فردا را بهتر از امروز انجام دهند و پایه گذاری شده است از حالا به بعد می توان بهره وری را یك هدف مشترك برای همه اشخاص دانست كه باعث دست یافتن به كیفیت بهتر زندگی برای همه شود.

مفهوم اقتصادی بهره وری چیست؟

بهره وری به توانایی برای ایجاد كردن ارزش بیشتر برای مصرف كنندگان مربوط می‌باشد برای وجود داشتن بسیاری از سازمان های تجاری هدف و پایه اقتصادی خلق ارزش ها می باشد سود اقتصادی برای تمام موارد اعم از كارمندان مدیران دولت و بانكداران در واژه های ارزش افزوده اندازه گیری شده است كه ممكن است از افزایش در ارزش افزوده و از گسترش در سرمایه و كار به دست آمده است در هر صورت بهره وری از انعكاس مدل رشد منابع پربازده و برتری خروجی در رشد از زمانی كه ایجاد شده ارزش بیشتری را برای مشتریان در نظر گرفته است در نتیجه یك رشد ادامه دادنی طولانی مدت در اقتصاد نمی تواند فقط به استراتژی گسترش و توسعه بستگی داشته باشد.

مفهوم مدیریت بهره وری چیست؟

از دیدگاه مدیریت بهره وری دارای راندمان می باشد همانگونه كه ذكر شد راندمان و تأثیر هر دو رابطه مربوط به اطمینان حاصل كردن در مدیریت می باشد در نتایج و خدمات انجام شده به روش درست در تمام زمان ها خواستار باشیم این مفهوم بهره وری یك معنی كارآمد در كنترل كردن و بهتر كردن بهره وری در سطوح سازمان دهی شده و یا مقیاس كوچك تر فراهم می كند.

بهره وری چیست/ مفهوم تكمیل كننده

بهره وری به عنوان یك هدف توسط مفهوم اجتماعی بهره وری توضیح داده شده است و به عنوان یك روش به مفاهیم فنی و اقتصادی و مدیریت مربوط می شود. انتخاب بهتر برای یك استراتژی دراز مدت از تلاش برای بهبود بهره وری ناشی از رشد اقتصادی را در بر گرفته كه شامل گسترش كار و سرمایه و بهبود كیفیت ورودی می باشد دیدگاه بهبود كیفیت سرمایه نیروی انسانی و بخش گسترده تری مربوط خواهد شد.

قوانین بهره وری

بعد از دانستن این كه بهره وری در مورد چه چیزهایی است موضوع دیگر آگاهی داشتن از قوانین اصلی می باشد این قوانین شامل سه عضو بوده كه در زیر توضیح داده شده‌اند.

1- قانون افزایش اشتغال

در طولانی مدت بهبود بهره وری اشتغال را افزایش خواهد داد با این وجود در طول تغییر و یا قبل از آن نتایج بهتری از بهره وری به دست می آید دولت و مردم باید در تولید مناسب اقدامات جابجایی نیروی كار به مناطق كه احتیاج می باشد و مانع بیكاری می گردد همكاری داشته باشند.

2- قانون مدیریت نیروی كار

در پیشرفت قاطع اندازه گیری شده برای افزایش بهره وری و كار مدیریت از شرایط موجود برای اقدامات خاص كه باید در زمینه های مطالعه بحث و گفتگو و ژرف نگری مانند بخش ها یا اندازه گیری ها با یكدیگر همكاری كند.

3- قانون توزیع منصفانه

نتیجه پیشرفت بهره وری باید به مدت در میان مدیران نیروی كار مصرف كنندگان توزیع شود.

ارتقاء بهره وری از طریق توسعه افراد

توسعه تعلیم و آموزش سه روز مجزا اما مرتبط به هم هستند.

توسعه به معنای گسترش هر چه بیشتر آشكارسازی تمام چیزها كه به صورت بالقوه وجود دارد.

تعلیم به معنای ترتیبی برای پرورش عادت ها، حالت ها و قابلیت های هوش و نیز یكی آموزش فراگیری دستور العمل ها ؟؟ برای یك هنر حرفه شغل و یا تمرین مخصوص و لازم برای حرفه ای شدن از طریق این دستورالعمل ها و تمرین های علمی رابطه این تعاریف با نیروی انسانی و توسعه منابع انسانی به نحو گسترده با آموزش و توسعه به كار برده می شود نیروی انسانی با ارزش ترین منبعی هست كه هر سازمان دارد و بنابراین نباید به آنها به عنوان عامل هزینه بلكه به عنوان عامل سرمایه گذاری نگاه كنیم و یا به عبارت دیگر بهره وری بهترین استفاده از تمام منابع برای به دست آوردن حداكثر ارزش افزوده مربوط به آنها است تمركز روی خروجی (تولید) در تمام سطوح در تمام سازمان‌ها و واحدهای كسب و كار و تمام تیم ها و همه افراد است بنابراین توسعه منابع انسانی باید در تمام این سطوح عمل كند، این تعریفHRD(Human Resurese Development) می باشد.

به عنوان مثال یك شركت متوسط زمانی كه با بحران اقتصادی مواجه می شود جهت افزایش بهره وری قسمتی از هزینه آموزش و كار اكنون را قطع می كند و یك چهارم نیروهای كار را بیكار می كند و پس از اینكه جامعه رو به ترقی رفت چون این شركت چهره برجسته ای از نظر نیروی انسانی ندارد مدیران درك خواهند كرد كه نیروی كار، نه فقط برای بهبود سطح بهره وری بلكه به خاطر به دست آوردن یك موقعیت اقامتی واقعی در بلندمدت توسعه بخشید پس نیروها به آموزش اعزام می كنند این تزریق عظیم پول و دقت و آموزش و كارآموزی مورد نظر و منطبق با دید شركت در ارتباط باHRD بوده و بهره وری را كم كم افزایش می دهد و كار سریع تر پربازده تر و انعطاف پذیر تر صورت می گیرد بنابراین توسعه نیروی كار بهبود بنیادین در بهره وری داشته و در تمام سطوح را به دنبال دارد و می توان گفت بهره وری سرمایه گذاری افراد است و كمك بزرگی به رشد آن می كند مشروط بر اینكه با دقت برنامه ریزی شود و نیاز به كسب و كار مربوط باشد پس مهم است تا با دیدگاه روش و واقع گرا از بهبود پایدار بهره وری و رشد مرتبط با كسب و كار در هر سازمان به وسیله ارزش نهادن به كاركنان داشته باشیم.

بهره وری و مدیریت

چشم انداز

در مورد كسب و كار مدیران ارشد باید دیدگاهی روشن و بدون تزلزل همراه با قاطعیت و رهبری و خلاقیت و مهارت برای حركت یك سازمان به جلو در جهت واقعیت بخشیدن به دیدگاه مورد نظر داشته باشد. یك سازمان باید دارای چشم انداز رسالت و یك راهبرد و هدف برای شركت باشد كه از آنها سیاست ها برنامه هایی برای هر زمینه از فعالیت را می توان نتیجه گرفت.

مكتب مدیریت علمی در سال1900 میلادی با كار فرد در یك ونیلوتیلور در مطالعه زمان و حركت آغاز شد و به عنوان یك مهندس بهره وری پایین مشاغل تولیدی را مورد انتقاد قرار داد او معتقد بود كه مطالعه علمی نحوه انجام دادن كار می توان روش عقلانی تر و هدفمند تر و مؤثرتر برای انجام دادن كار باشد مدیریت افراد به وسیله پاداش های اقتصادی برآمیخته می شود و اگر فرصت های بیشتری بر آنها پیشنهاد شود به آن سمت دوری می كردند بنابراین تیلور به سادگی بیان كرد: 1- برای هر كار فیزیكی باید آن كار به صورت علمی مورد بررسی قرار گیرد. 2- با آموزش چگونگی انجام كارها به كارگران بهره وری را افزایش دهیم. 3- كارگران باید مشتقات آموزش باشند و بیشتر آنان را برای انجام كارها به كار می رسیم كه آموزش دیده اند.

تیلور دردسرهای زیادی را آفرید اتحادیه كارگران آمریكا و كارفرمایان نسبت به نظریه‌های او شك داشتند در سراسر خاك آمریكا را پیاده طی كرد تا راه حل را كشف كند تا بتواند با صرف كمترین هزینه و انرژی تولید را افزایش دهد او درباره انضباط در سیستم گفت كه باید یك مرد بزرگ و یك در كوچك را با ؟؟ های متفاوت تجهیز كرد و بهره وری را افزایش داد.

مدیریت تأكید بر استفاده از علم در مدیریت و افزایش توان بازدهی را دارد.

بهره وری در مدیریت نیروی انسانی

جنبه انسانی مدیریت مهم ترین عامل در كنار كیفیت و كمیت تولید و ارائه خدمات می‌باشد در سال1800 میلادی یك كارخانه دار انگلیسی به نام رابرت لون برای اولین بار نیازهای نیروی انسانی در زمان و مكان مورد بررسی قرار داد از بهبود و شرایط كار سخن گفت هدف از مدیریت منابع انسانی عبارتست از افزایش كارایی نیروی انسانی و راندمان كه این عبارت است از تخصص و تعهد نیروی انسانی نسبت به اهداف یك سازمان و حداكثر استفاده از تخصص و تعهد نیروی انسانی نسبت به اهداف یك سازمان و مدیریت آن سازمان می باشد.

راهبرد منابع انسانی چگونگی جذب نگاه داشتن ارزشیابی پاداش و توسعه افراد به بهترین وجه می تواند هدف های مورد نظر شركت را برآورده سازند متمركز كردن آنچه برای سازمان خوب است و آنچه نباید اتفاق بیافتد و نحوه رفتار مدیران و نمایش قدرت آنها بیان می كند از آنجا كه منابع انسانی به خودی خود فرهنگ اولیه سازمان را تولید نمی كند ولی فرهنگ باید به گونه ای باشد كه راهبرد و منابع انسانی را تقویت كند اجزای كلیدی نیروی انسانی عبارتند از انتخاب ارزشیابی پاداش توسعه كه اینها مشكل دهنده چرخه منابع انسانی هستند كه در صورت وجه در ساختار و فرهنگ مناسب می‌توان به عملكرد و كارآمد دست یافت، داشتن یك دانش جامع از یك كادر كسب و فعالیت محیطی كه با توجه به آن بتوان بقا پیدا كرد ضروری است پس بهره وری بیشتر و بهره ورترین كارخانجات باید دارای موارد زیر مدیریت نیروی انسانی باشند.

1- كیفیت بالای مدیران صنعت شناس و كاردان

2- كیفیت بالای معیار استخدام

3- یك نیروی كار با كیفیت بالا و دیدگاه مثبت نسبت به كار

4- انعطاف پذیری نیروی كار

تضمین انعطاف پرداخت برحسب مهارت كه غالباً برحسب تعداد وظایفی كه عمل كننده می تواند انجام دهد سنجیده می شود نه از طریق شغل یا محصول تولیدی

5- كارگران مجرب

6- مسئولیت فردی كه هر فرد مسئول عملكرد در كیفیت خوب است و شكست به معنای مورد سؤال واقع شدن نه فقط فرد بلكه افراد بالا دست او نیز هستند.

7- سطوح محكم مدیریت

8- ارتباطات مؤثر مدیران و كاركنان كه از هر تغییری به خوبی سطح و در ارتباط با آنها باشند.

9- شایستگی و كاربردی فنی: آموزش فنی خوب پایه تقاضا برای فراخوان افراد خبره به همراه مطالعه مناسب شركت از بازار تكنولوژی و كاربرد یادگیری های افراد ارتباط بسیار مهم است و باید بیشترین آموزش مربوط به شغل باشد.

هدایت یكی از وظایف عمومی مدیران پرسنلی است زمانی كه یك سازمان ریخته شود و تقسیم كار شد نوبت به هدایت نیروی انسانی جهت انجام صحیح امور است.

اگر آموزش همراه با پیگیری به وسیله مربیان و در نظر گرفتن پاداش برای كاركنان در قبال مطالب آموخته شده و مؤثر خواهد بود پاداش می تواند به صورت اضافه حقوق و دستمزد یا ترفیع و یا روش های دیگر مورد پذیرش سازمان و پرسنل در نظر گرفته شود و باعث ایجاد انگیزه شود مهمترین اقدام مشاركت پرسنل و برنامه ریزی های دقیق و ارزشیابی صحیح كاركرد و دوره آموزش مرتبط با شغل پرسنل می باشد. [7]

سلامت و بهره وری مراجعه به صفحه یك

بهره وری در مدیریت تولید

تولید در لغت به معنای ایجاد كردن، ساختن، آفرینش، صناعت، به وجود آوردن است. لكن از نظر اقتصادی به معنای ایجاد كردن تغییرات در منابع خام و اولیه موجود و تبدیل به صورت محصول اعم از كالا و خدمات به منظور رفع احتیاجات و ارضاء نیازها اعمال می شوند كه این عملیات باعث ایجاد ارزش افزوده در كالا و خدمات می شود.

اقتصاد دانان عوامل تولید را به چهار دسته1- منابع طبیعی (زمین) سرمایه نیروی كار و مدیریت تقسیم می كند كه در قالبm5 مطرح می شود در نیروی كارMAV 2- ماشین آلات Mashinery 3- مواد Material 4- روش ها و شیوه های فناوریMethod 5- مدیریتManegemant كه مدیر میزان تقاضا و نیازمندی ها را پیش بینی و عملیات تولید را طراحی و راه مناسب جهت رسیدن به هدف مطلوب را برنامه ریزی می كند به این ترتیب ضروریست مدیران با تصمیم گیری خود عوامل مختلف تولید را جهت نیل به هدف های مطلوب با بهترین بازده و كیفیت هماهنگ كنند با این تعاریف مدیریت علمی و ؟؟ است برای افزایش تولید و بهره وری در فعالیت دسته جمعی و كوشش جهت منظم و منطقی برای ابداع و اعمال خط مشی و روشی كه رهبری اثربخش به منظور تبدیل كالاها و خدمات با حداقل ضایعات اتلاف هزینه، كارایی و بازده بیشتر پس در واقع مدیریت دانش افزایش بهره وری است و وظیفه مدیران افزایش بهره وری با استفاده مؤثر از منابع انسانی و مادی است كه این كار به منظور افزایش اشتغال بهبود معیار تولید كاهش هزینه ها گسترش بازار صورت می گیرد.

در یك شركت به بخش های زیر كه زیرمجموعه مدیر می باشد احتیاج داریم:

مدیر كل

و مدیر كل بر تمام بخش ها نظارت دارد و این شركت بستگی به مناسبت هر بخش به بخش های كوچكتر تقسیم شده مهمترین بخش، بخش تولیدی می باشد كه شامل:

مدیر تولید

بخش تولید جهت انجام كارهای خود احتیاج به ارتباط با بخش های دیگر از جمله فروش جهت گرفتن سفارشات و تقاضای بازار و تصمیم گیری زمانی كه محصول باید تحویل گردد از وظایف بخش تولید می باشد بخش طراحی مشخصات محصول جهت تولید را به خط تولید ارائه می دهد چون بدون نقشه نمی توان تولید كرد از مهمترین وظایف بخش تولید می توان 1- ساخت محصول به تعداد لازم 2- آماده كردن محصول در دو رتور 3- ایجاد اطمینان از كیفیت محصول 4- كاهش هزینه ها كه باعث افزایش بهره وری می شود 5- تنظیم برنامه تولید 6- تعیین ظرفیت تولید به وسیله زمان سنج

زمان سنجی

برای افزایش بهره وری در خط تولید احتیاج به زمان سنجی است به این معنی كه انتظار چه تعداد كار در یك هفته از كارگر داریم برنامه تولید در چه زمان پاسخ خواهد داد، چون اگر تخمین صحیح نداشته باشیم یعنی اگر بیشتر باشد از برنامه عقب خواهیم ماند و اگر كمتر باشد نیروی انسانی و ماشین آلات بیكار باعث تحمیل هزینه اضافی می شود و در مدیریت علمی مجموعه و منظومه ای است از دانش ها و مهارت های لازم برای افزایش تولید و افزایش بهره وری در مناسبت دسته جمعی و اعمال خط مشی و نظام در روش و رهبری اثربخش به منظور تركیب و تبدیل منابع به كالاها و خدمات با حداقل ضایعات اتلاف انرژی هزینه و افزایش كارآیی وظیفه مدیران هدفمند كردن كارهای دسته جمعی از طریق ارزش های مشترك و ساختار وسیع سازمان و هدایت افراد برای شناخت تحولات محیطی، در واقع مدیریت دانش افزایش بهره وری است از وظایف مدیران 1- تهیه برنامه 2- تدوین به اجرا درآوردن 3- ثبت آنچه در عمل انجام می شود 4- مقایسه آنچه در عمل انجام می شود و تولید و تشخیص اختلاف 5- گزارش دادن اختلاف به سمت برنامه ریزی تولید(feed Beck) 6 اصلاح اختلاف برنامه تولید كه مراحل فوق به صورت بسته می باشد. [11]

این فعالیت باعث بهبود كیفیت خط تولید همراه با كارآیی بیشتر و بهره وری به همراه بازده و اثربخشی تولید می شود و بازده و اثر بخشی را می توان به صورت زیر تعریف كرد بازده نسبت واقعی به دست آمده معیار تعیین شده است و یا در واقع مقدار كاری كه باید انجام شود و اثر بخشی عبارتست از درجه و میزان نیل به اهداف تعیین شده و فراهم آوردن رضایت انسان و پرسنل از آموزش های داده شده مرتبط با عملكرد صحیح می باشد[6] به عقیده پروفسور ساماكی استاد دانشگاه سوكامای ژاپن (رشته مدیریت) بدون توجه به بهبود كیفیت و كاهش ضایعات بهره وری را نمی تواند افزایش دهد و رقابت پذیری؟؟، با توجه به مسئله ارتقاء كیفیت امكان پذیر است.

پس با حداكثر استفاده از منابع فیزیكی نیروی انسانی و سایر عوامل به روش علمی می‌توان بهبود بهره وری با كاهش هزینه ها و گسترش بازار و افزایش اشتغال و بالارفتن سطح زندگی همه آحاد ملت منجر شود این كار با نوآوری تكنولوژی امكان پذیر خواهد بودو.

كارآیی+ اثربخشی= بهره وری

و یا

اجرای كارهای درست+ اجرای دست كارها= بهره وری

در محاسبه و اندازه گیری بهره وری به طور اخص هدف آن است كه بدانیم هر انسان یا هر ماشین- هر واحد انرژی و یا هر واحد از درصد به كار رفته تا چه اندازه مواد و مؤثر است و یا به بیان دیگر چه تعداد تولید كنیم بازدهی دارد. [12]

مدیریت بهره وری را می توان به صورت صندلی سه پایه تعریف كرد، به شكل زیر؛

شكل

سنجش بهره وری

مدیران و كاركنان و كارشناسان در رشته های مختلف همواره كوشیده اند كه با سنجش بهره وری میزان موفقیت سیستم را در دستیابی به اهداف خود اندازه گیری كند.

به عبارت دیگر سنجش بهره وری میزان موفقیت را در تأمین انتظارات با استانداردها مشخص می كند. چنانچه استانداردها و شاخص ها سنجش و سستم سنجش سه پذیرش باشد می توان بهره وری را سنجید چون در سطح ملی بهره وری با خروجی های مهم اقتصادی ارتباط دارد رشد بهره وری عامل مهم در كنترل تورم است و روی اقتصاد تأثیر می گذارد رشد بهره وری باعث كاهش هزینه تولید در مقایسه با كالای مشابه و افزایش بهره وری به معنی تولید كالاها و خدمات مشابه با ورودی كمتر می باشد چنانچه رشد بهره وری یك سنعت یا سازمان ارتقاء دیگر بیشتر باشد آن صنعت موفق تر خواهد بود چرا كه افزایش بهره وری موجب كاهش هزینه ها، كاهش قیمت ها، ورودی ها و نهایت رقابتی شدن محصولات آن صنعت یا سازمان می شود افزایش بهره وری باعث افزایش كیفیت زندگی استفاده بهتر از راندمان و اوقات فراغت افراد و افزایش رضایت كاركنان را در پی دارد.

بهبود بهره وری

برای بهبود بهره وری توجه به عوامل ورودی ؟؟ خروجی است استفاده از منابع كمتر افزایش كارآیی سود سیستم كیفیت و هزینه مطلوب برای مشتریان باید همراه یكدیگر مورد توجه قرار گیرد معمولاً مهمترین عوامل كه در تولید محصول ارزیابی می شود شامل كاركرد عملكرد- كیفیت، دوام، قابلیت، اطمینان- زیبایی، اندازه، وزن، هزینه و هزینه های دوره، عمر كالا (نگهداری و تعمیرات اقلام مصرفی و مانند آن) است. كاهش هزینه ها و تنوع بخش به محصولات بر بهره وری مؤثر است بیان چگونگی تأثیرات استراتژی كاهش هزینه و تنوع محصول به بهره وری پیچیده نیازمند است كه با بهبود بهره وری قابل دستیابی می باشد هدف بیشتر سیستم ها تركیب متنوع و مطلوب كالا و خدمات و هزینه كمتر و دستیابی به بازارهای وسیع تر در مقایسه با رضایت ضمن اینكه از اهمیت بهبودهای كوچك نباید غفلت كرد. روش های بهبود بهره وری عبارتست از:

1- بهبود طراحی محصول برای افزایش خروجی از طریق بهبود كالا قابلیت اطمینان یا ظاهر زیبا.

2- بهبود بهره وری با روش های تولید كه می تواند منجر به كیفیت یا قابلیت اطمینان بیشتر محصولات و كاهش هزینه ها و ضایعات شود.

3- افزایش سرمایه گذاری برای بهبود فرآیندهای تولید و تحویل.

4- افزایش عملكرد نیروی انسانی برای كاهش هزینه تولید و تحویل.

5- افزایش سطح مشاركت نیروی انسانی برای كمك به بهبود كیفیت و عملكرد نیروی انسانی.

6- تحقیق و توسعه مؤثر برای افزایش خروجی یا تأمین ورودی های مناسب فرآیندها و خدمات تهیه و استفاده بهتر از منابع.

7- هدف گذاری یعنی تعیین اهداف كه باید توسط سیستم كسب شود.

8- برنامه ریزی یعنی مشخص كردن مراحل و وظایف كه برای دستیابی به اهداف باید انجام شود.

9- بررسی و پیگیری یعنی سنجش پیشرفت به سوی اهداف و منابع مصرف شده در طی فرآیند.

10- كنترل یعنی مقایسه عملكرد بررسی شده با عملكرد برنامه ریزی شده و انجام اقدام‌های اصلاحی در صورت نیاز.

11- رهبری و انگیزش در كل فرآیند به شكل مناسب.

12- بهره گیری از سرمایه گذاری ها كه تأمین كنندگان ورودی ها و رقبا و سازمان ها مشابه در داخل یا خارج انجام می دهند.

نتیجه

بهره وری رابطه بین ورودی ها و خروجی ها می باشد و خروجی برحسب درآمد ها فروش و ورودی ها برحسب هزینه های كالای فروخته شده تعریف می شود. بهره وری افراد كه به تنهایی یا گروهی كار می كند تحت تأثیر اثربخشی و مهارت های مدیران است و افزایش بهره وری مهمترین مسأله است كه مدیران كارآمد تمایل به ان دارند و بهره وری عبارتست از یك نگرش فكری كه برای رسیدن به بهبود تلاش می كند و به آن دست می یابد و سیستم ها و مجموعه ای از فعالیت ها كه به آن نگرش عمل می كند.

بهره وری سبز در صنعت نساجی

مقدمه

تلاش بشر برای تأمین زندگی تهیه در نیمه دوم قرن بیستم به شدت محیط زیست را دگرگون كرده است كاهش منابع طبیعی تجدیدناپذیر مانند جنگل ها و سوخت های فسیلی استفاده ناصحیح از منابع و ازدیاد سریع جمعیت تخلیه آلاینده ها و آلودگی منابع طبیعی تكاپو برای نجات سه گستره اصلی محیط زیست یعنی هوا، آب و خاك از دو دهه قبل به طور جدی شروع شد و انسان را بر آن داشت تا به فكر راه حلی جهت پیشگیری از این پیامد ناگوار بیافتد و نسبت به طراحی و محاسبه جهت تولید محصولات جدید اقدام كرد بهره وری سبز مظهر كمال و حاصل طراحی سبز بود كه طراحی هایی برای حفاظت محیط زیست را ارائه كرد با طراحی سبز می توان وارد صنایع قدیمی شد و اقدام به اصلاح نمود قبلاً برای تولیدات از مرحله تولید تا انهدام برنامه ریزی می شد در حالی كه در طراحی سبز و بهره وری باید به فكر تولید تا بازیافت قطعات و محصولات باشیم یعنی جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست تولیدات را به چرخه مصرف برگردانیم به جای جلوگیری از آلاینده ها پساب یا دودكش ها در واقع انتظار آثار منفی زیست محیطی را باید از اول و بهره وری سبز در نظر گرفت برای آن از پیش فكر كرد كه این طور باعث قابل بازیافت كردن مواد، جنس مواد و قابل تازه شدن و بالاخره استفاده مجدد از آن می شد، اینها اهداف بهره وری سبز بوده كه با بهره وری كامل آن مورد توجه قرار می گیرد.

طراحی برای بهره وری سبز دارای ابعاد اقتصادی جاذب نیز می باشد زیرا دفع مواد مضر كه سخت مورد توجه مقررات جدید است در آغاز مطرح شده و طرح را مورد توجه قرار می دهند و راه حل جهت بازیافت و تجهیز یك كارخانه جهت بازیافت قطعات و مواد انجام می دهند، اینكار باعث مصرف انرژی كم برای كار معلوم بازیافت قطعات و تولید حداقل آلاینده های محیط زیست در برابر انجام كار و جلوگیری از آلودگی محیط زیست و كاهش منابع انرژی مخصوصاً سوخت های فسیلی می شود.

ادامه در صفحه2

صفحه3 تاریخچه بهره وری سبز

تخلیه بی رویه فاضلاب و پساب صنعتی در آب های محیطی و استفاده از مواد شیمیایی در صنایع كشاورزی كیفیت آب رو به زوال گذاشت و گسترش نقد نیز باعث شده است كه بسیاری از نواحی پررونق تر اقتصادی كوچ كنند و میلیون ها تن راهی شهرها شوند این مهاجرت خود سهم به سزایی در تخریب منابع طبیعی داشت اگر هر كشوری بدون توجه به مسائل محیط زیست خود تنها به دنبال توسعه باشند نه برای خود بلكه برای جهان عواقب فاجعه آمیزی به وجود خواهد آورد. بزرگترین هدف تلاش برای افزایش بهبود افزایش بهره وری با حفاظت از محیط زیست می باشد.

تعریف اصطلاحات بهره وری سبز

1- توسعه پایدار: عبارتست از توسعه ای كه نیازهای نسل امروز را بدون اینكه توانایی نسل آینده را به مخاطره اندازد تأمین كند.

2- تولید سبز: یكی از راه های دسترسی به توسعه پایدار می باشد.

3- بهره وری سبز: عبارتست از مهفوم عینی ادغام و اتحاد و عناصر مختلف خواستگاه‌های اجتماعی اقتصادی و ؟؟ جهت هماهنگی حفاظت از محیط زیست و توسعه اقتصادی در نهایت كلیدی برای رسیدن به توسعه پایدار (بیانیه، نیل در خصوص بهره وری سبز1996،APO)

4- جنبه های زیست محیطی: استفاده و رفع مواد روز به روز در ارتباط نزدیكتر و فرآیندی در چارچوب تجارب جهانی.

5- مدیریت صحیح زیست محیطی: تولید سبزتر- تصفیه آلاینده های خروجی- سیستم مدیریت زیست محیطی.

6- تولید سبزتر: كاهش منابع استفاده مجدد بایافت- حفظ و نگهداری آب و انرژی طراحی محصول سبز.

7- تصفیه آلاینده های خروجی: عبارتست از عملیاتی كه طی آن با استفاده از پروسه‌های مختلف جداسازی تركیبی آلاینده های ناشی از فرآیندهای مختلف تولید انهدام و سم زدایی می گردند به این ترتیب آلاینده های مذكرو به مواد بدون ضرر ؟؟ كمتر تبدیل می‌شود كه شامل كنترل جریان فاضلاب و كنترل و تصفیه و رفع مواد زائد است خطرناك.

8- سیستم مدیریت زیست محیطی: یك سیستم مدیریت زیست محیطی عبارت است از: شكل ساختار مدیریت فراگیر یك اثر؟؟ مدت و یا دراز مدت محصولات خدمات و یا پروسه های مشخص شده با یك سیستم مدیریت در متدلوژی سازمانی با استفاده از منابع مسئولیت ها و ارزشیابی مداوم اعمال روش ها و فرآیندهای خود می باشد.

9-ISO14000 سیستم مدیریت زیست محیطی: این سیستم به سازمان امكان می دهد از طریق اعمال مدیریت مناسب پیامد زیست محیطی فعالیت های خود را بشناسد و پیوسته جنبه زیست محیطی كارشناسان با بهبود بخشد.

9- تولید ؟؟

به منظور ایجاد و تغییرات مورد نیاز در نگهداری و صنعت موجود در جهت ساختن جامعه نسبی به توسعه پایدار است و تأكید بر استفاده ارزش هایی در تولید است كه آلودگی كمتر را به محیط زیست تحمیل می نماید.

مدیریت و رابطه آن با بهره وری

مكتب مدیریت علمی در سال 1900 میلاد با كار فردریك دنیسلر تلور در مطالعه زمان و حركت آغاز شد او به عنوان مهندس نهضت بهره وری پایین شاغل تولیدی توجهش را جلب كرد. او معتقد بود كه مطالعه علمی نحوه انجام دادن كار میتواند روش عقلانی تر و هدف مندتر و مؤثرتر برای انجام دادن آن كار باشد. طبق عین نظریه منطقی – عقلایی مدیریت افراد به وسیله پداشهای اقتصادی بر آمیخته می شود و اگر فرصتهای بیشتری به آنها پیشنهاد شود به آن سمت روی می آورند بنابراین این نظریه تیلور به سادگی بیان می دهد كه جهت تعیین روش انجام دادن هر كار فیزیكی باید آنرا به صورت علمی مورد توجه قرار داد 2- با آموزش چگونگی انجام كارها به كارگران بهره وری را بالا برد.

3- كارگران باید مشقات این آموزش ما باشند و بیشتر آنان را برای انجام كارها به كار ببندند. تیلور دردسرهای بسیاری آفرید اتحادیه كارگران آمریكا و كارفرمایان نسبت به نظریه های وی شك وتردید داشتند دولت فدرال آمریكا معتقد بود كه اعمال وی بیشتر باید بررسی شود.

او سراسر خاك آمریكا را پیاده طی كرد تا بلكه راهی كشف كند كه بتواند فاصله را با صرف كمترین هزینه و ؟؟ طی كند.

مثل سورف تیلور: تجهیز كردن یك مرد بزرگ، یك مرد كوچك باببلهایی به اندازه های متفاوت می باشد كه حكایت از انطباق دستگاه با فرد دارد او موفق شد بهره وری را 400 برابر افزایش دهد تقریباً در همه درصد بهره وری را افزایش داد [3].

مدیریت تأكید بر این دارد كه با استفاده از علم مدیریت توان بازدهی را به حداكثر برسانیم.

مدیریت منابع انسانی

در واقع جنبه انسانی مدیریت و مهمترین عامل در منار كیفیت تولید و ارائه خدمات می باشد.

در سال 1800 میلادی یكی از كارخانه داران انگلیسی به نام رابرت اون برای اولین بار نیازهای نیروی انسانی دارای زمان مورد بررسی و تأكید قرار داد و از بهبود شرایط كار سخن گفت.

هدف از مدیریت منابع انسانی عبارتست از افزایش كارآیی نیروی انسانی در راندمان و عبارتست از احساس مسئولیت نمودن در مقابل اهداف سازمانی و حداكثر استفاده از تخصص و متعهد نیروی انسانی پرسنل نسبت به اهداف سازمان و مدیریت می باشد.

هدایت یكی از وظایف عمومی مدیران پرسنلی است زمانی كه یك سازمان ریخته شده و تقسیم كار به پایان می رسد و همه مشغول كار شدند نوبت به هدایت نیروی انسانی جهت انجام صحیح امور كاری است.

تجربه نشان داده است كه اگر آموزش همراه با پیكری به وسیله مربیان آموزش و در نظر گرفتن پاداشی برای شركت كنندگان در قبال مطالب آموخته شده باشد مؤثرتر خواهد بود. پاداش می تواند به صورت اضافه حقوق و دستمزد ترفیع و یا هر طریق ممكن كه برای سازمان مدیریت و كاركنان مورد پذیرش باشد در نظر گرفته شود. انگیزه مهمترین اقدام كه باعث ایجاد انگیزه می شود. مشاركت دادن بیشتر كاركنان و برنامه ریزی اجرای دقیق و حتی نحوه ارزشیابی دوره آموزش است و مرتبط بودن دوره آموزش با محتوای شغلی آنان به طریقی كه بتواند مشكلات كاری آنان را حل نماید [7].

كاركنان سرمایه های با ارزش سازمان می باشند دستیابی به هدفهای سازمان بسته به مدیریت این منابع با ارزش است و نیروی كار تأثیر زیادی در بهره وری دارد كه با حفظ آرامش خاطر و انگیزه قوی برای اشتغال به كار نداشتن واهمه از آینده باعث افزایش بهره وری میشود[4].

سلامت و بهره وری

سلامت عبارتست از آسایش جسم و روح و مبتلا نشدن به بیماریهای خاص جسمی و روحی روانی. در مدیریت منابع انسانی سلامت كاركنان مهم است سلامت كاركنان روز به روز اهمیت خود را در بهره وری بیشتر نشان می دهد و سالانه مبالغ زیادی بابت زیان تولید كم به علت بیماری كاركنان متوجه سازمان می شود.

ولی از بیماریهای جزئی مثل سر درد و سرماخوردگی میتوان اجتناب كرد. بیشترین زیان متوجه بیماریهای شغلی است كه جسم و روح كاركنان را آزار می دهد به علت آلودگی هوا، غذا، سر و صدا و تشعشعات و مواد شیمیایی و … كه در محیط كار یافت می شود.

در آمریكا سالانه 60 میلیارد دلار برای بیماریهای ناشی از استفاده از مواد مخدر و 100 میلیارد دلار برای فشار عصبی ناشی از كار و حدود 15 تا 20 میلیون دلار برای بیماریهای روانی كاركنان صرف می شود. برای بهبود كیفیت در سازمان و جلوگیری از رفتار ناهنجار پرسنل میزان سطوح بالای سازمان به ویژه میزان پرسنلی باید عوامل استرس آفرین را بشناسد و كاهش دهند و یا در دفع آن سعی كنند [8].

مدیریت تولید و بهره وری

تولید در لغت به معنای ایجاد كردن، ساختن آفرینش درست كردن صناعت و به وجود آوردن است. لكن از نظر اقتصادی به معنای ایجاد كردن تغییرات در منابع خام و اولیه موجود و تبدیل آنها به صورت محصولات اعم از كالا و خدمات به منظور رفع احتیاجات و یا هر نوع دخل و تصرف و تغییر شكل است كه بشر در محیط پیرامون خود برای ارضاء نیازهایش اعمال می كند.

این تغییرات و عملیات در موارد اولیه و محیط اطراف باعث ارزش افزوده در كالا و خدمات می شود.

اقتصاددانان عوامل تولید را به چهار دسته 1- منابع طبیعی (زمین) 2- سرمایه 3- نیروی كار 4- مدیریت تقسیم می كند كه در قالب (M) مطرح می شود.

1- نیروی كار MAN

2- ماشین آلات Machinevy

3- مواد Maferial

4- روشها و شیوه های كار و فن آوری Method

5- مدیریت Manegement

نیروی كار به افراد كه عملیات تولیدی را طبق برنامه مدیران سازمان طرح ریزی شده انجام می دهند.

مدیریت عبارتند از طرح ریزی و سازماندهی و نظارت به كنترل محل تولید است. وظیفه اساسی مدیریت هماهنگ كردن سایر عوامل تولید كار – زمین و سرمایه است. مدیر میزان تقاضا و نیازمندانمصرف كننده را پیش بینی و عملیات تولیدی را طرح و مناسبت دیگران را برای رسیدن به هدف مطلوب تشكل ، هماهنگ و كنترل می كند به این ترتیب ضروری است مدیران با تصمیم گیری خود عوامل مختلف تولید را به منظور نیل به هدفها مطلوب با بهترین بازدهی و كیفیت و تركیب، هماهنگ كند.

مدیریت عبارتست از طرح نیروی و سازماندهی و رهبری و كنترل عمل تولید است حال آنكه نیروی كار تولید را طبق برنامه مدیران سازمان دهی و تحت نظارت و رهبری آنها انجام می دهند.

مهمترین وظایف كاركنان نظام تولیدی

1- تعیین چگونگی تولید مواد

2- تعیین میزان مواد اولیه مورد نیاز و مشخصات آنها

3- تنظیم برنامه ماشین آلات

4- تعیین ظرفیت و نحوه كار واحد مختلف

5- اجرای عملیات تولید

6- تنظیم برنامه تعمیرات و نگهداری ماشین

در مدیریت علمی مجموعه و منظومه ای است از دانشها در مهارتهای لازم برای افزایش تولید و بهره وری در فعالیت دسته جمعی و كوشش منظم و منطقی برای ابداع استقرار و اعمال خط مشی و نظامها و روشها در رهبری اثربخش به منظور تركیب و تبدیل منابع به كالاها و خدمات با حداقل ضایعات اتلاف، هزینه در مصرف منابع با حداقل كارآیی و بازده. وظیفه مدیران قدرت بخشیدن به كارها دسته جمعی از طریق هدفهای مشترك ارزشهای مشترك ساخت وسیع سازمانی و آموزش و پرورش و هدایت افراد برای شناخت تحولات محیطی و پاسخگویی مناسب و به موقع به آنهاست. در واقع مدیریت دانش افزایشی بهره وری است و وظیفه مدیران افزایش بهره وری یا استفاده مؤثر از منابع انسانی و مادی است.

بهره وری عبارتست از به حداقل رساندن استفاده از منابع مادی و انسانی به طریق علمی و به منظور كاهش هزینه تولید گسترش بازارها و افزایش اشتغال، بهبود معیارهای گونه‌ای كه سود كاركنان مدیران وعدم مصرف كنندگان باشد.

اختلاف بهره وری و تولید

تولید به عملیات و مناسبتهای اجرایی و فیزیكی تولید كالا و عرضه خدمات مربوط می شود. بهره وری به قدرت و كفایت استفاده از منابع طبیعی برای تولید بیشتر ارتباط دارد به بیان دیگر استفاده همراه با كارآیی از منابع طبیعی برای تولید كالا و خدمات بهره وری هم در فعالیتهای انفرادی و مشخص و هم در فعالیت گروهی سازمان مطرح است هر فرد عامل سعی می كند و می خواهد بهترین كار را به نحو احسن انجام دهد بهترین نتیجه را به دست آورد. در اغلب درصد واژه های بهره وری با كارآیی (بازده) و اثربخشی (سودمندی) نابجا و اشتباه به كار گرفته میشود.

بازده نسبت بازدهی واقعی به دست آمده به بازده معیار و تعیین شده است یا در واقع مقدار كاری كه انجام شده نسبت به آنچه باید انجام شود.

؟؟

در واقع اثربخشی عبارتست از درجه و میزان میل به اهداف تعیین شده و فراهم آوردن رضایت انسان از آموزشهای انجام شده و كارآیی مرتبط با بهره وری صحیح از منابع می‌باشد [6].

به عقیده پروفسور ساساكی استاد دانشگاه سوكوهای ژاپن در رشته مدیریت سیستمهای بدون توجه به بهبود و كیفیت وكاهش ضایعات بهره وری نمیتواند افزایش یابد و رقابت پذیری در بازار را با توجه به مسئله ارتقای كیفیت میتوان بالا برد.

حداكثر استفاده از منابع فیزیكی نیروی انسانی و سایر عوامل و روشهای علمی به طوری كه بهبود بهره وری یا كاهش هزینه و گسترش بازار افزایش اشتغال و بالارفتن سطح زندگی همه آحاد ملت منجر میشود [9].

مدیریت بهره وری فراگیر فلسفه ای از مدیریت رسمی در فرآیندی است كه چهار مرحله و سكیل را دنبال می كند تا آن كه بهره وری كل افزایش یابد. هزینه كل واحد محصول یا خدمات یا بالاترین كیفیت تولید كاهش می یابد و یكی از مهمترین ابزارهای دستیابی به افزایش بهره وری نوآوری تكنولوژی است.

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 180بررسی طراحی سیستم ریسندگی چرخان با معیارهای كیفیت و بازدهی عالی

سیستم ریسندگی چرخان;نساجی ایتالیایی;دستگاه ریسندگی;ریسندگی

مارزولی اس پی ای چندین دستگاه ریسندگی رینگ آمریكای دارد ولی این شركت بیشتر با كشورهای ایران ،‌سوریه ، تركیه و چین ارتباط دارد ، همچنین ، مارزولی با كشور چین برای تولید ماشینهای ریسندگی رینگ یك سرمایه گذاری مشترك انجام داده است و در نتیجه در هزینه تولید ؛ كاهش چشمگیری صورت گرفته است قیمت دوك 230 دلار در ایتالیا می باشد و قیمت آن در چین 42 دلار ا

فن آوری نساجی ایتالیایی

دستگاههای ایتالیایی ریسندگی

مارزولی اس . پی . ای چندین دستگاه ریسندگی رینگ آمریكای دارد ولی این شركت بیشتر با كشورهای ایران ،‌سوریه ، تركیه و چین ارتباط دارد ، همچنین ، مارزولی با كشور چین برای تولید ماشینهای ریسندگی رینگ یك سرمایه گذاری مشترك انجام داده است و در نتیجه در هزینه تولید ؛ كاهش چشمگیری صورت گرفته است . قیمت دوك 230 دلار در ایتالیا می باشد و قیمت آن در چین 42 دلار است

البته شركت مارزولی ،‌انواع زیادی از ماشین آلات ریسندگی پنبه ای را تولید می كند واخبار اصلی این شركت وارد محدودة فشرده می شود سیستم مارزولی به دستگاههای فعلی متصل می شود و از چندین نقطه اضافی تشكیل شده است .البته رشته ای كه در روی نوار حصیری منفذ دار قرار دارد از روی غلطك جلویی اضافی عبور دادهمی شود و سپس به وسیله ماشین كشش ، كشیده می شود . در این منطقه ، با عمل كشش از طریق تسمه منفذدار كشیدگی ، در الیاف ایجاد شده و درنتیجه ساختار نخ محكم تر می شود مزایای این سیستمها كاهش 15 الی 20 درصدی در پرزهای پارچه و 10 درصد افزایش ، كشیدگی پارچه می باشد مارزولی برای پردازش پنبه ، سیستم الفیل را اختراع كرده است بویژه برای الیاف نازكتر ( 24 الی 80 Ne ) این شركت برخی مشكلات مربوط به نخهای ضخیم تر والیاف كوتاه تر را نیز نشان داد سطح ضایعات زیاد برروی بازدهی تولید تأثیر می گذارد .

این سیستم یك روشی برای بهبود كیفیت نخ می باشد و در برابر حرارت و رطوبت نیز حساسیت دارد .

نخ های محكم نیز بسیار مشكل ساز هستند .

دستگاه ریسندگی پیشرفته

در یك بازدید كه از جیمی فیلاتی اس ، پی، ای كه توسط ساویو مكین تلی اس ، پی ، ای هماهنگ شد از آخرین پیشرفتهای ساویو بازدید شد .

جیمی فیلاتی یك دستگاه ریسندگی مدرن می باشد كه دارا ی 1000 دوك برای نخ های پنبه ای و 3 دستگاه برای نخ های گش سانی می باشد تمام دستگاه ها مجهز به دستگاه نخ پیچی savio orini می باشد . این شركت برای نخ تابی ، پرز سوزی ، مرسرزیزه كردن و رنگرزی دستگاه هایی را اختراع كرده است .جیمی فیلاتی دارای دستگاه ریسندگی می باشد . مسئله اصلی مربوط به این شركت ، رقابت با نخ های وارداتی می باشد .البته قیمت بین نخ داخلی و نخ وارداتی از هند نیز بسیار متنوع می باشد و در دستگاه جیمی فیلاتی در حدود 16000 نخ در هر روز ریسیده می شودولی در حدود 20000 پوند نخ از هند ، روسیه، مصر وارد می شود . شركت ساویو در آمریكا برای فروش ماشین های نخ پیچی با موفقیت عمل كرده است ، صنعت نساجی ایتالیایی ، امروزه كاهش چشمگیری داشته است و 90 درصد از ماشین آلات ساویو ، صادر شده است كه بیشتر در كشورهای چین و تركیه به فروش رسیده اند.3 توسعه و پیشرفت در این زمینه صورت گرفته است .انواع مختلفی از ماشین برش به همراه دستگاه نخ پیچی تولید شده است . سیستم مكانیكی نمی تواند تنها نخ های كتانی رابرش دهد ، بلكه نخ های كشی را نیز برش می دهد . برش دادن نخ های كشی در فضای ریسندگی در دستگاه ریسندگی صورت می گیرد . در این دستگاه نخ به دور دستگاه نخ پیچی می پیجد. البته بسته نخ از طریق لوله ریسندگی به دستگاه نخ پیچی منتقل می شود در نتیجه باید این محل جدید ف رد یابی شود استفاده از این دستگاه ها باعث بهبود عملكرد شناسایی وضعیت ریستدگی و تولید نخ های محكم تر می شود

شركت ساویو ، یك دستگاه ریسندگی چرخان را اختراع كرده است كه دارای یك جعبه ریسندگی از جنس اسپیند لفابریك .ُسوسن ، آلمان می باشد . در نتیجه سرعت تولید افزایش می یابد . سوسین suessen باعث بهبود قطعات دستگاه برای تولید نخ هایی با كیفیت بهتر می شود

پردازش الیاف مصنوعی بلند

سانت آندری نووارا اس ، پیف ای همراه با كاگنتكس اس، پی، ای و سیدل كه بخشی از گروه فنلاندی هستند جرء تولید كنندگان دستگاههای مربوط به پردازش الیاف مصنوعی بلند می باشند به ویژه پردازش الیاف پشمی نازك . امروزه به بازارهای اصلی این الیاف كشورهای چین، تركیه ، ایتالیه، مكزیك وایران هستند این گروه مدعی هستند كه جزء بزرگترین تولید كننده ماشین آلات پردازش الیاف مصنوعی بلند می باشند . سانت آندری ، دستگاه های ریسندگی الیاف بلند را تولید نمی كند در نتیجه ف این گروه ، عملیات های اصلی را انجام می دهند. شانه جدید p 800 تحت شرایط شانه زنی جدید عمل می كند خصوصیات اصلی آن ، تغذیه پیوسته ف طراحی ساده و سرعت عملیاتی بالا می باشد . این شانه ، حداقل حركت را انجام می دهد . نتنها سرعت این شانه بالا می باشد ، بلكه پیشرفت آن در زمان راه اندازه آن بسیار زیاد است . دستگاه كشش HC22AREpin دارای 20 نوك كششی است كه دارای دستگاه یكنواخت كنندگی خودكار برقی می باشد سیستم حلقه زنی در آن بسیار قوی می باشد و چندان تغذیه و سرعت آن در دستگاه اندازه گیری می شود و این ماشین مجهز به سیستم مدار بسته شناساگر پارچه می باشد . خصوصیات دیگر این دستگاه ، فاصله 30 میلی متری بین منطقه ورودی ، خروجی سیستم كشش و كاهش فاصله بین ردیف های كشش می باشد . سانت آندری ادعا دارد كه 80 درصد بازارهای جهانی مربوط به دستگاهها ی مالشی می باشد دستگاه های مالش دهنده عمودی RFE جدید ترین نوع آن است كاربرد دستگاه مالش دهنده دو تایی باعث ازایش سرعت مالش ئو در نتیجه كاهش نوسان می باشد . همچنین منطقه مالش ثانویه باعث تقویت مراكز كور در حین برگشت نوارهای مالشی می شود.

مراكز ریسندگی فشرده

اخیراكاگنتكس تقریبا 45در صد از باراز جهان را برای دستگاه های ریسندگی الیاف مصنوعی بلند اختصاص داده است . مسئله مهم مربوط به توسعه سیستم ریسندگی فشرده برای ریسندگی الیاف فاستونی می باشد .سیستم پشم com4R نتیجه توسعه سیستم com4 می باشد و برای الیاف نخی است .تغییرات اصلی برای بهبود الیاف بلند تر نیز صورت گرفته است .با استفاده از غلطك های گلوله ای این منطقه ریسندگی فشرده می شود .فواید اصلی ، نخ فشرده ، افزایش خاصیت پشمی بودن استحكام ، كشش و مقاومت در برابر سایش می باشد .با این وجود فواید مذكور بیشتر مربوط به تاثیر این فواید در پردازش نهایی می باشد.ادعا اصلی این است كه بیشتر نخ های دو لا شده با نخ پشمی com4 می تواناستفاده كرد این سیستم با این دستگاه برای ریسندگی فشرده شده استفاده می شود و دارای یك دستگاه كششی می باشد . بهتر است برای پردازش كشمیر از این دستگاه استفاده كرد ولی برای پردازش پشم این كار صورت نمی گیرد .

اتوماسیون دستگاه ریسندگی

UTIT واگنر اتومازیونی اس ، پیف ای همانند یك شركت عمل می كند. این شركت یا به صورت مستقیم با مشتریان ویا همراه بازار دستگاه ها كار می كند . این شركت چندین نوع مواد برای انواع مختلف پارچه ، طراحی كرده است .

این سیستم ها عبارتند از:

پردازش عدل پارچه

سیستم های انتقال قوطی های برش و فیتیله ها

سیستم های پردازش مواد برای ریسندگی و نخ پیچی

سیستم پردازش فیلامنت

سیستم پردازش غلطكی پارچه

UTIT دارای چندین نوع سیستم میباشد كه در آمریكا در حال كار است . از سیستهای

پردازش نخ برای بیش از 23 دستگاه استفاده سده است . البته قطر وزن و طول نخ باید

به صورت اتوماتیك تنظیم شود . پردازش نخ های مختلف برای ریسندگی مختلف

امكان پذیر است .البته تحقیقاتی به منظور ردیابی وضعیت ریسندگی در حال انجام

است.

اتوماسیون نساجی گالیشیرانی دارای دو منطقه مهم است – دستگاه پرس عدل و

اتوماسیون این شركت ف طراحی ، تحقیق و نصب تمامی دستگاه ها را توضیح میدهد .حراج اصلی در كشورهای تركیه ف چین ف هند ، آ مریكای جنوبی می باشد . مناطق اصلی پردازش مواد عیارتند از :

1- دستگاههای رباتی برای نخ اولیه ف نخی كه به طول كامل كشیده شده ، ذخیره دائمی و ..

2- اتوماسیون پردازش الیاف كوتاه از طریق جعبه كردن و به صورت مسطح در اوردن الیاف

3- پردازش بسته ها در محفظه های رنگ

4- اتوماسیون انبارهاو بخشهای مربوط به آن

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 16بررسی مدلسازی دو بعدی خشک ریسی لیف های پلیمر

مدلسازی دو بعدی;لیف های پلیمر;خشک ریسی

پیش بینی دینامیک خشک ریسی لیف های پلیمر که بر اساس مدل دو بعدی قرار دارد مطرح می شوند معادله اصلی مورد استفاده برای توضیح مایع ریسندگی با هم شامل تأثیرات ویسکوز و هم ویسکوالاستیک می باشد که بر اساس ترکیب موازی و برابر یک معادله Giesekus غیر خطی و یک جزء نیوتونی ساده قرار دارد تأثیرات ترکیب و دما در ویسکوزیته ، دمای تبدیل شیشه ای و مدول های Zerosh

چكیده

پیش بینی دینامیک خشک ریسی لیف های پلیمر که بر اساس مدل دو بعدی قرار دارد مطرح می شوند معادله اصلی مورد استفاده برای توضیح مایع ریسندگی با هم شامل تأثیرات ویسکوز و هم ویسکوالاستیک می باشد که بر اساس ترکیب موازی و برابر یک معادله Giesekus غیر خطی و یک جزء نیوتونی ساده قرار دارد تأثیرات ترکیب و دما در ویسکوزیته ، دمای تبدیل شیشه ای و مدول های Zero-shear و در اینها، در زمان استراحت مربوط به مدل اصلی به حساب آمده است به حساب آوردن جزء ویسکوز ، پیش بینی های تمایز را بین انسداد درونی پروفیل سرعت لیف و انجماد سازی لیف ممکن
می سازد انسداد درونی سرعت لیف ناشی از افزایش سریع ویسکوزیته و در نتیجه میزان افت تغییر شکل می باشد و انجماد لیف در نتیجه عمل دمای تبدیل شیشه است .

پیش بینی های پروفیل های محوری و شعاعی دما، ترکیب، تنش و جهت وجود مورفولوژی پوسته هسته را بازتاب می دهد بعلاوه پارامتر آزاد منفرد در مدل که نشاندهنده نسبت ویسکوزیته نیوتونی جزء به ویسکوزیته کل می باشد نمودارهای نیروی لیف را تحت تأثیر قرار می دهد و مخصوصا ً نمودار محوری سرعت را بنابراین می تواند بعنوان پارامتر تنظیم برای داده های خط ریسندگی مورد استفاده قرار گیرد .

لغات کلیدی : خشک ریسی ، لیف های پلیمر ، ویسکوزیته ، انجماد، دمای تبدیل شیشه

1- مقدمه :

خشک ریسی برای تولید الیاف ساخت دست انسان از پلیمرهای مانند استات سلولز ، تری استات سلولز ، پلیمر ها و کوپلی مرهای کلرید وینیل و آکریلونیتریل به کار می رود علی رغم اهمیت تجاری این تکنولوژی پروسه ای ، مطالعات مربوط به مدلسازی توجه نسبتاً کمی را در سال های اخیر به خود جلب کرده است مطالعات اولیه ]4-1[ روی مدلسازی یک بعدی مراحل اولیه ، مدلسازی چندین سانتی متر نخستین را در امتداد خط ریسندگی تأکید نموده بعدها برازینسكی وهمراهان یک مطالعه مدلسازی دو بعدی را هم مورد پروسه های انتقال حرارت و هم توده انجام دادند که در آن دانسیته ثابت فیلامنت مورد بررسی قرار گرفت در این اواخر سانومدلی را ارائه نمود كه فقط برای پروسه انتقال توده می باشد اما شامل تأثیرات دانسیته متغیر فیلامنت می باشد در همه این تلاش ها یک ویسکوز خالص و معادله اصلی نیوتونی برای مدلسازی رفتار رئولوژیکی محلول ریسندگی به کار گرفته شد در این مطالعه، کولینگ از یک معادله اصلی Giesekus برای مدلسازی محلول استفاده نمود هر چند پیش بینی های این مدل خط ریسندگی، برای نمودار بدون ابعاد سرعت ویژگی های عمومی رفتار ثابت پروسه را نشان نداد جالب اینکه پیش بینی های آنها جهت تنظیم یک مجموعه داده های نمودار آزمایشی سرعت نشان داده شد گو و مک هاک یک مدل یک بعدی را ارائه نمودند که بر اساس فرم تعدیل معادله Giesekvs قرار داشت و در آن یک فاکتور غیر خطی اضافه گردید تا قابلیت ارتجاعی محدود زنجیره را لحاظ نماید هدف این مقاله ارائه یک آنالیز دو بعدی از پروسه خشک ریسی است که هم سهم ویسکوز و هم سهم ویسکو الستیک را در معادله اساسی نشان دهد و این همراه با تأثیراتی است که در نتیجه دانسیته غیر ثابت می باشد در نظر داشتن این تأثیرات به همراه تغییرات محوری و شعاعی در زمینه های غلظت و دما منجر به پیش بینی دقیق تر رفتار سخت شدن ، تشکیل پوسته ، و جهت زنجیره می گردد .

2- بسط مدل

شکل 1 متغیرهای پروسه و بعضی از شرایط مرزی را نشان می دهد در بسط زیر پائین نوشت (1) و (2) به ترتیب به پلیمر و حلال اشاره دارد همانگونه که مشاهده شد یک جریان تقارن محوری پلیمر رنگ شده از یک رشته ساز ds با یک میزان جریان توده w و دمای TS خارج می گردد و بطور پیوسته با سرعت برداشت کشیده می شود کسر حجم محلول در پلیمر رنگ شده ریسیده می باشد پلیمر رنگ شده بیرون داده شده با قطری بزرگتر از سوراخ رشته ساز و در نقطه ماکزیمم تورم قالب متورم می گردد قطر فیلامنت و سرعت محوری آن است از آنجا که تورم قالب بسیار نزدیک به سطح جت پیش
می آید فرض می شود که کسر حجم حلال و دمای فیلامنت در آن نقطه هنوز در عرض مقطع عرضی فیلامنت به ترتیب با مقادیر و To یکنواخت است هوا از انتهای تحتانی کابین با سرعت Va و دمای پمپاژ می شود و از انتهای فوقانی به همراه حلال بخار شده خارج می گردد پروسه تبخیر در کابین بوسیله سیال توده مشخص می گردد که مربوط به میانگین سرعت توده در سطح لیف می باشد .

1-2 سنیماتیک جریان

آزمایش معمولی در مدل ریسندگی عبارت از فرض یک میدان جریان کششی غیر محوری در فیلامنتی است که به صورت موضعی همگن، متقارن محوری و غیر تراکمی می باشدهر چند در مورد خشک ریسی ، تبخیر حلال ضرورتاً یک دانسیته غیر ثابت را اعمال می نماید یک مشتق عمومی که برای دانسیته مربوط به متغیر تنسور[1] گرادیان سرعت مطرح
می گردد در جای دیگر ارائه شده است در مختصات سیلندری مورد استفاده برای توضیح میدان جریان ، عبارت زیر برای تنسور گرادیان سرعت مطرح می شود .

که در اینجا به ترتیب اجزاء سرعت محوری (Z) و شعاعی (r) می باشند جمله اضافی که به عنوان سرعت تبخیر مطرح می شود بوسیله معادله 9 در زیرارائه می گردد محاسبات برای شرایط نوعی نشان می دهد که هم و هم در مقایسه با کم و قابل چشم پوشی می باشند و از این رو در معادلات مومنتم بالانس ، فرض غیر قابل تراکم را مطرح می نمائیم هر چند همانگونه که در بخش های بعد توضیح داده خواهد شد جملات اضافی مربوط به سرعت تبخیر در معادلات بالانس توده ( معادله انتشار ) که در موقعیت مرزی بالانس انرژی مهم می باشند مطرح می گردد هم چنین فرض تقارن محوری یک تنسور قطری تنش اضافی را در فرم رابطه (2) اعمال می نماید

که در اینجا اجزاء rr و برابر می باشند .

شكل1- ارائه نموداری پروسه خشک ریسی که متغیرهای پروسه و شرایط مرزی را نشان می دهد .

2-2 معادلات انتقال ماکروسکوپی

1-2-2 معادله پیوستگی

بالانس کل ماده ، شعاع فیلامنت را تعیین می کند .

که در اینجا W1 میزان جریان توده پلیمر و و انسیته پلیمر خالص است over bar مورد استفاده در (و متغیرهای دیگر برای نشان دادن ) مقدار میانگین مقطع عرضی فیلامنت کمیت را نشان می دهد (R به شعاع فیلامنت مربوط می گردد مگر آنکه چیز دیگری مشخص شده باشد.)

با دنبال کردن آزمایش معمولی و فرضیات معمولی یک بالانس حالت ثابت توده در سطح لیف بدست می آید که از طریق انتگرال معادله پیوستگی در مقطع عرضی ( با فرض چرخشی ) به عبارت زیر منجر می گردد .

که در اینجا میانگین کسر حجم حلال ، دانسیته حلال خالص ، ky ضریب انتقال توده گاز جانبی ، وزن مولکولی حلال ، و به ترتیب کسرهای مول حلال گازجانبی سطح مشترک است و درحالت گاز حجیم می باشند و کسر توده پلیمر کنار گاز سطح مشترک است معادله 4 را می توان بعنوان یک فرم انتگرال برای حالت مرزی انتقال توده به کار برد .

2-2-2 معادله مومنتم میانگین مقطع عرضی

با چشم پوشی از نیروی اینرسی ناشی از تبخیر حلال ، معادله مومنتم میانگین مقطع عرضی این چنین می شود :

که در اینجا میانگین دانسیته فیلامنت مقطع عرضی می باشد و عبارت از ناحیه مقطع عرضی خط ریسنده و تنش کشش هوا در سطح فیلامنت ، g ثابت جاذبه ای و (s) تنش سطح فیلامنت می باشد جمله های RHS معادله 5 نیروی رئولوژیکی به ترتیب در فیلامنت ، کش هوا ، جاذبه و تنش سطح نشان می دهد اصطلاح LHS نیروی اینرسی می باشد که همانگونه که بعدا ً نشان داده خواهد شد برای شرایط نوع عمل قابل چشم پوشی است بنابراین برای تنظیم بیشتر، چشم پوشی از نیروی تبخیر را مطرح می کند .

3-2-2 معادله دو بعدی انتقال توده

به منظور رسیدن به تأثیر پوسته، یک معادله دو بعدی انتقال توده در ارتباط با تغییرات محوری و شعاعی ( جهت r ) مورد نیاز است بنابراین اختلاف بین دانسیته های پلیمر و حلال مورد تأکید می باشد که فرد نیازمند به حساب آوردن دانسیته متغیر محلول پلیمر در نتیجه تبخیر حلال می باشد در این کار یک قاعده مخلوط خطی شکل زیر برای دانسیته محلول پلیمر مورد استفاده است .

وقتی که

با شروع از معادلات انتقال از نقطه به توده برای پلیمر (1) و حلال (2) معادله انتقال توده را به صورت زیر می توان به دست آورد .

که را ” سرعت تبخیر ” می نامند و اینگونه بدست می آید .

که در اینجا ضریب انتشار می باشد این جمله برای سرعت شعاعی میانگین توده سهمی منفی دارد.

یعنی

تعریف اختلاف دانسیته بین پلیمر و حلال خالص می باشد وقتی که:

سرعت تبخیر به صورت زیر خلاصه می شود.

3-2-2 معادله دو بعدی انتقال انرژی

معادله خلاصه شده دو بعدی انتقال انرژی عبارت است از

وقتی که ظرفیت حرارت مایع خط ریسنده و k هدایت گرمایی می باشد جانشینی عبارت با سرعت شعاعی از معادله 10 به معادله زیر منجر می گردد .

که دوجمله آخر حرارت ویسکوز در نتیجه تبخیر حلال می باشند در حالیکه جملات اضافی مربوط به سرعت تبخیر کوچک می باشند ولی آنها نقش مهمی را در وضعیت مرزی ( معادله 33) ایفا می کند و بنابراین در اینجا گنجانیده شده اند .

3-2 مدل اصلی / میکروساختاری

همانگونه بوسیله شریبر و همکارانش و هایاهارا و تاکوتا تأکید شده است که یک شبکه درگیر که بصورت ارتجاعی قابل تغییر شکل می باشد و درغلظت بحرانی محلول با وزن مولکولی در هنگام تهیه ریسندگی پلیمر شده شکل می گیرد می توانیم فرض کنیم که یک شبکه درگیر در جریان خشک ریسی تشکیل می شود شکل 2 یک کروکی از مدل را نشان می دهد هماهنگ با معادله تعدیل شده Giesekus که آنرا برای مدلسازی محلول به کار خواهیم برد بخش های شبکه بین نقاط درگیر بعنوان عناصر دانه فنری بصورت ایدآلی مطرح می شوند که از روابط آماری به دست می آیند با تبخیر حلال ما انتظار تعدادی نقاط درگیر و شبکه را داریم تا بهبود تصادفی زنجیره افزایش یابد و بنابراین از نظر نماشی ویسکوزیته محلول افزایش می یابد این متناوبا ً منجر به انسداد درونی ( یعنی انجماد ) سیستم در تعدادی نقاط در ادامه خط ریسندگی می گردد تجربه اولیه ، با مدل ریسندگی ذوب نقش بحرانی تأثیرات ویسکوز را در پروسه انسداد درونی نشان می دهد

شكل2- یک نمایش از شبکه درگیر محلول پلیمر غلیظ شده در ریسندگی خشک با ساده سازی آن را از طریق کاربرد دامبل های الاستیک

در مورد دومی ، سیستم کریستالیزه بعنوان یک ترکیب موازی برابر دامبل های ارتجاعی غیر خطی ( معادله تعدیل شده Giesekus ) مدلسازی می گردد تا تأثیرات ویسکوالاستیک را در حالت بی شکلی نشان دهد و میله های محکم را برای حالت کریستالیزه ، تا به تأثیرات جهت و ویسکوز نائل شود زمان های استراحت در هر دو شکل در نظر گرفته می شود برای اینکه توابعی از کسر تبدیل باشند که معادله سنیتیك برای میزان کریستالیزه شدن مربوط می گردند. افزایش های سریع در جزء ویسکوز حالت میله های سخت که از افزایش زمان استراحت مربوطه ناشی می گردد سیستم را محکم می نماید، و سرانجام باعث
می گردد که مسدود گردد .

به صورت قیاسی، برای یک سیستم کاملاً بی شکلی انتظار می رود که یک مدل ویسکوالاستیک و یک ویسکوز موازی ترکیب شده می تواند برای رسیدن به انسداد درونی ( محکم شدن ) مورد استفاده قرار بگیرد که از طریق وابستگی های زمان های استراحت در مورد تبخیر حلال می باشد به منظور تعدیل جزء ویسکوالستیک مدل موازی برای گزارش آثار غلظت در مورد زمان استراحت ، رهیافت زیر اعمال می گردد .

فرض می کنیم که دانسیته قطعات در شبکه درگیر n و R بردار سر به سر هر یک از قطعه ها باشد چنانچه تمام قطعه ها دارای تعداد مساوی پیوندهای آماری(N) طولl باشند، معقولانه است که فرض کنیم که تمام طول خط تراز همه زنجیره ها در شبکه درگیر ثابت خواهد بود .

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 42بررسی ماشین آلات رنگرزی منسوجات

ماشین آلات رنگرزی;فرایند رنگرزی;رنگرزی

گستره عظیمی‌از ماشین آلات برای انجام رنگرزی منسوجات استفاده می‌گردند و نتیجه آن انجام عمل در مراحل مختلف تولید به طور مداوم و نیمه مداوم در دسته بندیهای متفاوت است بعلاوه، ماهیت و جنس الیاف در انتخاب ماشین بكار رفته تأثیر گذار است به عنوان مثال وجود فشار بالا برای رنگرزی پولی استر در دمای بالای 100 درجه یك نیاز اساسی است البته فرایند رنگرزی می‌توا

1- معرفی

گستره عظیمی‌از ماشین آلات برای انجام رنگرزی منسوجات استفاده می‌گردند و نتیجه آن انجام عمل در مراحل مختلف تولید به طور مداوم و نیمه مداوم در دسته بندیهای متفاوت است. بعلاوه، ماهیت و جنس الیاف در انتخاب ماشین بكار رفته تأثیر گذار است. به عنوان مثال وجود فشار بالا برای رنگرزی پولی استر در دمای بالای 100 درجه یك نیاز اساسی است البته فرایند رنگرزی می‌تواند با آزاد نمودن الیاف و عمل SLubbing ( تارهای موازی الیاف تاب نخورده)، ماكوا پارچه و یا مراحل تولید پوشاك انجام گردد.

به علاوه الیاف مصنوعی لایه لایه جمع می‌گردد، بطوریكه لایه ها به پولیمی‌ذوب شده قبل از عمل خارج كردن اضافه می‌گردد. این لایه ها برای استفاده در این مرحله باید در دمای بالا استفاده گردند. ( حدود 150 درجه برای پول افین، 230 درجه برای پولی متر) در بعضی مواقع به طور خاص، الیاف اگر پلیك كه به صورت مرطوب بعد از عمل حرارت دادن باقی مانده اند رابرای انجام رنگرزی با گذاراندن مستقیم الیاف به ظرف رنگرزی بدون آنكه خشك شوند، بهرحال آنها بصورت متورم هستند ودر مرحله پذیرش نفوذ مولكولهای رنگ می‌باشد. رنگرزی در این مرحله از تولید به عنوان مرحله رنگرزی تولید می‌باشد. مزیت رنگرزی الیاف مصنوعی در این روشی ثابت ماندن خواص محصولات است برای اینككه رنگرزی لایه ها در شبكه پولی مری متوقف می‌گردد و مولوكورها نمی‌توانند در آب حل گردند. البته اشكال این است كه فرایند عمل رنگرزی در حجم كم و زیاد در یك سطح ثابت به آسانی انجام می‌گردد و ممكن است در صورت تغییر تقاضا با كاهش مواجه گردد.

مراحل انجام در تولید پیوسته الیافی كه رنگرزی می‌گردند در شكل 1-9 نشان داده شده است. تصمیم گیری در مرحله تولید و انجام رنگرزی بستگی به عوامل متعددی دارد، بویژه اگر در این موارد هزینه كمی‌و با توجه به ملاحضات ومد دارد.

در سالهای اخیر این امر به سویی سومق داده شده است كه مراحل نهایی رنگرزی مورد توجه است و این اگر جهت قادر ساختن تولید كنندگان به اجتناب از بیش از اندازه تولید نمودن رنگهای بی نشان و پاسخگویی سریع به سفارشات تكراری برای رنگهای معروف می‌باشد. رنگرزی پارچه به طور خاص به این منظور افزایش یافته است. پیش آمدن رنگ رزی برای الیاف كنف، كاموا و یا اقله ام پشمی‌و یا بافته شده استفاده می‌گردند.

پیشرفت به طور مداوم در ماشین آلات رنگرزی در حال گسترش است و به طور نمونه در صنعت رنگ پاسخگویی بازار و فشارهای زیست محیطی است.

ملاحضات زیست محیطی باعث تغییر در طراحی و ساخت ماشین آلات گردیده است، بویژه مصرف كمر آب و بالارفتن فرایند كنترل بوسیله تولید مداوم و نهایتاً تولیدمؤثر در اتاق رنگ.

كاربرد خیلی پائین كیلور در تولیدات باعث به حداقل رسیدن مصرف آب گردیده است كه البته مشكلات اضافی را برای رنگرزی ایجاد نموده است زیرا در حجم كم آب حل شدن رنگ و افزودنیها بالا می‌رود.

كاربرد رنگ جدید و گسترش آن بسیار ضروری است، اگر چه رنگ و افزودنیها در محیط آب در یكدیگر حل نمی‌گردند ولی می‌توان این كار را بصورت درجه بندی می‌توان انجام داد.

برای روشن شدن این موضوع مثال است كه كاربر دنبال كردن مولكولهای رنگ الیاف را در درجه خیلی پائین كیلو ی تولیدات را لازم می‌دارد.

الیاف در ابتدا در یك حلال الكترولیت قرار می‌گیرد ( سدیم كلرید یا سدیم سولفات) و سپس رنگ به آن افزوده می‌گردد. یكبار در مرحله خارج كردن به روش معمول است كه به طور كامل ماده قلیا بصورت كم كم به داخل ماشین رنگرزی برای ثابت كردن ریخته می‌گردد.

2- اصول اولیه

هدف اساسی فرایند رنگرزی انتقال مولكولهای رنگ از كیلور رنگ، الیاف در یك حالت موثر و یكنواخت است.

میزان جذب رنگ با الیاف با حركت كیلور رنگ مرتبط با آن به طور قابل توجه ای افزایش می‌یابد.

ماشین آلات رنگرزی برای انجام این انتقال در یكی از 3 روش زیر طراحی می‌گردیده‌اند.

الف: الیافی كه از طرف كیلور رنگ انتقال می‌یابند.

ب: الیافی كه در ظرف نگهداری می‌گردند و كیلور از آنها پمپ می‌گردد.

پ: الیافها و كیلور با یكدیگر به جا می‌گردند.

زمانی كه مایع از هر سطح جامد حركت می‌كند، اغلب یك لایه از مایع همجوای به سطح می‌رسد( شكل 2-9)

این لایه، لایه هیدرو دینامیك برای رنگرزی مناسب است زیرا مولكولهای رنگ باید برای رسیدن به سطح الیاف از بین این لایه نفوذ كند. لایه هیدرو دینامیك به عنوان فاصله ای از سطح الیاف تعریف شده است كه سرعت مایع در آن 99% در حالت مشابه یك لایه پراكندگی نیز تعریف شده است، این لایه نازك كه در قسمتهای رنگ الیاف به سطح 99% كیلور می باشد درك این نكته كه فرایند نفوذ رنگ كند است بسیار حائز اهمیت است و درجه آن متأثر از دما اندازه مولكول رنگ ( مولكولهای كوچك سریعتر از مولكولهای بزرگ نفوذ می كند) و غلظت می باشد.

غلظت gradiant درجه تغییر غلظت رنگ با فاصله از سطح الیاف است. در اندازه بزرگتر اختلاف در غلظت بین حلال رنگ در سطح الیاف و حجم حلال است، اندازه بزرگتر درجه انتقال رنگ است.

در رسیدن به سطح الیاف، مولكولهای رنگ جذب خوانده شد و سپس به داخل الیاف نفوذ می كنند.

3 مرحله متمایز در فرایند رنگ كاری شخص شده است،

الف: انتقال رنگ از حلال به سطح الیاف

ب: جذب رنگ در سطح الیاف

ج: نفوذ رنگ از سطح به الیاف

هر یك از این مراحل می تواند درجه كنترل می باشد ولی در عمل مرحله دوم مقایسه لحظه ای با مراحل اول و سوم است.

تأثیر مرحله سوم بستگی به خواص الیاف و رنگ استفاده شده دارد و بر روی مواد شیمیایی ظرف رنگ تا حدی تأثیر دارد مانند حركت دادن، كند كننده هاو یا الكترولیتها.

در مراحل اولیه طراحی ماشین آلات رنگرزی میزان تأثیر گذاری به دلیل به حداقل رساندن ضخامت لایه نفوذ مورد توجه قرار می گیرد چرا كه یك جریان موثر از كیلور احاطه كننده الیاف مورد نیاز است.

البته پیوسته بودن چگالی جریان سیال در تمام سطح الیاف حائز اهمیت است، چرا كه اگر سطح رنگ رزی بدست آید درجه رسیدن مولكولهای رنگ شخص خواهد شد.

ماشین آلات رنگرزی باید طوری ساخته شوند كه در برابر مواد شیمیایی و شرایط فیزیكی مقاومت داشته باشند و نه تنها به منظور رنگرزی طراحی نگردند. البته این موارد قبل از تلاقی مواد مانند فرایندهای كم كردن اندازه، شتشو دادن و سفید كردن صورت می گیرد. برای مثال قطعات مس یا آهن فرض در معرض كیلور های سفید كننده پیروكسید هیدروژن قرار می گیرندباعث تركیب كاتالیزوری پیروكسید می گردند و رها كردن آنها سبب هجوم به الیاف گردیده و با عث افت كیفیت آن می گردد.

3- رنگ ریزی در الیاف اولیه

از مزایای مهم الیاف خام(رویهم قرارگرفته) به سهولت چرخش رنگ كیلور از الیافها است و واقعیت این است كه هم تراز نبودن هر رنگ رزی باعث مختل شدن یكنواخت عملیات چرخش می گردد.

روش سنتی معمول بكار رفته بیشتر برای پشم، كتان و یا الیاف مصنوعی و بویژه در زمان مصرف اسید رنگرزی كه خواص كمتری دارد، اعمال می گردد. با وجود این تا مرحله پشم، روند به همان صورت سالهای اخیر می باشد.

ماشین آلات قبلی برای رنگرزی دسته بندی شده ای هستند كه در ظرف هر شكل ماشین آلات هرمی شكل می باشند و در الیافی كه به سختی جمع بندی می گردند و كیلور رنگ از بین آنها در فشارهای بسیار پائین پمپ می گردد.

در ماشین آلات با ظرف هری شكل الیافی نگهداری می گردند كه در یك ظرف داخلی باقی سوراخ دار و پوشیده كه از بالا یك سرپوش سوراخ دار دارد. (شكل2-9)

كیلور به سمت بالا از الیاف انباشته شده با تأثیر گرفتن از فشار از سمت دیواره ههای هرمی در داخل ظرف حركت می نماید. جریان آن به سمت بالای صحنه ریس به پائین تا انتهای دستگاه و سپس به سمت چپ می باشد.

كیلور رنگ با بخار لوله ها در قسمت پائین خروجی ظرف دستگاه گرم می گردد.

ماشین رنگرزی هرمی شكل مشابه نیز حاوی الیاف انباشته شده بین یك انتهای سوراخ دار و سطح بالا است. در قسمت به جلو ؟؟ در ظرف محتوی الیاف و قسمت جزو بندی شده آن، كیلور رنگ از قسمت بالا به انتها چرخش می گردد در هر نوع ماشین جریان كیلور می تواند به طور مستقیم معكوس می گردد.

ترتیب گرم كردن كیلور رنگ باید طوری می باشد كه بصورت یكسان دما را دركل ماشین توزیع نهاید، البته رسیدن به آن شكل خواهد بود. فشار بخار بالا در حد متوسط گرمای معمول است كه از لوله های مارپیچی در انتهای ماشین می گذرد. لوله های مارپیچی امكان سطح بزرگی را می دهد و بنابراین گرمای موثر تغییر می كند، بنابراین اگر امكان آلودگی كیلور رنگ با فلزات سنگین از بویلر یا شبكه لوله گرفته می شود.

البته بهم پیوستن یك دریچه در خط بخاری لازم است. از لوله های مارپیچ همچنین برای خنك كردن كیلور رنگ با تنظیم مناسب دریچه های سوپاپ از بخار داخل شده از سوی بویلر به سمت آب سرد استفاده می شود.

با وجود این یك تغییر ناگهانی گرما به سرما می تواند فشار مكانیكی را به لوله ها و اتصالات وارد نماید و منجر به ترك گردد. از این رو در بعضی ماشین آلات قسمتهای خنك كننده گرم كننده مجزا هستند.

كیلور های رنگ با دمیدن بخار مستقیم به كیلور رنگ از لوله های ماپیچ سوراخ شده به درون مجزا گرم می شوند و به این ترتیب كیلور های رنگ به طور خیلی سریع شروع به گرم شدن می نمایند.

بهرحال امكان آلودگی در كیلور رنگ با یون فلزات سنگینی و افزودنیها در بخار تراكم كیلور رنگ و همچنین تغییر افزودنیها كیلور وجود دارد.

نوع دیگری از ماشین آلات بصورت جریان شعاعی است و الیاف در یك ظرف به قطر 150 سانتی متر نگهداری می گردد كه دارای قسمتهای روزنه دار و یك ستون مركزی روزنه دار می باشد و در آن الیاف بصورت تراكم شده در ظرف سطح بالا می باشند بطوریكه كیلور نمی تواند عبور نماید. كیلور از مركز به خازج از ظرف حاوی الیافها جریان پیدا می نماید. زیرا چگالی بیشتری از نوع ماشینی كه بزرگتر است از آنهایی كه دارای شكل هرمی هستند و یا از نوع ظرف هرمی هستند.

با این وجود، بویژه در مورد پشم، الیاف آسیب دیده بزرگتر می گردند و از آنجائیكه درجه كیلور بیشتری مورد نیاز است، باعص می گردد الیافها تراكم گردند و به طور فیزیكی با سمت سطح مختل شده حركت نمایند.

این شكل منجر به تسط WRonz سیستم می گردد كه در جریان كیلور به طور مداوم كنترل می گردد و در یك درجه ای مناسب برای رسیدن به سطح رنگ رزی و به حداقل رساندن آسیب الیاف نگهداری می گردد.

نخ تابیده شده بصورت كلاف و یا دسته بندی شده رنگ می گردد، كلاف رنگرزی شده اغلب بصورت نخهایی نگهداری می شود كه بصورت انباشته در طبیعت وجود دارند چرا كخه رنگرزی كلاف برای كاموای سبكتر استفاده می گردد. به عنوان نمونه، كلاف رنگرزی برای كاموای بافتنی – دستی ( پشم، نایلون، اكریل و غیره….) نخهای فرشی
( پشم، پنبه، نایلون، اكریل با غلظت بالا) و اكریل بالا برای ماشین بافندگی، رنگرزی انباشته شده برای بافت نخ تابیده( پشم، سلولز، اكریلی و پولی استر) ریسمان دوخت
( پولی متر یا هسته پولی استر، كتان) و نخهای اكریلی منظم برای ماشین بافتنی بكار می رود.

با وجود این موارد كه نمونه های كمی هستند و شرایط اكنون به معنای آن نیست كه اندازه به همان سبك است، به عنوان نمونه نخهای اكریلی با حجم بالا می تواند بصورت دسته بندی كاملاً رنگ گردند.

4- رنگرزی كلاف

این یك روش بسیار قدیمی شناخته شده در رنگرزی نخ تابیده شده است، علیرغم مزایای رنگرزی بسته های نخ و پیشرفت آن در ساخت ماشین آلات جدید، هنوز یك روش اصلی وجود دارد. این ماشین آلات رنگرزی كلافها مرتبط با ساخت ماده هستند و به راحتی كنترل می گردند و قابل اطمینان هستند. همچنین ملاحظه گردید كه رنگرزی كلاف تولید بهتری حاصل می شود و مراقبت از آن (دستی یا غیر دستی) در انواع نخهای تابیده در مرحله رنگرزی به خوبی انجام می گیرد.

با اتوماسیون صحیح و دقیق كنترل شرایط رنگرزی در درجه بالای تولید دوباره امكان پذیر است.

قابلیت تولید این ماشین آلات خوب می باشد، اگر چه در تمام آنها در مواردی از نخ تابیده شده ای كه می تواند در یك ظرف، رنگرزی گردد، كمتر از حد امكان با ماشین آلات رنگرزی دیگر شده است.

اغلب ماشین های رنگرزی سنتی كلافی از نوع هر سانگ( شكل 4-9) است كه در آن كلافها بصورت معلق از ورقهای استیل ضد زنگ افقی متصل در كیلور رنگ می باشند.

كیلور رنگ با هر یك از لوله های بخار باز یا بسته در انتهای سطح روزنه دار قرار گرفته در ماشین گرم می گردد. معمولاً كیلور از سمت پائین به بالا در ماشین آلات جریان پیدا می كند و می تواند در صورت لزوم بازگشت نماید.

جریان به سمت بالا كیلور رنگ منجر به بالا رفتن كلافها از محل اتصال خواهد شد كه باعث جلوگیری از مقاومت نخ تابیده شده می گردد و از نفوذ آن با سطح تماس جلوگیری می نماید.

با وجود این، كلافها تمایل به رویهم آمدن در سطح بالای ماشین را دارند كه می تواند مانع از یكنواخت شدن جریان كیلور از بین الیافها گردد. یك دریچه جامد بصورت گیره مانند از سطح بالای ماشین در طی رنگرزی برای جلوگیری از به جریان یافتن كلافها تابیده شده است.

برای جلوگیری از حركت كلافها، 2 اتصال ماشین برای كلافها در نظر گرفته شده و در هر یك از آنها در قسمت بالایی و انتهایی وجود دارد.

وجود این در چنین ماشین آلاتی برای ایجاد فضای اتصالات در فاصله بین كلافها ضروری است كه مانع از توقف آنها می گردد. همچنین قابلیت انقباض ایجاد نمودن برای نخ ریسمان كه با حجم بالا و قابلیت چروكی تا 25% را در زمان رنگرزی دارا است. اتصالات تا حد ویژه تنظیم می گردد، البته به طور معمول طول كلافها تولید شده در حلقه انتخاب شده متناسب ب اماشین است. معمولاً وزن كلافها به حدود 500گرم است و گرمای نواری شكل برای جلوگیری از درهم پیچیدن هر كدام از آنها به در ماشینی بسته می شود پیشرفتهای اخیر منجر به رنگرزی مدل بزرگ (جالیو) كلافها گردیده است كه در بافت نخهای فرش كاربرد می دارد و صد 100كیلوگرم نخ تابیده در آنها می باشد. این چنین كلافهای بزرگی اغلب بصورت پیچیده شده در پارچه كسباف تولیدی از پولی متر برای جلوگیری از پیچیدن به دور كیلور در زمان رنگرزی وجود دارد.

مشكلات اصلی در كار با ماشین هر سانگ بالارفتن سطح اتصالات و مشكل رسیدن به یك قالب جریان كیلور رنگ از طی الیاف كلافها می باشد. در ماشین آلات مدرن اتصالات معمولاً V شكل هستند وجود روزنه ها باعث كاهش نشانه گذاری اتصالات می گردد.

تنظیم كلافها به طور دستی در محل اتصالات معمول است بنابراین شكل در قسمت محل قرار گیری كلاف در طی فرایند اتصال موجود می آید. چرخیدن اتصال ماشین آلات باعث بوجود آمدن حالت چرخیدن كلافها به هر اتصالات در طی عمل رنگرزی می گردد ولی این روش اكنون به ندرت انجام می گیرد.

نظریه دیگر برای به حداقل رساندن شكل نشان گذاری اتصال و بالارفتن توان ماشین است كه كیلور رنگ به قسمت بالای كلافها و سپس به قسمت پائین و از بین آنها چرخش می كند.

یك تناسب تنظیم شده از كیلور رنگ مستقیماً از بالای اتصالات وجود دارد كه باعث گردیده كلافها به سمت اتصالات بالا رود.

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 49بررسی روند ساخت امکانات مورد نظر برای بهبود کیفیت کلی دستگاه چله پیچی کارگاه بافندگی

دستگاه چله پیچی;کارگاه بافندگی;نساجی;فرزکاری

ما در این نوشتار، گزارشی از روند ساخت امکانات مورد نظر برای بهبود کیفیت کلی دستگاه چله پیچی کارگاه بافندگی ارائه دادیم در فصل اول مقدمه ای از تاریخچه نساجی نوشته شده و در فصل بعدی با عنوان ساخت مراحل طراحی و ساخت هر یک از موارد پیش بینی شده را نوشتیم سعی شده تا مطالب به طور واضح و قابل فهم ارائه شود ولی بهترین حالت بررسی روند ساخت با مشاهده دستگاه

چکیده:

ما در این نوشتار، گزارشی از روند ساخت امکانات مورد نظر برای بهبود کیفیت کلی دستگاه چله پیچی کارگاه بافندگی ارائه دادیم. در فصل اول مقدمه ای از تاریخچه نساجی نوشته شده و در فصل بعدی با عنوان ساخت مراحل طراحی و ساخت هر یک از موارد پیش بینی شده را نوشتیم. سعی شده تا مطالب به طور واضح و قابل فهم ارائه شود ولی بهترین حالت بررسی روند ساخت با مشاهده دستگاه است. موارد ساخت مکانیزم هماهنگ کننده شیب تامبورها و چگونگی پیشرفت آن به طور کامل توضیح داده شده است در فصل دوم اطلاعات لازم در مورد تغییر شیب و وسایل استفاده شده در ماشین توضیح داده شده است در آخر ضمائمی از چله پیچی و روند کار ارائه شده تا در کیفیت بهره برداری از ماشین چله پیچی تاثیر داشته باشد .

در نگاه کلی هدف از انجام این پروزه برای ما بدین شرح بوده است. امید که به آنها دست یافته باشیم:

1- بالابردن سطح کیفی وسایل آموزشی موجود در دانشگاه

2- امکان استفاده و بهره برداری دیگر دانشجویان از نتایج پروژه

3- سمت و سو دادن و ایجاد انگیزه در بقیه دانشجویان برای انجام پروژه های ساخت

4- ماندگاری پروژه

5- تغییر نگاه دانشجویان از ارجحیت دادن به مباحث صرفاً تئوری به کاربردی بودن فعالیتهای علمی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده

فصل اول : مقدمه

1

1-1 مقدمه

2

1-2 قدمت نساجی در یزد

4

1-3 چله پیچی

5

1-4 ماشین چله پیچی امید

6

فصل دوم : ساخت

8

2-1 طراحی و ساخت قطعه مرکزی

9

2-2 فرزکاری قطعه مرکزی

10

2-3 تنظیم شیب به صورت دستی

12

2-4 اهرم های شیب تامبور

14

2-5 درآوردن شیار میلگرد

15

2-6 بستهای نگه دارنده میلگرد

16

2-7 حرکت قطعه مرکزی

17

2-8 ساخت قطعه های راهنما

18

2-9 برش پروفیلهای تامبور

20

2-10 مرحله مونتاژ دستگاه

21

نتایج پروژه

23

فصل سوم: اشنایی با ماشین های چله پیچی موجود و معایب آن

24

3-1 چله پیچی بخشی

25

3-2 چله پیچی مستقیم

29

3-3 عیوب چله پیچی

31

3-3-1 تاب حلقه نخ در چله

32

3-3-2 تفاله نخ در چله

33

3-3-3 تو رفتگی در چله

34

3-3-4 جفتی در چله

35

3-3-5 چله شل پیچیده شده

36

3-3-6 چله نامشخص

37

3-3-7 رنگ بندی اشتباه در چله

38

3-3-8 سرنخ کم یا زیاد در چله

38

3-3-9 شل بودن یک طرف چله

39

3-3-10 گره بد در چله

42

3-3-11 نخ اشتباه در چله

42

3-3-12 نخ پاره در چله

43

3-3-13 نخ زیر و رو در چله

44

3-3-14 نخ سفت در چله

45

3-3-15 نخ شل در چله

47

3-3-16 نخ گوریده در چله

49

3-3-17 نقصان در قیطان تقسیم

50

3-3-18 نقصان در قیطان چپ و راست

50

3-4 عوامل محدود کننده نخ پارگی

51

3-5 دستگاه های چله پیچی موجود در بازار

52

3-5-1 ماشین BENNIMGER

52

3-5-2 دستگاه چله پیچی مستقیم HACOBA

56

3-5-3 ماشین چله پیچی بخشی TEXTIMA

65

منابع و مآخذ

69

فهرست اشکال

عنوان صفحه

شکل 2-1 طراحی و ساخت قطعه مرکزی

10

شکل 2-2 فرزکاری قطعه مرکزی

11

شکل 2-3 الف تنظیم شیب به صورت دستی

12

شکل 2-3 ب و ج تنظیم شیب به صورت دستی

13

شکل 2-4 اهرم های شیب تامبور

14

شکل 2-5 درآوردن شیار میلگرد

15

شکل 2-6 الف و ب بست های نگه دارنده میلگرد

16

شکل 2-7 حرکت قطعه مرکزی

18

شکل 2-8 قطعه راهنما

19

شکل 2-9 برش پروفیل های تامبور

20

شکل 2-10 مونتاژ دستگاه

22

شکل 3-1 نمایی از چند دستگاه چله کشی بخشی

29

شکل 3-2 نمایی از دو دستگاه چله کشی مستقیم

31

شکل 3-3 نمای کلی ماشین Benninger

56

فصل اول

1ـ 1. مقدمه :

نساجی درایران ازجمله صنایعی است که به صراحت نمی توان تاریخ قطعی پیدایش آنرا مشخص کرد.چه آنکه بشر از ابتدای زندگانی برروی کره زمین بعد از هوا وغذا،نیازبه پوششی برای مقابله با سرما وگرما را درخود احساس کرده وبه همین جهت نیزشاید منطقی ترین تصوراین باشد که قبل ازهرچیزبه فکرتهیه لباس افتاده وبا بهره گیری ازحداقل امکانات موجود وبه احتمال قوی با استفاده ازپوست حیواناتی که شکارمی کرده برای خود تن پوش تهیه نموده وطی گذشت زمان وبا تحولاتی که خواه ناخواه درزندگی اش پیش آمده به شیوه‌های تهیه پارچه پی برده واز به هم انداختن الیاف گیاهی یا حیوانی کوشیده تا به تن پوش خود حالتی اطمینان بخش تر و شیک تر بدهد.

نگاهی گذرا به تاریخچه نساجی ایران نیزموید این ادعاست چه آنکه وسایل بدست آمده ازغار کمربند (درحوالی شهر بهشهر)که متعلق به حدود 6000 سال قبل ازمیلاد مسیح است نشان دهنده آن است که مردم آن زمان از فن ریسندگی وتبدیل پشم به نخ اطلاع داشته اند.

با این وجود نخستین نشانه ای که از وجود پارچه وبافت آن درایران موجود می باشد متعلق به 4000 سال قبل ازمیلاد مسیح است که طی حفریات انجام شده در شوش بدست آمده است افسون براین یک میل مفرغی که توسط دکتراریک اشمیت طی حفاریهای تپه حصاردامغان کشف شده ومخصوص تابیدن نخ هایی نازک بوده می تواند دلیلی برپیشرفت صنعت بافندگی در3000سال قبل ازمیلاد مسیح باشد.کمااینکه اسناد دیگری نیزدردست است که نشان می دهد در2700تا 2500سال قبل ازمیلاد بافت پارچه های ظریف بطورکامل درایران متداول بوده ودر همین دوره بافت پارچه هایی باالیاف طلا ونقره نیزرواج داشته ازکتاب استر درتورات نیزچنین استفاده می شود که طی سالیان 550 تا330 پیش ازمیلاد بافت پرده های الوان ایران مرسوم ولباسهای سربازان وسپاهیان دارای طرحها ونقشه های مفصلی بوده است.

ازکتان،پارچه های ارغوانی و انواع پارچه نیز به کرات اسم برده شده است.ولی ازمنسوجات متعلق به سالهای یاد شده وحتی بعدازآن چیزی درایران بدست نیامده وفقط بعضی تکه های پارچه ابریشمی متعلق به سالهای 330-224 پیش ازمیلاد درسوریه کشف شده و نیزدر حفریات باستان شناسی منطقه لرکان(درمنتهی الیه شرق ایران) قطعاتی ازقلاب دوزی پیدا شده که احتمالا تعلق به همین دوره دارد.

مقادیری نیز پارچه های ابریشمی ازچین بدست آمده که دارای مشخصات پارچه های ایرانی است وبعید نیست درایران تولید و به چین صادر شده باشد.

درفاصله سالهای 241 تا 272 میلادی وپس از تصرف انطاکیه توسط ایرانیان گروهی از بافندگان به خوزستان آمدند وکارشناسان بعضی ازپارچه های ابریشمی کلیساهای اروپا وپارچه های ابریشمی بدست آمده درشیخ عباده واخمیم مصر در یادگارنساجی ایران درهمین دوره می دانند.

در صدر اسلام به دلیل قطع حمایت دربار ساسانی ازتولیدکنندگان،تغییر شیوه مصرف واز آنجا که بسیاری ازمسائل تحت الشعاع ظهوراسلام قرار گرفت بسیاری از کارگاههای صنعتی تعطیل شد ولی بعد ازمدت کوتاه کارگاههای نساجی مجددا در گوشه وکنار کشور شروع به کار کردند.

1ـ2. قدمت نساجی دریزد:

یزد استانی است تاریخی که بنیاد آن را به قبل ازظهوراسلام نسبت می دهند.وجود نامهای چون یزد(ایساتیس)،زارچ،اشکذر،مهریزومیبد موید قدمت و تاریخی بودن این استان است.کشاورزی دراین استان به علت کمی آب وخشکی هوا علی رغم کوشش فراوان ازرونق کافی برخوردار نیست وچنین است که اهالی این دیار ازقدیم الایام حرفه نساجی (شربافی)را پیشه کرده اند وامروزه درصد زیادی ازجمعیت این استان به این حرفه اشتغال دارند.

ازتولید انواع فراورده های دست باف و اشیاء مختلف دستی به مقتضای وضع خاص جغرافیایی منطقه یزد واستمداد وبرخورداراست اکنون با پیشرفت صنعت وماشینی شدن آن اغلب صنایع معمول نمی باشد.

هم اینک نیزاستان یزد یکی ازقطبهای مهم صنعتی کشور هم ازنظر نساجی و هم ازنظر دیگرصنایع محسوب می شود.

1ـ3. چله پیچی (warping):

منظور از چله پیچی عبارت است از پیچیدن تعداد معینی سر نخ با طول مشخص بصورت موازی بر روی نورد (اسنو) بافندگی.

اگر سیستم بافت پارچه تاری و پودی باشد بعضی یا تمام نخهای تار باید به یک شکل و در سطح موازی با هم قرار گیرند بنابر این نخها از روی بسته های خود باز شده و بر روی اسنو پیچیده می شوند لازم به ذکر است که نخها باید موازی وبا کشش یکسان روی اسنو پیچیده شوند.

قبل از اینکه نخ بر روی اسنو بافندگی پیچیده شود باید تعداد سر نخها مشخص شود که این کار از طریق فرمولهای مربوط به هر نوع چله کشی معلوم می گردد.

ابتدا می بایست مساله محل بسته ها و همچنین جایی که نخ از روی بسته ها باز می شود را در نظر گرفت. همچنین باید به خاطر سپرد که تعداد سر نخها در هر اسنو شامل صدها و حتی هزاران سر نخ می باشد، پس می بایست برای تغذیه هر سر نخ بر روی اسنو یک بوبین روی قفسه جای داد.

1ـ4. ماشین چله کشی امید:

این چله کشی نسبت به اقسام دیگر چله کشی های خارجی ساختمان سادهای دارد و ساخت اصفهان می باشد .

این چله کشی دارای قفسه 99 دوکی می باشد . این ماشین دارای قسمت پیچشی به نام تامبور با قطر خارجی 97 سانتی متر می باشد که در قسمت چپ آن صحفه های شیبدار نصب گردیده است و در واقع این ماشین مجهز به سیستم شیب متحرک می باشد . این ماشین مجهز به سیستم برگردان چله با شفت رزوه دار و دارای متراژ مکانیکی است .

فصل دوم

ساخت

2-1 طراحی و ساخت قطعه مرکزی :

به دلیل اهمیت تنظیم شیب در چله پیچی و خصوصا تنظیم هماهنگ کلیه شیب ها در ابتدای پروژه پس از بررسی و مطالعه و بازدید از دستگاههای مختلف تصمیم گرقتیم که طرحی ابتکاری را روی این دستگاه پیاده کنیم به همین منظور قطعه ای را از جنس چدن به علت استحکام زیاد را طراحی و ریخته گری کردیم که مشخصات ابعادی آن به صورت ذیل است .

قطر آن 22 سانتی متر و قطر نافی 10 سانتی متر و ارتفاع نافی از روی سطح قطعه 5 سانتی متر بود دراین مرحله باید سوراخی به قطر 2/50 میلیمتر در وسط نافی ایجاد می کردیم به همین منظور با استفاده از تراشکاری هم قطعه را ظریفتر و سبکتر کردیم و هم اینکه سوراخ مورد نظر را در آن به وجود آوردیم که شکل تمام شده آن بعد از تراشکاری در ذیل آمده است .

2-2 فرزکاری قطعه مرکزی :

در این مرحله برای اینکه شیب های ثابت را شیب متحرک تبدیل کنیم می بایست به تعداد شیب های روی دستگاه چله پیچی بر روی قطعه مرکزی به همان تعداد یعنی 12 عدد شیار روی قطعه ایجاد می کردیم به همین منظور پس از بررسی روش های متعدد و مشاوره و راهنمایی از کسانی که در این زمینه تخصص داشتند بهترین روش را روش فرزکاری به ما پیشنهاد دادند چون شیار هایی که ما بر روی محیط این دایره باید ایجاد می کردیم کاملا باید دقیق و یک اندازه و تقسیم شده روی محیط دایره باشد و دستگاه فرزکاری با صفحه تقسیمی که بر روی آن نصب بود قطعه مورد نظر را به 12 قسمت تقسیم و شیار ها را به ابعاد 10*30 به صورت مستطیل در روی محیط قطعه مرکزی ایجاد کردیم که شکل آن در ذیل آمده است

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 74بررسی و معرفی وضعیت فعلی شركت نقش ایران

شركت نقش ایران;سیستم تولید هوای فشرده;سیستم گازرسانی

شركت نقش ایران یا مولف موكت سابق در سال 1350 با هدف تولید انواع فرش ماشین، موكت نمدی و موكت تافتینگ بصورت شركت با مسئولیت محدود تأسیس و در سال 1352 به بهره بردرای رسیده است و در تاریخ 20111356 به شركت سهامی خاص تغییر و در تاریخ 11121356 تبدیل به شركت سهامی عام شد و در سال 1370 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد

2-1) سابقه شركت

شركت نقش ایران یا مولف موكت سابق در سال 1350 با هدف تولید انواع فرش ماشین، موكت نمدی و موكت تافتینگ بصورت شركت با مسئولیت محدود تأسیس و در سال 1352 به بهره بردرای رسیده است و در تاریخ 20/11/1356 به شركت سهامی خاص تغییر و در تاریخ 11/12/1356 تبدیل به شركت سهامی عام شد و در سال 1370 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد.

مطابق آمارهای موجود این شركت تا قبل از 1370 از تولید كنندگان عمده موكت و فرش ماشینی در ایران بوده و درخواست 64 الی 67 بعنوان بزرگترین تولید كننده صنعت متعلق به این واحد بوده است. از سال 1370 به بعد به علت شروع به تولید واحدهای جدید كه از تكنولوژیهای مدرن روز استفاده می كردند، همه ساله از بازار فروش این شركت كاسته گردید به نحوی كه عملاً در آستانه وقف قرار گرفت. از جمله علتهای عدم بازسازی این واحد قدیمی می توان به توان مالی اندك آن از یك طرف و سیاستهای وقت بخش صنعت اشاره نمود. چه از یك طرف این واحد در تمامی سنوات قبل از آزادسازی مكلف به عرضه فراوان كالا به نرخ مصوب گردیده بود و سهمیه ارزی متعلقه صرفاً میبایستی حرف خرید مواد اولیه می گردید. ضمن اینكه رعایت دقیق ضوابط قیمت گذاری و توزیع، عملاً مانع از ایجاد نقدینگی در این شركت گردیده و در همین حال شرایط جهت واحدهای جدید الاحداث و بعضاً قدیمی كاملاً متفاوت بود.

در این بخش راجع به وضعیت حقوقی شركت توضیح داده شود. (انتهای طرح)

در این بخش راجع به مشخصات كارخانه توضیح داده شود. (صفحه 2 طرح)

2-2) بررسی واحدها و تولیدات فعلی شركت

این گروه شامل 5 واحد تولید میباشد كه هر كدام به تنهائی قادر به تولید یك محصول مستقل می باشند. واحدهای مذكور به شرح ذیل میباشند:

1- واحد ریسندگی الیاف PP ( پلی پروپیلن، در این واحد گرانول pp (pp Granules) به عنوان مواد اولیه مصرف می شود. معمولاً گرانول PP از بازار داخل و از ضایع پتروشیمی تهیه می شود و سپس توسط دستگاههای اكسترودر رسیده می شود و تبدیل به الیاف پلی پروپلین با طول های مختلف می گردد. این الیاف (Staple Fibers) به تنهائی قابلیت فروش در بازار را دارد و نیز قابلیت ریسندگی و تبدیل به نخ جهت مصارف فرش نیز دارد.

2- واحد ریسندگی نخ: دراین واحد الیاف پلی پروپیلن و یا اكریلیك و یا پنیه و پلی استر به عنوان مواد اولیه مصرف می شود. این واحد شامل دو بخش نازك و سیمی برای تولید نخهای ظریف و بخش كلفت ریسی برای تولید نخهای ضخیم می باشد. نخهای تولید قابلیت فروش بصورت مستقل را دارند و نیز می توانند به عنوان مواد اولیه تولید فرش بكار روند.سالن تلید مذكور بمساحت 6300 متر مربع و دارای 7500 متر مربع انبار می باشد. حداكثر تولید نخ این واحد در سال 1365 روزانه 6 تن بوده است. در حال حاضر حدود 125 نفر در این بخش فعالیت می كنند.

از مشكلات این بخش می توانبه پائین بودن كیفیت نخ های تولیدی بعلاوه غیر اقتصادی بودن تولید بعلت فرسودگی و غیرقابل بازسازی بودن ماشین های رینگ اشاره كرد. لذا شركت در نظر دارد پس از اجرای طرح فعلی بازیافت نسبت به بازسازی این بخش نیز اقدام نماید. پس از بازسازی این واحد می توان نخ های 5/10 دولا و 4 دولا مركب از PP و اكریلیك و پلی استر را براحتی تولید نمود..

3- واحد قالیبافی: این واحد در سال 1355 راه اندازی شده به تولید انواع فرش های ماشینی مشغول بوده است. فرش های با عرض حداكثر 3 متر در سایزهای مختلف و با تراكم 350 و 40 و 500 شانه از تولیدات این شركت بوده است. حداكثر تولید این واحد در سال 71 بوده و مقدار آن 774 هزار مترمربع بوده است.

از مشكلات این بخش می توان به فرسودگی و قدیمی بودن ماشین آلات بافندگی فرش و همچنین كمبود قطعات یدكی به علت كمبود نقدینگی اشاره كرد. لذا طرح نوسازی این واحد نیز در دستور كار شركت قرار دارد.

پرسنل موجود در این واحد 163 مستقر می باشند. سالن تولید این واحد بمساحت 9440 مترمربع می باشد و دارای 7500 متر مربع انبار می باشد. (در حال حاضر بخش مذكور غیر فعال می باشد)

4- واحد تولید موكت كبریتی:‌ این واحد از سال 1354 در زمره تولید كنندگان عمده این محصول قرار گرفت و در سال 1360 حدود 2 میلیون متر مربع تولید و بفروش رساند. در ابتدا ماشین آلات موجود این واحد بصورت دست دوم خریداری شده اند و سال ساخت آنها به 1970 باز می گردد. عرض خط موجود 2 متر است. سالن تولید مذكور 3200 متر مربع بوده و دارای 7500 متر مربع انبار است. واحد فوق در حال حاضر 52 نفر پرسنل دارد. این واحد علاوه بر موكت نمدی با طرح كبریتی ( راه راه ) قادر است موكت های نمدی با طرحهای دیگر نیز تولید نماید اما با توجه به فرسودگی خط تولید امكان رقابت و تولید مرغوب وجود نداشته لذا برنامه بازسازی این واحد نیز در جریان كار شركت قرار گرفته است.

5- واحد تولید موكت تافتینگ: این سالن دارای 4 دستگاه موكت بافی می باشد كه دو دستگاه آن بصورت اسكرول و یك دستگاه بصورت كات پایل و دستگاه دیگر بصورت لوپ قادر به بافت می باشد. كشور سازنده آن انگلستان و كارخانه سازنده آنها SINGER می باشد. ظرفیت تولید هر دستگاه در هر ساعت یك رول معادل 250 متر مربع می باشد. مساحت سالن مذكور 36/3559 مترمربع و پرسنل فعلی آن 4 نفر می باشند.

می توان وضعیت تولیدی شركت ها را در جدول ذیل خلاصه كرد.

«ارقام به هزار»

ردیف

نام محصول

واحد

ظرفیت دستی

میزان تولید طی سالهای مختلف

توضیحات

1375

1376

1377

1378

1379

1

2

3

4

5

فرش ماشینی

موكت تافتینگ

موكت كبریتی

ریسندگی

الیاف سازی

kg

kg

800

8000

1200

1650

600

6/234

3/60

494

7/456

2/413

3/263

9/38

254

6/275

5/256

5/195

4/19

275

2/177

5/191

2/85

4/47

6/168

6/93

8/37

5/16

8/258

3/63

61/241

6- واحد تأسیسات و خدمات فنی: این بخش شامل قسمتهای مختلفی جهت سرویس دهی به تولید و پرسنل می باشد.

– تولید بخار جهت تهیه بخار مصرفی ماشین آلات و بخار تهویه ها و گرمایش سالنها

– تولید هوای فشرده جهت تولید هوای فشرده ماشین آلات

– گاز طبیعی: ایستگاه تقلیل فشار گاز و توزیع آن جهت مصرف در بخش های مختلف كارخانه

– آبرسانی: شامل چاه و سیستمهای انتقال آب به بخش های كارخانه

– كارگاه ماشین كاری : جهت ساخت قطعات مورد نیاز ماشین آلات

– برق رسانی: شامل پست برق و تجهیزات مربوط به توزیع برق

2-3) بررسی ماشین آلات فعلی شركت.

در این بخش به ذكر ماشین آلات تولیدی هر بخش می پردازیم:

«جدول مشخصات ماشین آلات تولیدی واحد الیاف سازی»

ردیف

نام ماشین

شركت سازنده

كشور

سال ساخت

تعداد

ریسندگی الیاف بریده

COVEMA

ایتالیا

1976

یكسری

«جدول مشخصات ماشین آلات تولیدی واحد نازك ریسی- ریسندگی»

جدول صفحه 2 طرح

«جدول مشخصات ماشین آلات تولیدی و احد كلفت زنی – ریسندگی»

جدول صفه 2 طرح

جدول مشخصات ماشین آلات تولیدی واحد فرش بافی»

جدول صفه 2 و 1 بخش دوم طرح

«جدول مشخصات ماشین آلات تولیدی واحد موكت نمدی كبریتی و طرح داد»

جدول صفه 2 بخش 3 طرح

« جدول مشخصات ماشین آلات تولیدی واحد موكت تافتینگ»

ردیف

شرح ماشین

شركت سازنده

كشور سازنده

سال ساخت

تعداد

عرض كاری

توضیحات

1

2

3

دستگاه بافت موكت

دستگاه تراش

دستگاه لاتكس زنی

Singer

//

//

انگلیس

//

//

1972

//

//

4

1

1

5

5

5

2-4) بررسی ساختمانها و تأسیسات شركت

مساحت ساختمانهای تولیدی و ابنارهای واحدها بشرح ذیل می باشند.

ردیف

شرح ساختمان

مساحت))

ردیف

شرح ساختمان

مساحت))

1

2

3

4

5

6

سالن تولید قالیبافی

سالن ریسندگی

سالن موكت نمدی

سالن موكت تافتینگ

سالن دوردوزی

انبار مواد اولیه

36/9439

36/6303

36/3167

36/3559

56/1442

16/12092

7

8

انبار ضایعات، بخش فنی ملزومات و پخش

انبار محصولات

16/12092

4/6354

جمع سالهای تولیدی و انبار

72/54450

سایر بخش های فنی و تأسیساتی شامل كارگاه اتوماتیك، برق، نجاری، جوشكاری، اتاق پمپ و منبع هوائی بمساحت 1100 مترمربع می باشد.

تأسیسات شركت شامل سیستم تولید هوای فشرده ، تولید بخار ، گازرسانی ، آبرسانی و تصفیه آب (آب نرم) سیستم برق رسانی و برق اضطراری می باشد. در اینجا به ذكر مشخصات این سیستم های می پردازیم .

سیستم تولید بخار (دیگ های بخار)

كل ظرفیت تولید بخار كارخانه 29 تن در ساعت می باشد كه توسط 4 دستگاه دیگ بخار قابل ارائه است.

«جدول مشخصات دیگ های بخار كارخانه»

ردیف

شرح

دیگ شماره1

دیگ شماره2

دیگ شماره3

دیگ شماره 4

واحد

1

2

3

4

5

6

7

8

ظرفیت

كشور سازنده

شركت سازنده

ظرفیت برچسب پوند

حداكثر فشار كاری

نوع سوخت مصرفی

درجه حرارت بخار

سال ساخت

10

ایران

ماشین سازی اراك

22500

150

گازوئیل-گاز

180

1363

8

ایران

ماشین سازی اراك

18000

150

گازوئیل-گاز

180

1368

8

ایران

ماشین سازی اراك

18000

150

گازوئیل-گاز

180

1367

3

انگلیس

VYNCKE

700

150

گازوئیل-گاز

180

1975

تن

1bs/hr

PSI

ظرفیت مصرف بخار كل كارخانه حداكثر 8 تن در روز می باشد كه در مقایسه با ظرفیت كل 29 تن در روز 21 تن در روز ظرفیت خالی برای بخار موجود است.

سیستم آبرسانی

انشعاب آب ورودی به كارخانه بصورت 2 انشعاب 2 اینچ می باشد كه یكی از درب غربی و یكی از درب شرقی وارد كارخانه می شوند. مخازن نگهداری و ذخیره آب یكی ظرفیت 400 ( مخزن زمینی )و یكی به ظرفیت 100 ( منبع هوائی با ارتفاع 356 متر) است.

آب ورودی به كارخانه در یك مخزن بتونی پرپوشیده به ظرفیت 400 ذخیره و جمع می گردد. سپس توسط پمپ به یك مخزن100 در ارتفاع 5/3 اتمسفر قرار دارد.

در حال حاضر مصرف آب معمولی كارخانجات متغیر می باشد ولی هیچگونه شكلی از نظر تأمین آب در آینده وجود ندارد.

سیستم تولید هوای فشرده

سیستم تولید هوای فشرده كل كارخانه شامل 3 دستگاه كمپرسور اطلس كوپكو می باشد (یكی مدل GA404 و دو تا مدل GA808). ظرفیت تولید هوای فشرده میباشد كه در فشار حداكثر 8 بار قابل تولید است.

در حال حاضر مقدار هوای مورد استفاده در كارخانه 300 می باشد.

سیستم گازرسانی

واحد تقلیل فشار گاز و ایستگاه ورودی گاز به كارخانه در بخش ورودی كارخانه قرار دارد و ظرفیت استفاده از این خط لوله گاز 15 پاوند در ساعت معادل می باشد.

در حال حاضر میزان استفاده از گاز می باشد.

سیستم برق اضطراری

برق اضطراری كارخانه از طریق دو دستگاه ژنراتور (دیزل) با ظرفیت KW250 ساخت كارخانه آمریكائی SELINGTON تأمین می گردد.

سیستم سختی گیر آب

در حال حاضر دو دستگاه سیستم سختی گیر آب به ظرفیت هر یك 2000 لیتر در ساعت موجود می باشد. تنها مصرف آب نرم كارخانه در دیگ های بخار می باشد.

سیستم برق رسانی

در حال حاضر اشتراك برق كارخانه KW2500 می باشد. در مجموع 4 پست برق برای 4 سالن تولیدی دایر شده است كه ظرفیت ترانسفورماتور جهت تغذیه برق به هر سالن به شرح ذیل می باشد:

ترانسفورماتور برق سالن قالیبافی 630 KVA یك دستگاه

ترانسفورماتور برق سالن ریسندگی 1000 KVA دو دستگاه

ترانسفورماتور برق سالن موكت نمدی 1000 KVA یك دستگاه

ترانسفورماتور برق سالن موكت تافتینگ 1000 KVA یك دستگاه

در حال حاضر متوسط مصرف برق كارخانه حدود KW1000 در ساعت می باشد.

در انتهای این بخش به ذكر مشخصات و تعدد خودروهای صنعتی و سواری كارخانه می پردازیم.

«جدول مشخصات خودروهای صنعتی و سواری كارخانه»

ردیف

نوع وسیله

تعداد

توضیحات

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

لیفتراك هایستر

لیفتراك سهند

لیفتراك سهند

لیفتراك سهند

لیفتراك تویوتا

تراكتور

لیفتراك برقی

موتور سیكلت

پیكان

آمبولانس مزدا

آتش نشانی

لندور آتش نشانی

سیمرغ

1

1

4

1

3

1

1

3

1

1

1

1

10 تنی- گازوئیلی

5/1 تنی- گازوئیل

3 تنی گازوئیلی – یك دستگاه غیرفعال

5 تنی گازوئیلی

5/1 تنی بنزینی – دو دستگاه غیرفعال

ساخت رومانی- غیرفعال

1 تن – غیر فعال

بنز- 10 تنی

2-5) بررسی نیروی انسانی

در حال حاضر 428 نفر تحت پوشش بیمه شركت می باشندكه از این تعداد 207 نفر در كارخانه حضور ندارند و تحت بیمه بیكاری بوده و 221 نفر در كارخانه مشغول به كار می باشند.

«جدول تعداد پرسنل موجود شركت»

ردیف

نام بخش

تحت بیمه بیكاری

شاغل

ردیف

نام بخش

تحت بیمه بیكاری

شاغل

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

قالیبافی

ریسندگی

موكت بافی

موكت نمدی

صنعتی

امور انبارها

بازرسی انبارها

امور مالی

كارگزینی

كارت ساعت

انتظامات

آتش نشانی

دبیرخانه

خدمات

رستوران

ترانسپورت

90

14

3

7

17

12

2

4

1

1

9

5

1

6

8

106

51

4

5

2

3

1

12

3

1

4

3

2

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

اورژانس

تلفنخانه

امور حقوقی

امور فروش

تداركات

دفتر مدیریت

تعاونی

برق

تأسیسات

جوشكاری

تراشكاری

كانال سازی

لیفتراك

نجاری

اتوماتیك

مدیریت

ساختمانی

4

1

1

2

4

2

3

1

5

1

3

1

1

1

1

1

4

5

1

2

1

2

1

1

جمع كل

207

219

علاوه بر پرسنل شاغل فوق 2 نفر مهندس مشاور نیز در مجموعه حضور دارند.

چارت پرسنلی فعل كارخانجات نیز به شرح صفحه بعد می باشد:

بخش سوم- مطالعات فنی طرح

در این فصل ابتدا مختصری راجع به مشخصات الیاف پلی استر توضیح می دهیم. سپس به معرفی تعرفه گمركی كالا، مصرف ایجاد طرح، شرح تولید،‌‌ ماشین آلات تولیدی و در آخر پیش بینی زمانبندی اجرای پروژه می پردازیم.

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 78بررسی روشی برای رنگ کردن نخ پلی استر با استفاده از رنگ ایندیگو و افزایش خواص تثبیت رنگ در آن

رنگ کردن نخ;نخ پلی استر;رنگ ایندیگو

نخ پلی استر با رنگ خمی ایندیگو رنگرزی شد و اثرات آن عملاً مورد آزمایش و بررسی قرار گرفت رنگ های خمی که عموماً برای الیاف سلولزی استفاده می گردد ، می تواند برای رنگ کردن مواد پلی استریز استفاده شود، به ویژه از متمرکز می شویم بر روی خواص تثبیت رنگ از نظر؟؟؟ شتشو در این کار تحقیقاتی ، شرایط مناسب رنگرزی مواد مطالعه قرار گرفت علاوه بر این قابلیت شستشو

چکیده

نخ پلی استر با رنگ خمی ایندیگو رنگرزی شد و اثرات آن عملاً مورد آزمایش و بررسی قرار گرفت. رنگ های خمی که عموماً برای الیاف سلولزی استفاده می گردد ، می تواند برای رنگ کردن مواد پلی استریز استفاده شود، به ویژه از متمرکز می شویم بر روی خواص تثبیت رنگ از نظر؟؟؟ شتشو. در این کار تحقیقاتی ، شرایط مناسب رنگرزی مواد مطالعه قرار گرفت. علاوه بر این قابلیت شستشوی رنگ ایندیگو مقایسه شده با رنگ های دیسپرس که برای تعیین خواص ثبات رنگ استفاده شده بودند ، آنالیز HPLC نشان داد که وقتی زمان رنگرزی افزایش داده شد، تغییرات ساختاری ایندیگو روی کاهش قدرت رنگ مواد رنگ شده تأثیر گذار بود. از روی مقایسه سیستم ایندیگوی دیسپرس و سیستم لوکو ، متوجه شدیم که سیستم ایندیگو دیسپرس تأثیر اندکی در جذب رنگ دارد.

1- مقدمه

رنگ های متداول مورد استفاده برای الیاف صنعتی مانند پلی استر و پلی آمید ، به صورت رنگ های دیسپرس و اسیدی برای رنگ کردن الیاف فوق استفاده گردید. کاربرد نامبرده و در واقع تمامی انواع رنگ ها برای الیاف مربوط می شود به واکنش رفت و برگشتی بین جسم و مولکول رنگ. در این مقاله توجه شده است به رنگرزی الیاف با رنگ خمی ایندیگو برای نخ های پلی استر.

با آنکه الیاف یا نخ های پلی استر با استفاده از رنگ های دیسپرس رنگ می شوند و مطالعاتی نیز در زمینه خواص جذب کامل رنگ توسط الیاف انجام شده است، توجه چندانی به کاربرد رنگ های خمی برای رنگ کردن الیاف پلی استر صورت نگرفته است. از لحاظ خواص ثبات ، به ویژه در برابر شستشو ، ثبات در حد قابل قبولی با استفاده از رنگ های دیسپرس وجود ندارد که این امر به علت احیاء و انتقال رنگ می باشد. در این مطالعه رنگرزی (1) رنگ خمی ممکن است ثبات لازم را فراهم کند و روش جایگزین مناسبی باشد برای رنگ های دیسپرس.

به طور کلی ، رنگرزی توسط رنگ های خمی ثبات در برابر شستشو را افزایش می دهد. خاصیت نامحلول بودن رنگ های خمی می تواند ثبات در برابر شستشو را بهتر بنماید. در این مقاله به بررسی یکی از مهمترین رنگ های خمی برای رنگ کردن پلی استر و خواص رنگ کردن آن پرداخته ایم.

بنابراین ، این مقاله خواص رنگرزی پارچه با رنگ ایندیگو را مورد توجه قرار داده است علاوه بر این ، آنالیز H P L C مشتقات ایندیگو که از نمونه های رنگ شده توسط ایندیگو استحصال شده است مورد بررسی قرار گرفته است تا تغییرات طیف جذبی آن تعیین شود. مطالعات نشان داد که رنگرزی کامل و مطلوبی توسط ایندیگو انجام شده و رنگ ایندیگو درون الیاف خوب نفوذ کرده است و این امر توسط عکس های گرفته شده از برش عرضی الیاف پلی استر تأیید شد. در این مقاله ، شرایط رنگ کردن ایندیگو حرارت و زمان و ثبات در برابر شستشو مربوط به الیاف پلی استر و نتایج حاصله مورد بررسی قرار گرفته است.

2- کارهای آزمایشی

1-2- مواد مصرف شده

از الیاف پلی استر با مشخصات مختلف برای این آزمایش استفاده شد. رنگ ایندیگو به کار رفته در این آزمایش از شرکت شیمیایی آلدریچ خریداری شد و دی اکسید تیواوره برای احیاء کردن نیز از شرکت فوق خریداری شد. برای زودون رنگینه های سطحی یک نمونه تجاری از سر طح فعال غیر یونی استفاده گردید و سایر مواد شیمیایی استفاده شده همگی معرف های با خلوص آزمایشگاهی بودند.

2-2- عملیات رنگرزی

پارچه پلی استر در ظروف استیل سربسته آزمایشگاهی با ظرفیت 120 سانتی متر مکعب و ماشین رنگرزی آزمایشگاهی رنگ شد. نمونه ها در یک حمام رنگ 40 درجه سانتی گراد و نسبت 20 به 1 قرار داده شدند. بعد از 10 دقیقه حرارت تا 70 درجه افزایش داده شد و در این حرارت تهیه ماده اولیه ایندیگو برای مدت 30 دقیقه ادامه یافت و بعد نمونه پلی استر اضافه شد و حرارت تا حد 130-90 درجه سانتی گراد بالا برده شد. در پایان رنگرزی ، نمونه های رنگ شده بیرون آورده شدند و پس از شستشو با آب شیر در هوا اکسید گردیدند.

3-2- احیاء رنگ

در پایان عمل اکسید کردن ، نمونه ها احیاء و پاک شدند و رنگ سطح الیاف رنگ شده برطرف و پاک شدند. نمونه های رنگ شده با استفاده از محلول زیر شسته شدند:

Na2S2OH یک گرم در لیتر ؛- Na2CO3 2 گرم در لیتر و یک سرفکتانت غیریونی 2 گرم در لیتر برای مدت 20 دقیقه و در دمای 60 درجه شتشو داده شدند.

4-2- تهیه بخش اسید لوکویابی رنگ

تهیه ماده بی رنگ ایندیگو در 40 درجه شروع شد و 2 گرم کربنات سدیم در لیتر و 5 گرم در لیتر دی اکسید تیواوره مورد استفاده قرار گرفت. حرارت به 70 درجه رسانده شد و برای مدت 30 دقیقه ادامه داده شد. پس از کامل شدن ، محلول حمام تغییر رنگ داد و رنگ زرد لیوئی ایجاد گردید. در این موقع دیسپرس کننده غیریونی به محلول اضافه و به طور دائم محلول به هم زده می شد و اسید فورمیک برای تنظیم PH اضافه شد و شکل ایندیگوی بی رنگ اسیدی به وجود آمد که به صورت دیسپرس در آمده بود.

5-2- اندازه گیری رنگ

مشخصات کالری متری مواد رنگ شده ایندیگو با استفاده از دستگاه اسیپکتر و فتومتر متصل به یک کامیپیوتر تعیین گردید. اندازه گیری با یک قطعه نوری که از اسپیکولار آن جدا شده بود و ماوراء بنفش آن اضافه شده و، با استفاده از ایلومینانت 65D و 010 استاندارد. هر پارچه یکبار دولا شده بود به طوریکه ضخامت 2 تائی داشته باشد و به طور متوسط 5 بار در هر نوبت قرائت می شد.

6-2- آنالیز H P L C

از دستگاه H P L C برای آنالیز تغییرات ایندیگو در درون نمونه رنگ شده استفاده گردید. برای بررسی مشتقات ایندیگو با استفاده از دی متیل فرمانید برای استحصال اقدام گردید تا بدین وسیله مشتقات ایندیگو از نمونه های رنگ شده در 90 درجه و 30 دقیقه استحصال گردید. اکلیپس H P ؛ C-B D X 18 (mm150×6/4 ، 5/3 m) مورد استفاده قرار گرفت و از محلول آب و متانول به نسبت 90 به 10 به عنوان یک فاز متحرک استفاده گردید. میزان جریان 5/0 میلی لیتر در دقیقه بود.

7-2- تهیه رنگ دیسپرس با استفاده از سیستم ماشینی رنگ

رنگ دیسپرس همان استحکام رنگ ایندیگو را دارا می باشد با سیستم رنگ ماشینی برای مقایسه خواص ثبات در برابر شستشوی هر دو نمونه رنگ استفاده گردید. رنگرزی با رنگ های دیسپرس با استفاده از رنگ های زیر صورت گرفت:

رنگ دیسپرس CI 54 ، دیسپرس قرمز CI 167 و دیسپرس آبی CI79.

8-2- ثبات رنگ

ثبات رنگ در برابر شستشو با استفاده از روش ایزو 105 انجام شد. نوار پارچه چند شاخه SDC یک ماده ای بود که مورد استفاده قرار گرفت و نمونه ها 5 نوبت پی در پی شسته شدند.

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 15بررسی تکنولوژی اندازه گیری زیردست پارچه جهت تعیین كیفیت پارچه

اندازه گیری زیردست پارچه;تعیین كیفیت پارچه;پارچه;مکانیک پوشاک

توسعۀ روزافزون منسوجات و صنایع بافندگی به کاربرد موفقیت آمیز روشهای معتبر عینی برای تعیین مشخصات ، پیش بینی و کنترل کیفیت عملکرد پارچه ها وابسته است در دهۀ گذشته نمونه های متعددی از طرح و توسعۀ پارچه همراه با تولید و کنترل کیفیت فرآیند منسوجات و تهیۀ پارچه بصورت تکنولوژی اندازه گیری عینی کیفیت پارچه شاهد بوده ایم خصوصیات کیفی و میزان کارایی و عم

فصل اول : تکنولوژی اندازه گیری زیردست پارچه

وضعیت کنونی و ظرفیتهای بالقوۀ آینده

چکیده :

توسعۀ روزافزون منسوجات و صنایع بافندگی به کاربرد موفقیت آمیز روشهای معتبر عینی برای تعیین مشخصات ، پیش بینی و کنترل کیفیت عملکرد پارچه ها وابسته است . در دهۀ گذشته نمونه های متعددی از طرح و توسعۀ پارچه همراه با تولید و کنترل کیفیت فرآیند منسوجات و تهیۀ پارچه بصورت تکنولوژی اندازه گیری عینی کیفیت پارچه شاهد بوده ایم . خصوصیات کیفی و میزان کارایی و عملکرد پارچه ها به تنش مکانیکی پائین و خواص ابعاد و سطح آنها وابسته است . خطاهای آزمایشی مربوط به اندازه گیری این خواص خیلی کمتر از خطاهای ظاهری مربوط به کیفیت پارچه می باشد ، به ویژه اندازه گیریهایی که توسط افراد انجام می شود.

ما می توانیم مفهوم اندازه گیری عینی پارچه را جهت تعیین کیفیت پارچه ، قابلیت تهیه لباس و دوام آن به صورت یک امر ضروری و پارامترهای قابل اندازه گیری توسط دستگاههای آزمایشی تعریف کنیم . بنابراین تکنولوژی اندازه گیری عینی پارچه نشانۀ بارزی از کیفیت پارچه و قابلیت استفاده آن برای لباس و دوام آن می باشد و این نشان می دهد که دو پارچه هیچ وقت کاملاً شبیه هم نیستند و از لحاظ خصوصیات با یکدیگر فرق دارند . تکنولوژی اندازه گیری خصوصیات عینی پارچه عامل مهمی برای روشهای علمی و مهندسی تعیین خصوصیات پارچه و طرح و فرآیند کنترل آن می باشد . مهمترین نتیجۀ استفاده از تکنولوژی اندازه گیری خصوصیات عینی پارچه ، ایجاد و توسعه رابطه بین بخشهای مختلف صنایع نساجی و پوشاک و گروههای تحقیق و توسعه با سایر بخشهای صنایع می باشد. برای مثال تولیدکنندگان پارچه ، فروشندگان ، بازرگانان و سازندگان ماشین آلات که به نحوی در ارتباط با پارچه و منسوجات هستند .

مقدمه :

صنایع نساجی و پوشاک همواره به صورت سنتی ارزیابی ظاهری از کیفیت پارچه انجام می داده اند که صرفاً برپایۀ قضاوت فردی بوده است. نشان داده شده است که با وجود اینکه قضاوتهای هر کشور دربارۀ خصوصیات زیردست پارچه یک ایده و طرز تفکر مشترکی می باشد ، امکان اینکه قضاوت فردی بتواند کیفیت یک پارچۀ ویژه را ارزیابی کند وجود ندارد و چنین قضاوتی اشتباهات زیادی را در بر خواهد داشت . با این حال چنین وضعیتی ( قضاوت فردی ) در بیشتر فعالیتها و معاملات صنعتی و تجاری زیاد به چشم می خورد و شرایطی پیش می آید که افراد مجبور هستند در مورد کیفیت پارچه به قضاوت سطحی و ظاهری متکی باشند .

نظریه و طرز تفکر پیچیدۀ قضاوت در مورد زیردست پارچه می تواند به صورت واکنش بین خصوصیات کیفی سادۀ پارچه مانند نرمی و صافی ، براقیت ، استحکام ، پُری و پیچیدگی ( تجعد ) آنالیز گردد .

یک لیست از واژه های توصیفی برای کیفیت پارچه از زبان ژاپنی ترجمه شده است که عبارات اولیه ای در مورد بیان ویژگی های پارچه می باشد در جدول 1 آمده است و همچنین خصوصیات دوقطبی پارچه که به کمیتۀ اجرائی اندازه گیری عینی پارچه پشمی در استرالیا مربوط است در جدول 2 ارائه شده است .

جدول 1 – واژه های توصیف کنندۀ پارچه ( ترجمه شده از عبارات اولیۀ ژاپنی )

محکم بودن

براقیت

پُری

مجعد شدن

سختی

جدول 2- خصوصیات دوقطبی پارچه ( کمیته اندازه گیری یا سنجش عینی پارچۀ پشمی استرالیائی )

قابل کش آمدن – غیرقابل کش آمدن

انعطاف پذیر – شُل و غیرقابل انعطاف

محکم – نرم و تغییر پذیر

ضخیم – نازک

صاف – زبر

گرم – سرد

کیفیت و مشخصات کاری و عملکرد پارچه به خصوصیات تنش مکانیکی پائین و خواص سطحی و غیر ابعادی آن مربوط است که در جدول 3 همراه با نیروی کششی ، پارگی ، خمش ، فشردگی ، اصطکاک سطحی و حالت کش آمدگی بیان شده است .

جدول 3 – خصوصیات تنش مکانیکی پائین ، سطحی و ابعادی پارچه

کشش

برش

خمش

فشردگی جانبی

فشردگی در سطح/ پیچش

اصطکاک سطحی/ زبری

انبساط رطوبتی

رهایی از آبرفتگی

ویژگی های خاص

– دقت اندازه گیری خیلی بیشتر از ارزیابی ظاهری کیفیت پارچه می باشد .

– روش های موجود اندازه گیری تثبیت شده

– به راحتی قابل ذخیره سازی در کامپیوتر است

– ارتباط با بخش صنایع نسبتاً ساده تر است

– می تواند پایه و اساسی باشد برای

– نوآوری در محصول

– تضمین کیفیت

– کنترل کیفیت

در ساخت پارچه و منسوجات

اصول و روشهای اندازه گیری خواص مکانیکی پارچه بصورت منطقی قابل انجام است . اطلاعات در این زمینه می تواند به مانند زبان کیفیت باشد که به راحتی توسط صنایع نساجی و پوشاک قابل درک باشد و نیز می تواند به ایجاد استانداردهای کیفی عینی بر اساس اصول مهندسی و علمی مدرن کمک نماید .

مفهوم اندازه گیری عینی پارچه

در اینجا برای اندازه گیری عینی پارچه ، یکسری از پارامترهای قابل اندازه گیری سودمند را بیان می کنیم که توسط آن کیفیت پارچه ، قابلیت دوزندگی ( دوخت و دوز ) و رفتار ( عملکرد ) پارچه مشخص می شود . در این روش ، تکنولوژی اندازه گیری عینی پارچه ، شاخصهایی همانند اثر انگشت از کیفیت پارچه ، قابلیت دوزندگی و رفتار ( عملکرد ) پارچه مشخص می کند که این امر نشان می دهد که بطور کلی هر دو نمونه پارچه حداقل در تعدادی از خصوصیات قابل اندازه گیری عینی با هم تفاوت دارند .

تکنولوژی اندازه گیری عینی پارچه ، راهکاری برای اصول علمی و مهندسی مورد استفاده در موارد زیر پیش بینی می کند :

1- بهینه سازی خواص پارچه برای طراحی و تولید پارچه های جدید با کیفیت دلخواه و مناسب برای مصرف خاص .

2- توسعه در روشهای نوین تکمیل ، مواد تکمیلی و ماشین آلات تکمیل برای مواد نساجی .

3- کنترل بر عملیات تکمیل و باز تکمیل پارچه به منظور دسترسی به خواص مکانیکی ، سطحی و ابعادی موردنظر .

4- ویژگی های پارچه و عملیات کنترل تولید پارچه .

5- روند کلی پیشرفت پارچه از مادۀ خام تا پوشاک دوخته شده .

مهمترین نتیجۀ تکنولوژی اندازه گیری عینی پارچه ، ارتقاء و پیشرفت ارتباط تکنولوژیکی بین عوامل مختلف صنایع نساجی و پوشاک ، کارمندان بخش توسعه و تحقیق و بطور کل تمامی دست اندر کاران صنایع وابسته به تولید الیاف ، منسوجات و پوشاک ( نظیر تولید کنندگان الیاف ، خرده فروشان و تجار ) می شود . ( صنایعی که به نوعی با الیاف ، منسوجات و پوشاک سروکار دارند ) .

مکانیک پوشاک

پیشرفتهای قابل توجهی در مطالعۀ مکانیک پوشاک صورت گرفته است ، مثلاً در روابط بین خواص مکانیکی – فیزیکی پارچه و عملیات برش ، دوزندگی و اتو کشی که در تولید پوشاک به کار می رود ، پیشرفت چشمگیری حاصل شده است . برای مثال در شکل 1 تصویری از الگوی سرشانه و قسمت بالای آستین کُت مردانه نشان داده شده است . کوک هایی با انحنای دوگانه و بزرگ ( سه بُعدی ) در این قسمت از کُت باید مورد استفاده قرار گیرد که شامل درجۀ بالایی از تغذیۀ اضافی ( over feed ) پارچه در جهت اُریب ( تقریباً 45 درجه نسبت به تار و پود ) است . ( منظور از تغذیۀ اضافی ، مقدری از پارچه است که در هنگام دوخت و دوز به داخل می رود ) . مقدار رایج تغذیۀ اضافی پارچه برای این کار توسط کوک های توضیح داده شده در شکل 1 ، در جدول 4 برای کُت های مردانۀ دوخته شده در ژاپن و در جدول 5 برای کُت های دوخته شده در استرالیا آورده شده است .

جدول 4 – مقادیر رایج تغذیۀ اضافی ( over feed ) برای کُت مردانۀ دوخته شده در ژاپن

محل ( موقعیت ) زاویۀ اُریب تغذیۀ اضافی ( over feed ) ( % )

شانه : جلو/ پشت (1و2) جلو 75 / 5/8

پشت70

بالای آستین/ شانه :

جلو (2و3) 20 /57 5/16

عقب (2و9) 0 /52 11

آستین/ شانه (3و4) 4 /20 4

زاویۀ اُریب ، زاویۀ خطی است که نقاط معرفی شده در شکل را در جهت تار منسوج به هم وصل می کند .

جدول 5 – مقادیر رایج تغذیۀ اضافی ( over feed ) برای کُت مردانۀ دوخته شده در استرالیا

محل ( موقعیت ) زاویۀ اُریب Overfeed ازدیاد طول اندازه گیری شده

( % ) بر روی کُت دوخته شده ( % )

Overfeed Underfeed

شانه : جلو/ پشت (1و2) جلو 65 / 1/6 8/2 5/3-

پشت73

بالای آستین/ شانه :

جلو (2و3) 27 /46 5/6 2/5 4/1-

عقب (2و9) 5 /54 8/11 5/9 7/2-

آستین/ شانه (3و4) 5 /21 1/1 1/1 0

زاویۀ اُریب ، زاویۀ خطی است که نقاط معرفی شده در شکل را در جهت تار منسوج به هم وصل می کند .

شکل 1 : دیاگرام شماتیک از الگوی کُت مردانه که کوک های شمارش شده در جداول 1 و 2 را نشان می دهد .

از مقادیر بدست آمده می توان نتیجه گرفت که مقدار overfeed بیشتر از 15 درصد در دوزندگی معمول نیست . علاوه بر این ، این مطلب ثابت شده است که تغییرات شکل ناشی از برش در محل برش خورده بر روی کوک های با انحنای دوگانه ای که زاویۀ آنها بیش از 10 درجه و یا گاهی بیشتر از 15 درجه است ، اثر می گذارد .

بطور کلی امروزه این امر پذیرفته شده است که خواص کششی ، برشی ، خمشی و ازدیاد طول پارچه به طور قطع نقطه نظری برای خواص پارچه آرایی یا دوزندگی پارچه است . مقدار بهینه ای از ترکیب این خصوصیات مکانیکی پارچه باعث شده است تا پارچه های پشمی به صورت رضایتبخش و دلخواه مورد دوخت قرار گرفته و تبدیل به پوشاکی با کیفیت بسیار خوب ، بدون کوچکترین چروک و جمع شدگی ، پلیسه ( کیس ) و یا هرگونه ظاهر ناخوشایند دیگری در محل کوک خورده شود . این مطالعه بر روی مکانیک پوشاک روز به روز در حال توسعه است تا جایی که درجۀ اتوماسیون را در تولید پوشاک بالا برده است . اگرچه این روند به طور قطع در طی دهه ها رشد پیدا می کند . به منظور کنترل موفقیت آمیز خواص سطحی و مکانیکی پارچه ، بایستی در طی فرآیند تولید پارچه ، برخی اندازه گیری ها و یا دستگاههای حس کننده با سیستم های اتوماسیون در ارتباط باشد .

آزمایشات مکانیکی پارچه

رایج ترین روش برای اندازه گیری خصوصیات مکانیکی پارچه ، استفاده از نتایج یک سیکل کامل ( نمودار هیسترسیس ) تغییر شکل – بازگشت برای پارچه است که نتایج بدست آمده از خصوصیات نهایی کششی و فشاری در شکل 2 و خصوصیات برشی پارچه در شکل 3 نشان داده شده است . در تمامی این موارد ، سیکل تغییر شکل – بازگشت به حالت اولیه توسط مقدار مشخصی از تلفات انرژی یا پدیدۀ هیسترسیس اتفاق می افتد که در گراف ها نشان داده شده است .

شکل 2 – یک نمونۀ بارز از منحنی تغییر شکل – بازگشت به حالت اولیه برای کشیدگی پارچه یا جمع شدگی اولیه که ناحیۀ هاشور خورده ، مقدار تلفات انرژی در طی یک سیکل کامل تغییر شکل – بازگشت به حالت اولیه را نشان می دهد .

از دیدگاه تکنولوژی ، همان گونه که اندازه گیری رفتار تغییر شکل – بازگشت به حالت اولیه برای دستگاه KESF به کار برده می شود ، اندازه گیری عینی پارچه نیز توسط دستگاههای FAST صورت می گیرد ، که اندازه گیری مقادیر یک نقطۀ واحد بر روی منحنی تغییر شکل اساس دستگاههای FAST را تشکیل می دهد .

منحنی های هیسترسیس برش در شکل 3 نشان داده شده است . همانطور که در شکل می توان دید ، عملیات تکمیل پارچه بر روی خواص مکانیکی پشم تأثیر قابل توجهی می گذارد .

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 48بررسی تاثیر نوع نخ روی سیستم دینامیكی تابیدن و پیچش ماشین ریسندگی رینگ

سیستم دینامیكی تابیدن;ماشین ریسندگی رینگ;پدیده دینامیکی

در این مقاله تاثیر پارامترهای جنس نخ روی دینامیك و پایداری شرایط كاری در سیستم تابیدن و پیچش ماشین ریسندگی رینگ در طی پیچش بسته نخ به حالت پودی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته استیك برنامه كامپیوتری پدیده دینامیكی را در طی فرآیند ریسندگی شبیه سازی كرده است كه مبنای این تجزیه و تحلیل می باشدتغییرات كشش و شكل بالون كه به نوع نخ بستگی دارد از طریق چگال

چكیده

در این مقاله تاثیر پارامترهای جنس نخ روی دینامیك و پایداری شرایط كاری در سیستم تابیدن و پیچش ماشین ریسندگی رینگ در طی پیچش بسته نخ به حالت پودی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.یك برنامه كامپیوتری پدیده دینامیكی را در طی فرآیند ریسندگی شبیه سازی كرده است كه مبنای این تجزیه و تحلیل می باشد.تغییرات كشش و شكل بالون كه به نوع نخ بستگی دارد از طریق چگالی خطی الیاف تعیین می شود.همچنین مدول سختی اولیه نخ و ضریب اصطكاك آن مورد آزمایش و بررسی قرار گرفته است.

لغات مهم :

ماشین ریسندگی رینگ ، سیستم تابیدن- پیچش، پدیده دینامیکی ، شبیه سازی نخ ،چگالی الیاف نخ،مدول سختی اولیه ، ضریب اصطکاک.

مقدمه

با وجود توسعه روشهای جدید ریسندگی تولید سنتی نخ با استفاده از ماشین ریسندگی رینگ هنوز انجام می شود.یكی از دلایل این است كه ماشین ریسندگی رینگ نخ را در یك محدوده وسیعتر از چگالی خطی در مقایسه با روشهای دیگر ریسندگی تولید می كند.با توجه به مزایای نخ ریسیده شده كلاسیك ،توسعه شرایط كاری و افزایش سطح كارایی هدف ثابت و همیشگی تولید كنندگان نخ می باشد و این با بهینه سازی شرایط كاری در سیستم های تابیدن و پیچش آمیخته می شود.افزایش سرعت دوك یكی از روشهای ممكن روی افزایش كارایی ماشین رینگ می باشد.با این وجود،افزایش كشش نخ در نهایت منجر به پارگی در یك سطح استاندارد می شود كه از نتایج این پدیده می باشدو باید از آن جلوگیری كرد و مزیت خاصی ندارد.تعداد نخ پارگی های نخ با کاهش کشش نخ در طی فرایند ریسندگی کاهش می یابد.آگاهی کامل از شرایط کاری تاثیر پارامترهای نخ ودستیابی به اطلاعات مر بوط به تاثیر انها و عوامل موثر روی دینامیک سیستم تاب و پیچش بسیار مشکل است. در این صورت با داشتن این سطح علمی و روشها موثرترین روش برای جمع آوری اطلاعات مربوط به دینامیك سیستم استفاده از مدلهای ریاضی می باشد. یک برنامه کامپوتری شبیه سازی در بخش “تکنولوژی و ساختار نخها” طراحی شد و تاثیر عوامل ویژه روی دینامیک سیستم به عواملی که در یک روش رایج و جداگانه عمل می کنند مورد مشاهده و بررسی قرار گرفت.هدف اصلی این کار که بررسی تاثیر ویژگیهای نخ روی شدت پدیده دینامیکی سیستم تاب و پیچش در ماشین ریسندگی رینگ است که با ارزیابی وابستگی بین پارامتر های تشکیل دهنده نخ و دینامیک سیستم ارتباط دارد.ار طرفی یک تجزیه و تحلیل کامل انجام شد و در طی آن تاثیر جداگانه ویژگیهای ظاهری نخ روی روش پدیده دینامیکی سیستم آشکار شد . آخرین مرحله بررسی به تاثیر رایج عوامل ذکر شده روی دینامیک سیستم مربوط می شود و به نتایج ذکر شده در این مقاله منتهی می شود.هدف از این مقاله ،تحقیق و جمع آوری اطلاعات مربوط به تاثیر نخ روی سیستم تاب و پیچش ریسندگی رینگ می باشد.

ریسندگی رینگ با ویژگیهای زیر مشخص میشود:

چگالی مواد-مدول سختی الاستیسیته-ضریب اصطکاک نخ

-برنامه ازمایشی و شرایط آزمایشات شبیه سازی:

تحقیقات انجام شده در این مقاله شامل تجزیه و تحلیل تاثیر الیاف نخ و ویژگیهای ظاهری آن روی دینامیك سیستم، در طی فرآیند ریسندگی است و شرایط فنی آن از طریق عملكرد زیر بررسی می شود:

عملكرد درست و كامل یك سیستم تابیدن و پیچش كه در آن فقط تنشهای پایه ظاهر می شود یعنی تنشهایی كه ناشی از هندسه خط ریسندگی است. عملكرد سیستم تابیدن و پیچش به طور ناقص كار می كند كه درآن بهم خوردگی نخ دارای یك مشخصه جبری و تصادفی است.

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 15بررسی رفتار برشی پارچه های تاری پودی

پارچه های تاری پودی;پارچه;برش پارچه

پارچه های نساجی در هنگام استفاده و کاربردهای عملی ، تحت یکسری تغییرشکلهای پیچیده قرار می گیرند که این تغییر شکلها افت پارچه ( Drape) ، زیر دست پارچه (Handle ) ، چروک شدن (Winkle ) یا تا خوردگی (Crease) و دیگر اثراتی که مرتبط با زیبایی پارچه است می باشد واضح است که مصرف کنندگان پارچه ها ، بازرگانان و یا تولید کنندگان منسوجات ، این سری از کیفیتهای پ

1-1-تغییر شکلهای پیچیده پارچه و معرفی پدیده برش

پارچه های نساجی در هنگام استفاده و کاربردهای عملی ، تحت یکسری تغییرشکلهای پیچیده قرار می گیرند که این تغییر شکلها افت پارچه ( Drape) ، زیر دست پارچه (Handle ) ، چروک شدن (Winkle ) یا تا خوردگی (Crease) و دیگر اثراتی که مرتبط با زیبایی پارچه است می باشد واضح است که مصرف کنندگان پارچه ها ، بازرگانان و یا تولید کنندگان منسوجات ، این سری از کیفیتهای پارچه را بصورت ذهنی و با تجربه عملی ارزیابی می کنند اما اگر یک کارشناس نساجی بخواهد خصوصیات فیزیکی – مکانیکی و کیفیتی پارچه را مورد مطالعه قرار دهد می بایست این تغییر شکلهای پیچیده را بطور عملی بررسی نماید در واقع مطالعه مکانیک ساختمانی پارچه ، تمامی این موارد را در بر می گیرد ]1[

یکی از خصوصیات بارز و مهم منسوجات ، خصوصیات خمش پذیری و انعطاف آنها در مقایسه با دیگر مواد در جهان پیرامون می باشد این خصوصیت ویژه پارچه ، ناشی از مواد تشکیل دهنده آن ، یعنی الیاف می باشد بطوریکه وقتی پارچه خم می شود ، الیاف می توانند در کنار هم حرکتی نسبی داشته باشند این حرکت نسبی می تواند بین تک تک الیاف مجاور و یا بین دسته های الیاف مجاور (نخ ) رخ دهد در واقع پارچه – پارچه ای که در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته است تاری پودی است – می تواند تحت یک انحناء خم شود ؛ ولی اگر تحت دو انحناء یا بیشتر خم شود پدیده برش (Shear) ، رخ می دهد پس بطور کلی می توان این پدیده را بدین صورت توضیح داد برش ، تغییر زاویه بین نخهای متقاطع است و همچنین به عنوان نتیجه خمش و تابیده شدن نخهای بین نقاط تقاطع نیز تعریف می شود ]4[

برای مطالعه مکانیک تغییر شکلهای پیچیده لازم است ابتدا مطالعات آزمایشگاهی و تئوریهای تغییر شکل مورد توجه قرار گیرند سپس این تغییر شکلها را به شکلهای ساده تر تبدیل نمود و در نهایت مبانی علمی رفتار پارچه تحت تغییر شکلهای ساده بکار گرفته شود ]1[

مکانیسم برش پارچه ، بر خصوصیات دیگر تغییر شکلهای پارچه مثل افتایش ، خم پذیری و انعطاف و کیفیت زیر دست پارچه تأثیر گذار است این نوع تغییر شکل بر خصوصیات فیزیکی – مکانیکی عملیاتی مثل کشش و خمش که در جهتهای تار ، پود یا دیگر جهات فرعی پارچه کاملا ً غیر یکسان هستند نیز تأثیر گذار است کلا ً مصارفی که در حین استفاده از پارچه ، تنش در دو محور یا چند محور دخیل هستند یا مصارفی که تنش در حین استفاده بیشتر از حالت عادی تنش وارده به پوشاک است خصوصیت برشی تأثیر گذار است و بنابراین قابل ملاحظه است که این رفتار مهم مورد مطالعه قرار گیرد زیرا خواص برش ، نقش بسیار مهمی در خصوصیات فیزیکی مکانیکی پارچه بر عهده دارد .]2[

1-2- تعریف برش پارچه (Shearing)

در هنگام استفاده از پارچه زمانیکه پارچه ، تحت تغییر شکلهای پیچیده قرار می گیرد رفتار برشی که یکی از تغییرشکلهای مهم فیزیکی – مکانیکی در پارچه است می تواند روشن کننده خصوصیت اجرایی و عملی پارچه باشد تغییر شکل برشی یکی از خصوصیات بارز پارچه نساجی می باشد که دیگر مواد به شکل ورقه نازک مثل کاغذ یا پلاستیک ، چنین قابلیتی ندارند این ویژگی پارچه را قادر می سازد تا تغییر شکلهای پیچیده را متحمل شود و توانایی پوشش بدن انسان را داشته باشند همچنین خصوصیت برشی روی خم پذیری ، انعطاف پذیری و زیر دست پارچه تأثیر گذار است و نه تنها برای پارچه های تاری پودی که برای انواع کامپوزیت های پارچه های ترکیبی – نساجی نیز از مسائل حائز اهمیت می باشد ]5[

1-2-1- طبیعت برش

اگر چه در نظر اول ، برش مفهومی بسیار ساده دارد اما در مطالعه جزئیات ، پیچیدگیهایی بوجود می آید تحقیقات انجام شده توسط Trelor & Spivak در دانشگاه منچستر و Grosberg & Park در دانشگاه لیدز این موضوع را به شکل مطلوبی توجیه کرده است برای طرح مسأله برش بهتر است در ابتدا کرنش برشی (Shear strain) که توسط Love(1927) و Jeager(1962) مطالعه شده است مورد بحث قرار گیرد .

کرنش برشی خالص عبارت است از تغییر شکل یک جسم بوسیله ازدیاد طول یکنواخت در یک جهت و انقباض در جهت عمود به آن که از این رو مساحت جسم ثابت باقی می ماند این نوع تغییر شکل در شکل 1 آمده است

اگر کرنش در یک جهت باعث ازدیاد طول به اندازه گردد طول خط موازی با جهت ازدیاد طول ، به مقدار می رسد و از آنجا که مساحت ثابت است خط L در زاویه عمود به آن کاهش طول داده و طولش به مقدار می رسد در جائیه کرنش کم باشد مورد اخیر مساوی با است که مقدار عددی کرنش برای ازدیاد طول و همچنین کاهش طول مساوی خواهد بود با توجه به شکل ، دیده می شود که چهار گوش abcd با حالت اریب در جهت کرنش اصلی ، تغییر شکل داده است ، ولی مساحت آن تغییر نکرده است بنابراین اضلاع آن نسبت به حالت قبل دارای زاویه خواهد بود ؛ و زوایا در گوشه ها به اندازه 2 از مقدار به مقدار تغییر نموده است با توجه به قضیه فیثاغورث می توان بیان نمود که اضلاع چهارضلعی abcd به اندازه :

طولشان اضافه شده است که با بسط آن می توان نشان داد مقدار آن ، می باشد حال اگر چهارگوش abcd را بچرخانیم به شکلی که یکی از اضلاع موازی جهت اصلی قرار گیرد کرنش برشی ساده آن در شکل (1.b) نشان داده شده است جابجایی واقعی یا برش گوشه های چهار ضلعی در جهتهای cg bf ae وdh می باشد که موازی یکدیگرند .

با این تفاسیر اگر یک چهار وجهی در نظر گرفته شود که گوشه های آن به یکدیگر عمود و موازی با جهت برش ساده باشند بعد از اعمال برش ، شکل آن مطابق با شکل (c10) خواهد بود که این تغییر شکل در واقع ایده اولیه برش است که اضلاع آن در جهت عمودی با زاویه هم جهت با برش ، زاویه دار می گردند مقدار کرنش برشیtg است که می توان نشان داد مساوی با tg2 می باشد و برای کرنشهای کوچک، خواهد بود .

بعد از ارائه یک نمایه از کرنش برشی ، نوبت به تنش برشی می رسد تنش برشی عبارت است از نیروی وارده بصورت تانژانتی به صفحه ( یا در طول یک خط اگر با صفحه های دو بعدی مواجه باشیم ) البته این پدیده بصورت متوازن انجام می شود یعنی نیرویی در جهت مخالف و در یک صفحه موازی با آن وجود دارد تا نیروی گشتاور ثانویه حاصل از آن از چرخش جلوگیری نماید .

بعد از این توضیح ، واکنش ناشی از اعمال تنش برشی به یک نمونه پارچه مورد بررسی قرار می گیرد در حالت کلی تغییر شکلهای پیچیده ای ناشی از بردارهای تنش ایجاد می گردد که مهمترین مسأله تغییر شکل در جهت تنش برش است که به آن کرنش برشی (tg ) گفته می شود و ارتباط بین این دو فاکتور منحنی تنش – کرنش می باشد این تنش سبب می شود نمونه بصورت آزادی برش پیدا نماید و بعد دیگر آن به شکل دلخواه تنظیم شود همانند آزمایش استحکام که سبب می شود انقباض بصورت آزادانه در جهت دیگر رخ دهد.

در شکل (a.1) تعادل برش خالص که ترکیب تنش کششی مثبت و منفی در جهتهای عمود به یکدیگر می باشد نشان داده شده است اما برای حالتهای دیگر تغییر شکل برشی ، دارای توزیع کرنش کششی دقیقا ً یکسان و همگون نیست بلکه سبب ازدیاد طول در bd و فشردگی در طول ac می شود اما نکته بسیار مهم و قابل توجه این است که همراه با این کرنش ، تنش نیز وجود دارد و این موضوع موجب یک مشکل حقیقی می شود : پارچه های نساجی ، ورقه های نازکی هستند و تنش فشردگی نمی تواند ایجاد شود بلکه به راحتی تورم یا بادکردگی (buckling) بوجود می آید ]1[

بسیاری از محققین و متخصصین نساجی ، در پی مطالعات پیرامون پدیده برش بر این باورند که باد کردگی در حین عمل برش ، تقریبا ً بزگترین مشکل برای طراحی یک دستگاه آزمایشگر ایده آل می باشد .

بطور کلی می توان اظهار نمود که اندازه گیری برش و کمانش ( بادکردگی ) موادی که به شکل ورقه ای می باشند و سختی کششی و سختی خمشی آنها بسیار پائین است به راحتی کشیده یا به راحتی خم می شوند نیازمند دستگاههای با دقت بالا می باشد ]5[

برای جلوگیری از بادکردگی یا تورم زودرس و همچنین برای آنکه بتوان برش بزرگ و قابل توجهی ایجاد نمود در جهت موازی با محور ad ، نیروی کششی اعمال می شود که در شکل (a.2) نشان داده شده است .

وجود نیروی P پرواضح تر به نظر می رسد و از اجزاء تنش کششی T می باشد همچنین موازی با محور ac و مساوی یا بیشتر از تنش فشردگی t می باشد این نیرو از هر گونه تمایل به تورم در جهت ac جلوگیری می نماید .

کرنش فشردگی ممکن است در طول محور ac ثابت باشد و این موضوع به واسطه نسبت پواسون است که ناشی از کرنش bd می باشد و به خودی خود یا کشش اضافی در همان جهت افزایش می یابد اگر چه Treloar به سال 1965 نشان داده شده است که تنشهای فشاری داخلی را در همه جهات پارچه نمی توان حذف نمود .

حال اگر خط AB با طول واحد به گونه ای در نظر گرفته شود که زاویه نرمال را با جهت وارد شدن تنش کششی T داشته باشد از آنجائیکه تنش کششی می تواند در جهت خط هم جهت با وضعیت نرمال نیرو وارد نماید نیروی وارد به AB بواسطه تنش کششی به مقدار خواهد بود و اجزاء عمود به خط AB می توانند به مقدار باشند بهمین شکل تنش t می تواند در طول قطر بواسطه برش تأثیر داشته باشد که اگر کشش بصورت مثبت در نظر گرفته شود :

AB تنش خالصی کشش عمود به = t(1)

=

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 28