پاورپوینت داروهای ضدقارچی

دانلود پاورپوینت داروهای ضدقارچی;دانلود پاورپوینت بررسی داروهای ضدقارچی;پاورپوینت بررسی داروهای ضدقارچی;بررسی داروهای ضدقارچی;پاورپوینت داروهای ضدقارچی;داروهای ضدقارچی;تحقیق داروهای ضدقارچی;مقاله داروهای ضدقارچی

پاورپوینت داروهای ضدقارچی در 54 اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptx

پاورپوینت داروهای ضدقارچی در 54 اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptx

درمان عفونتهای قارچی

شدت بیماری و دامنه عفونت در نوع درمان موثر است عفونتهای کم التهاب عموماً وسیع و گسترده می باشند در حالیکه عفونتهای شدید و التهابی اغلب نقاط محدودی را گرفتار می سازند.

عفونتهای التهابی با محدوده مختصر عموماً نسبت به درمان پاسخ می دهند.

عواملی که در انتخاب داروی ضد قارچی مناسب موثرند سن، جنس، شغل، عادت و بهداشت عمومی بیمار و نقاط آناتومیک تحت درمان می باشد که باید به آنها توجه شود.

ضایعات آلرژیک و بثورات با یک دوره کوتاه درمان کورتیکوستروئیدی همراه با داروهای ضدقارچی تحت کنترل قرار می گیرد.

عفونتهای درماتوفیتی پوست را در صورتیکه جزئی و مختصر باشند می توان بطور موضعی درمان نمود، لیکن در مورد ضایعات درماتوفیتی مزمن، ضایعات گسترده و عفونتهای مو و ناخن باید از درمان سیستمیک استفاده شود.

داروهای ضدقارچی

باوجود افزایش روزافزون داروهای ضدقارچی ولی همچنان در مقایسه با داروهای آنتی باکتریال تعداد آنها بسیار کمتر است. داروهای ضد قارچی موجود به چهار گروه اصلی تقسیم بندی می شوند:

پلی اِن ها

آزولها

آلیل آمینها

اکینوکاندینها

علاوه بر چهار گروه اصلی، تعدادی از داروها نظیر فلوسیتوزین و گریزئوفولوین در هیچ یک از گروههای فوق الذکر قرار نمی گیرند و در یک گروه متفرقه دسته بندی می شوند.

این داروها را می توان براساس مکانیسم اثر دارو به چند دسته تقسیم نمود:

داروهای موثر بر غشاء سلولهای قارچی مثل پلی اِن ها و ایمیدازولها

داروهای موثر بر سنتز DNA یا RNA مثل فلوسیتوزین

داروهای موثر بر دوک تقسیم مثل گریزئوفولوین

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 54مقاله در مورد یونیکس

دانلود مقاله یونیکس;خرید مقاله یونیکس;خرید و دانلود مقاله یونیکس;دانلود و خرید مقاله یونیکس;دانلود رایگان مقاله یونیکس;دانلود رایگان تحقیق یونیکس;دانلود رایگان پژوهش یونیکس

مقدمه سیستم عامل برنامه ای است كه سخت افزاركامپیوتررامدیریت می كندمبنایی برای برنامه های كاربردی است وبه عنوان واسط بین كاربروسخت افزاركامپیوترمحسوب می شودسیستم عامل بخش مهمی ازهرسیستم كامپیوتری است یونیكس یكی ازانواع سیستم های عامل وبه جرات می توان گفت كه قویترین آنها می باشدحدودسی سال است كه سیستم عامل یونیكس ساخته شده است در

یونیکس

مقدمه:

سیستم عامل برنامه ای است كه سخت افزاركامپیوتررامدیریت می كند.مبنایی برای برنامه های كاربردی است وبه عنوان واسط بین كاربروسخت افزاركامپیوترمحسوب می شود.سیستم عامل بخش مهمی ازهرسیستم كامپیوتری است .یونیكس یكی ازانواع سیستم های عامل وبه جرات می توان گفت كه قویترین آنها می باشدحدودسی سال است كه سیستم عامل یونیكس ساخته شده است درطول این مدت تعداداستفاده كنندگان این سیستم عامل بسرعت افزایش یافته وهم اكنون هزاران مركزكامپیوتروموسسات مختلف درجهان بااین سیستم عامل كارمی كنند.

این سیستم محیط بسیارگسترده ای رادردسترس استفاده كنندگانش قرارمی دهدواین گستردگی استفاده كنندگان ازسیستمهای عامل دیگرراجذب می كند.چگونگی تولدورشدیونیكس ازدیگرسیستم های عامل متفاوت است.

وروداین سیستم عامل به دنیای تكنولوژی ازسوی دنیای تجارت نبودواین دلیلی است برای گسترشش. یونیكس گروههای برنامه نویسان رادرتوسعه برنامه هاحمایت می كردودرجهت ساده تركردن نحوه ارتباط انسان وماشین تلاش داشت.این سیستم عامل بطوریكباره نوشته نشده بلكه باتوجه به نیازهادرپروژه های خاص بتدریج تكامل یافته واین سیرهمچنان ادامه دارد پردازشهای پشت پرده :

پردازشهاییكه مدت زمان زیادی برای اجرا لازم دارند ، درپشت پرده اجرا می‌شوند . به این ترتیب ، مفسرفرمان قادراست تابرنامه وفرمان دیگری رابرای اجرا دریافت كند .

این عمل بوسیله علامت & كه درانتهای فرمان قرارمی‌گیرد انجام می‌شود . مثلاً فرمان cat file & درپشت پرده اجرا می‌شود ولی خروجی آن روی ترمینال ظاهر می‌شود .

برنامه‌های پشت پرده مانند برنامه‌های دیگردارای یك شماره پردازش می‌باشند كه بااستفاده از آن می‌توان به آن پردازش رجوع كرد . پس ازهرفرمان بهمراه علامت & شماره آن پردازش درخروجی چاب می‌شود .

– پدروفرزند :

زمانیكه یك استفاده كننده وارد سیستم می‌شود ، یك پردازش shell برای اوساخته می‌شود تافرامین او رااجرا نماید . این پردازش (shell ) زمانی ختم می‌شود ویامیمیرد كه استفاده كننده ازسیستم خارج شود . بنابراین هراستفاده كننده فعال درسیستم لااقل یك پردازش درحال اجرا دارد .

شروع هرپردازش راتولد او وختم آنرا مرگ اوتلقی می‌كنیم ( بنابه تعاریف UNIX) بنابراین درطول كارسیستم پردازشهای بسیاری متولد شده ومی‌میرند .

اما پردازشهایی نیز وجوددارند كه باشروع كار سیستم متولدشده وباختم كارسیستم می‌میرند .

تنها راهی كه یك پردازش متولد می‌شود ازطریق یك پردازش دیگر است . پردازش بوجود آورنده پردازش جدید را پدر(Parent ) وپردازش متولد شده رافرزند (child ) می‌گویند . یك پردازش پدرمی‌تواند چندین پردازش فرزند داشته باشد . اماهرپردازش بیش ازیك پدرنمی‌تواند داشته باشد . به همین ترتیب یك پردازش فرزند خود می‌تواند چندین فرزند داشته باشد .

اگرپردازشی یك پردازش فرزند بوجود آورد وفرزند اوخودفرزند دیگری داشته باشد ، ممكن است پردازشهای واسط بمیرند . هرپردازشی كه بمیرد كلیه فرزندانش می‌میرند .

البته می‌توان روشهایی اتخاذ كرد كه بامرگ پردازش واسط ، فرزند اونمیرد بلكه این فرزندان به پردازش اصلی به ارث برسند . یكی از ابزاری كه این عمل را انجام می‌دهد ، همان nohup است كه بامرگ پردازش واسط یعنی Shell فرزندان اویعنی برنامه‌های پشت پرده به برنامه قبل از Shell منتقل می‌كند .

دراینجام ذكر این مطلب مهم است كه سیستم خود پردازشهایی رابوجود می‌آورد كه عملیات خاصی را انجام می‌دهند واگر آن اهداف نباشد میتوان آن پردازشها رامتوقف كرد . مثلاً پردازشی بوجود می‌آید تاپست الكترونیكی راازماشینی به ماشین دیگر ارسال دارد وبه محض ارسال این پردازش می‌میرد.

ویا spooler مربوط به چاپگر كه پردازشی است كه درطول حیات سیستم حضوردارد وسرویس چاپ راانجام می‌دهد . به اینگونه پردازشهای پشت پرده كه مربوط به سیستم اند ویكی ازوظایف مهم سیستم عامل راانجام می‌دهند deamon می‌گوییم .

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 28هوش مصنوعی چیست ؟

دانلود مقاله هوش مصنوعی چیست ؟;خرید مقاله هوش مصنوعی چیست ؟;خرید و دانلود مقاله هوش مصنوعی چیست ؟;دانلود و خرید مقاله هوش مصنوعی چیست ؟;دانلود رایگان مقاله هوش مصنوعی چیست ؟;دانلود رایگان تحقیق هوش مصنوعی چیست ؟;دانلود رایگان پژوهش هوش مصنوعی چیست ؟

هوش مصنوعی چیست ؟ « هوش مصنوعی، دانش ساختن ماشین‌‌ ها یا برنامه‌های هوشمند است همانگونه كه از تعریف فوقكه توسط یكی از بنیانگذاران هوش مصنوعی ارائه شده است برمی‌آید،حداقل به دو سؤال باید پاسخ داد

هوش مصنوعی چیست ؟

« هوش مصنوعی، دانش ساختن ماشین‌‌ ها یا برنامه‌های هوشمند است.

همانگونه كه از تعریف فوق-كه توسط یكی از بنیانگذاران هوش مصنوعی ارائه شده است- برمی‌آید،حداقل به دو سؤال باید پاسخ داد:

1ـ هوشمندی چیست؟

2ـ برنامه‌های هوشمند، چه نوعی از برنامه‌ها هستند؟

تعریف دیگری كه از هوش مصنوعی می‌توان ارائه داد به قرار زیر است:
« هوش مصنوعی، شاخه‌ایست از علم كامپیوتر كه ملزومات محاسباتی اعمالی همچون ادراك (Perception)، استدلال(reasoning) و یادگیری(learning) را بررسی كرده و سیستمی جهت انجام چنین اعمالی ارائه می‌دهد

و در نهایت تعریف سوم هوش مصنوعی از قرار زیر است:

«هوش مصنوعی، مطالعه روش‌هایی است برای تبدیل كامپیوتر به ماشینی كه بتواند اعمال انجام شده توسط انسان را انجام دهد.»

به این ترتیب می‌توان دید كه دو تعریف آخر كاملاً دو چیز را در تعریف نخست واضح كرده‌اند.
1ـ منظور از موجود یا ماشین هوشمند چیزی است شبیه انسان.

2ـ ابزار یا ماشینی كه قرار است محمل هوشمندی باشد یا به انسان شبیه شود، كامپیوتر است.

هر دوی این نكات كماكان مبهم و قابل پرسشند. آیا تنها این نكته كه هوشمندترین موجودی كه می‌شناسیم، انسان است كافی است تا هوشمندی را به تمامی اعمال انسان نسبت دهیم؟ حداقل این نكته كاملاً واضح است كه بعضی جنبه‌های ادراك انسان همچون دیدن و شنیدن كاملاً ضعیف‌تر از موجودات دیگر است.

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 7پاورپوینت تاثیر ورزش بر افسردگی

دانلود پاورپوینت بررسی تاثیر ورزش بر افسردگی;دانلود پاورپوینت تاثیر ورزش بر افسردگی;پاورپوینت تاثیر ورزش بر افسردگی;بررسی تاثیر ورزش بر افسردگی;تاثیر ورزش بر افسردگی;تحقیق تاثیر ورزش بر افسردگی;مقاله تاثیر ورزش بر افسردگی

پاورپوینت تاثیر ورزش بر افسردگی در 23 اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptx

پاورپوینت تاثیر ورزش بر افسردگی در 23 اسلاید قابل ویرایش با فرمت pptx

تاثیر ورزش بر افسردگی

افسردگی در واقع یك بیماری فراگیر و لطمه زننده به روح و روان آدمی است كه از مشخصات آشكار آن احساس پوچ بودن و ناراحتی؛احساس نا امیدی وبی ارزش بودن و تفكرات منفی است.

فرد مبتلا به افسردگی دارای رفتار كند و آهسته است. محققان علوم رفتاری میگویند كه افسردگی های پیشرفته نشانه ها و علائمی هستند كه می توانند فعالیتهای روزمره ، مطالعه ، خواب ، خوراك وشركت در فعالیت های خوشایند و سرگرم كننده را تحت تاثیرقرار دهند.

چنین حالتی ممكن است به دفعات در زندگی انسان روی دهد. به نظر محققان در نوع دیگر افسردگی، اختلال روانی دارای نشانه هایی از طولانی مدت است و براساس آن شخص از انجام فعالیت های روزانه یا برخورداری از احساساتی خوب و دلپذیر محروم می شود ودوره های پریشان خاط ری قابل توجهی را در برخی از برهه های زندگی طی میكند. یك نوع دیگر افسردگی در واقع یك اختلال روحی شیداچنین حالتی ممكن است به دفعات در زندگی انسان روی دهد. به نظر محققان در نوع دیگر افسردگی، اختلال روانی دارای نشانه هایی از طولانی مدت است و براساس آن شخص از انجام فعالیت های روزانه یا برخورداری از احساساتی خوب و دلپذیر محروم می شود ودوره های پریشان خاط ری قابل توجهی را در برخی از برهه های زندگی طی میكند. یك نوع دیگر افسردگی در واقع یك اختلال روحی شیدا گونه است كه نام بیماری افسردگی دو قطبی را گرفته است. این نوع از ابتلا به افسردگی و پریشان خاطری، در بیشتر مواقع،تفكر؛قدرت تشخیص وحتی رفتارهای اجتماعی را تحت تاثیر قرار میدهد،كه به بروز مشكلات جدی برای شخص و اطرافیان منجر می شود.

علائم افسردگی :

خلق فرد افسرده می شود، یعنی غمگینی طولانی مدت دارد.

علاقه مندی وی نسبت به علایق گذشته اش از دست می رود و غالبا بی حوصله است.

كم اشتهایی او را می آزارد و غذا نمی خورد ، البته در برخی انواع آن پرخوری شیوع دارد.

خواب فرد مبتلا غالبا دچار مشكل می شود معمولا نیمه شب بیدار می شود و تا صبح نمی تواند بخوابد و كسل است در جوانان مبتلا، پر خوابی شیوع دارد .

افسردگی معمولاً با اضطراب همراه و بی خوابی و بی قراری در فرد شیوع دارد

غلبه بر افسردگی و افزایش نگرش مثبت :

ازعلت افسردگی خود آگاه بوده و سعی كنید نسبت به آینده خوش بین باشید ، افكار منفی خود راشناخته و آنها را با افكار مثبت تعویض كنید. بر تجارب مثبت تمركز كنید. فهرستی از تكالیف مثبت هفتگی تهیه كنید.از نظر اجتماعی فعال باشید.جدولی از فعالیت های روزمره هفتگی تهیه كنید و افزودن فعالیت های اجتماعی را فراموش نكنید.تفریحاتی برای خود پیدا كنید.هرگاه احساس تنش می كنید، از روشهای خود آرام بخشی استفاده كنید. به عنوان مثال، برای چندین دقیقه و تا زمان ایجاد آرامش در كل بدنتان بطور آرام و آهسته نفس بكشید.اهداف واقع گرایانه ای انتخاب كنید. برای فعال نگهداشتن خود، كاری داوطلبانه انجام دهید. بپذیرید كه هركسی توانایی های متفاوت خود را دارد و شما بر ویژگی ها و اعمال مثبت خودتان تمركزكنید.به هنگام بیان مطالب ، جرأتمند باشید. سعی كنید نقاط قوت خود را شناخته و توسعه دهید. روزانه ورزش كنید و فعالیت بدنی مستمر داشته باشید .

فرمت فایل: pptx

تعداد صفحات: 23همه چیز درباره بایوس كامپیوترتان

دانلود مقاله همه چیز درباره بایوس كامپیوترتان;خرید مقاله همه چیز درباره بایوس كامپیوترتان;دانلود و خرید مقاله همه چیز درباره بایوس كامپیوترتان;خرید و دانلود مقاله همه چیز درباره بایوس كامپیوترتان;دانلود رایگان مقاله همه چیز درباره بایوس كامپیوترتان;دانلود رایگان تحقیق همه چیز درباره بایوس كامپیوترتان;بایوس چیست؟

اغلب برای افراد مشکل است که تفاوت بین سخت افزار و نرم افزار را درک نمایند و این به این دلیل است که این دو موضوع در طراحی،ساخت وپیاده سازی سیستم‌ها بسیار به هم وابسته‌اند برای درک بهتر تفاوت بین آنها لازم است که ابتدا مفهوم BOIS را درک کنید

همه چیز درباره بایوس كامپیوترتان

اغلب برای افراد مشکل است که تفاوت بین سخت افزار و نرم افزار را درک نمایند و این به این دلیل است که این دو موضوع در طراحی،ساخت وپیاده سازی سیستم‌ها بسیار به هم وابسته‌اند . برای درک بهتر تفاوت بین آنها لازم است که ابتدا مفهوم BOIS را درک کنید.

BOISتنها کلمه ای است که می‌تواند تمام درایورهایی را که در یک سیستم به عنوان واسط سخت افزار سیستم و سیستم عامل کار می‌کنند ، را شرح دهد.
BOISدر حقیقت نرم افزار را به سخت افزار متصل می‌نماید .قسمتی از بایوس بر روی چیپ ROM مادربرد و قسمتی دیگر بر روی چیپ کارتهای وفق دهنده قرار دارد که FIRE WARE(یعنی میانه افزار یا سفت افزار)نامیده میشود .

یک PC می‌تواند شامل لایه‌هایی (بعضی نرم افزاری و بعضی سخت افزاری ) باشد که واسط بین یکدیگرند. در اکثر اوقات شما می‌توانید یک کامپیوتر (PC) را به چهار لا یه تقسیم کنید که هر کدام از لایه‌ها به زیر مجموعه‌هایی کوچکتر تقسیم کنیم . در شکل 1-5 چهار لایه نمونه از یک PC را مشاهده می‌کنید . هدف از این نوع طراحی این است که سیستم عامل‌ها و نرم افزار‌های مختلف بر روی سخت افزار‌های مختلف اجرا شوند (حالت مستقل از سخت افزار ) . شکل 1-5 نشان می‌دهد که چگونه دو ماشین متفاوت با سخت افزار‌های مختلف که از یک نسخه بایوس استفاده می‌کنند ، می‌توانند انواع نرم افزارها و سیستم عامل‌های مختلف را اجرا کنند . بدین طریق دو ماشین با دو پردازنده مختلف، رسانه‌های ذخیره سازی متفاوت و دو نوع واحد گرافیکی و غیره … ، یک نرم افزار را اجرا کنند .

در معماری این لایه‌ها برنامه‌های کاربردی با سیستم عامل از طریق API(Application Program Interface) ارتباط برقرار می‌کنند .

فهرست مطالب:

همه چیز در باره بایوس كامپیوترتان. 1

معماری سخت افزار و نرم افزار بایوس.. 3

BIOS و CMOS RAM… 6

BIOS مادربرد : 7

سخت افزار ROM: 8

ROM Shadowing: 10

PROM: 11

EPROM: 12

EPROM/Flash ROM : 13

تولید کننده‌های ROM BIOS: 13

به روز رسانی BIOS : 14

نسخه برداری از تنظیمات فعلی CMOS: 15

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 17همه چیز در مورد Disk Defragmenter

دانلود مقاله همه چیز در مورد Disk Defragmenter;خرید مقاله همه چیز در مورد Disk Defragmenter;خرید و دانلود مقاله همه چیز در مورد Disk Defragmenter;دانلود و خرید مقاله همه چیز در مورد Disk Defragmenter;دانلود رایگان مقاله همه چیز در مورد Disk Defragmenter;دانلود رایگان تحقیق همه چیز در مورد Disk Defragmenter

بی شک تاکنون به برنامه Disk Defragmenter که در ابزارهای سیستمی ویندوز خودنمایی می کند، برخورد کرده اید اما این که این برنامه به چه کاری می آید و چگونه می توان از آن استفاده کرد برای شما سئوال بوده است در این مقاله سعی داریم عملکرد و چگونگی استفاده از این ابزار را بررسی کنیم

همه چیز در مورد Disk Defragmenter

بی شک تاکنون به برنامه Disk Defragmenter که در ابزارهای سیستمی ویندوز خودنمایی می کند، برخورد کرده اید. اما این که این برنامه به چه کاری می آید و چگونه می توان از آن استفاده کرد برای شما سئوال بوده است. در این مقاله سعی داریم عملکرد و چگونگی استفاده از این ابزار را بررسی کنیم.

هدف این ابزار سازماندهی فضای اشغال شده از هارد دیسک است که توسط ویندوز ایجاد می شود. به طوری که هر فایل در بخش های مربوط به هم بر روی دیسک نوشته می شود. نکته قابل توجه اینجاست که ویندوز فایل ها را به طور دسته به دسته بر روی ساختمان آزاد دیسک می نویسد. در این میان ویندوز سعی می کند فضا های مجاور آزاد بزرگ را بر روی دیسک بیابد. یک فایل بزرگ می تواند به راحتی به بیش از ناحیه های آزاد موجود برروی دیسک تقسیم شود و این زمانی رخ می دهد که حجم ناحیه های آزاد کمتر از حجم فایل است. در اکثر موارد، هر بخش از یک فایل در مکان های مختلفی از دیسک قرار می گیرد.

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 9هارد دیسک چگونه کار می کند؟

دانلود مقاله هارد دیسک چگونه کار می کند؟;خرید مقاله هارد دیسک چگونه کار می کند؟;خرید و دانلود مقاله هارد دیسک چگونه کار می کند؟;دانلود و خرید مقاله هارد دیسک چگونه کار می کند؟;دانلود رایگان مقاله هارد دیسک چگونه کار می کند؟;دانلود رایگان تحقیق هارد دیسک چگونه کار می کند؟;دانلود رایگان پژوهش هارد دیسک چگونه کار می کند؟

تقریبا هر کامپیوتر رومیزی و سرور دارای یک یا چند هارد دیسک میباشد هر پردازنده مرکزی و سوپرکامپیوتر در حالت عادی به صدها عدد از این هارد دیسک متصل است امروزه دستگاههای زیادی را می توان یافت که تا چندی پیش از نوار (Tape) استفاده میکردند ولی حال از هارد دیسک استفاده میکنند این تعداد انبوه از هارد دیسکها یک کار را به خوبی انجام میدهند آنها اطلاعات

هارد دیسک چگونه کار می کند؟

تقریبا هر کامپیوتر رومیزی و سرور دارای یک یا چند هارد دیسک میباشد. هر پردازنده مرکزی و سوپرکامپیوتر در حالت عادی به صدها عدد از این هارد دیسک متصل است. امروزه دستگاههای زیادی را می توان یافت که تا چندی پیش از نوار (Tape) استفاده میکردند ولی حال از هارد دیسک استفاده میکنند. این تعداد انبوه از هارد دیسکها یک کار را به خوبی انجام میدهند. آنها اطلاعات دیحیتال را به یک فرم تقریباً همیشگی ذخیره میکنند. آنها این توانایی را به کامپیوترها می دهند تا در هنگامی که برق میرود اطلاعات خود را بیاد بیاورند.
اساس هارد دیسک
هارد دیسکها در دهه 1950 اختراع شدند. در ابتدا آنها دیسکهای بزرگی به ضخامت 20 اینچ بودند و فقط مقدار محدودی مگابایت اطلاعات میتوانستند ذخیره کنند. در ابتدا نام آنها “دیسکهای ثابت یا ماندنی” (Fixed Disks) یا وینچسترز (Winchesters) یک اسم رمز که قبلا برای یک محصول محبوب IBM استفاده می شده.) بود. بعدا برای تشخیص هارد دیسک از فلاپی دیسک نام هارد دیسک بر روی آنها گذاشته شد.
هارد دیسکها یک صفحه گرد سخت (بشقاب) دارند که قادر است میدان مغناطیسی را نگه دارد، بر خلاف لایه پلاستیکی انعطاف پذیری که در فلاپیها و کاستها دیده می شود.
در ساده ترین حالت یک هارد دیسک هیچ تفاوتی با یک نوار کاست ندارد. هم هارد دیسک و هم نوار کاست از یک تکنیک برای ذخیره کردن اطلاعات استفاده میکنند . این دو وسیله از مزایای عمده ذخیره سازی مغناطیسی استفاده میکنند. میدان مغناطیسی براحتی پاک و دوباره نوشته می شود. این میدان براحتی می تواند الگوی شار مغناطیسیای که بر روی میدان ذخیره شده را بیاد بیاورد.

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 15هارد درایو و كنترلر آن

دانلود مقاله هارد درایو و كنترلر آن;خرید مقاله هارد درایو و كنترلر آن;خرید و دانلود مقاله هارد درایو و كنترلر آن;دانلود و خرید مقاله هارد درایو و كنترلر آن;دانلود رایگان مقاله هارد درایو و كنترلر آن;دانلود رایگان تحقیق هارد درایو و كنترلر آن;دانلودرایگان پژوهش هارد درایو و كنترلر آن

هارد درایو و كنترلر آن برای كنترل اطلاعات در هارد دیسك و نحوة ذخیرة آن بر روی صفحات مغناطیسی آن و خواندن محتویات آن به حافظه RAM از یك مدار كنترلر استفاده می‌شود كه معمولاً در كامپیوتر‌های XT بر روی یك بورد موسوم به كنترلر هارد بوده و در یك اسلات قرار می‌گیرد در هاردهای جدید بر روی خود هارد دیسك تعبیه می‌شود و از یك كارت به عنوان واسط بین كنترل

هارد درایو و كنترلر آن

هارد درایو و كنترلر آن

برای كنترل اطلاعات در هارد دیسك و نحوة ذخیرة آن بر روی صفحات مغناطیسی آن و خواندن محتویات آن به حافظه RAM از یك مدار كنترلر استفاده می‌شود كه معمولاً در كامپیوتر‌های XT بر روی یك بورد موسوم به كنترلر هارد بوده و در یك اسلات قرار می‌گیرد. در هاردهای جدید بر روی خود هارد دیسك تعبیه می‌شود و از یك كارت به عنوان واسط بین كنترلر و هارد و مادر‌بورد استفاده می‌شود. اگر سیستم ON board باشد این واسط یا آداپتور بر روی مادربورد قرار می‌گیرد ولی اگر ON bord نباشد بر روی یك كارت موسوم به مالتی I/O وجود دارد.

در بسیاری از سیستمهای ON bord لین قابلیت كه بتوانیم قسمت مربوطه روی مادربورد را غیر فعال نماییم و یك كارت واسط در اسلات‌ها قرار دهیم، را فراهم می‌سازد. برای اینكار باید جامپر‌ مربوط به هارد (مثلاً IDE) را بر روی مادربورد غیر فعال (Disable) و بر روی كارت فعال (Enable) نماییم و آنگاه كارت را در یك اسلات قرار دهیم.

دراین نوع سیستمها برای اینكار یك سوئیچ یا جامپر وجود دارد. با غیر فعال كردن این جامپر یا جامپر‌ها می‌توانیم یك كارت مالتی I/O را در اسلاتها قرار دهیم. شكل 8-9 یك نوع مالتی I/O را نشان می‌دهد (روی كارت مالتی I/O هر سه واسط هارد، فلاپی و I/O وجود دارد) ولی برای كنترل هارد به تنهایی نیز كارتهای موسوم به كنترلر هارد (مثلاً IDE) وجود دارد كه از آنها نیز می‌توانیم استفاده نماییم.

فهرست:

هارد درایو و كنترلر آن.. 1

انواع كنترلر‌ها 2

كنترلر ST 506. 2

كنترلرهای ESDI 5

كنترلر IDE.. 8

استانداردهای ATA.. 9

استاندارد ATA-1. 10

استاندارد ATA -2. 11

استاندارد ATA- 3. 12

استاندارد ATA- 4. 13

استاندارد ATA- 5. 14

استاندارد ATA- 6. 15

استاندارد ATA- 7. 15

اینترفیس و ابزارهای اسكازی.. 15

مقایسه انواع استانداردهای SCSI-3. 19

SCSI-1. 19

SCSI-2. 20

SCSI -3. 21

SPI-2 یا اسكازی Ultra- 2. 22

SPI-3 یا اسكازی Ultra3 ((Ultra160. 23

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 24ویژگیهای RAS

دانلود مقاله ویژگیهای RAS;خرید مقاله ویژگیهای RAS;خرید و دانلود مقاله ویژگیهای RAS;دانلود و خرید مقاله ویژگیهای RAS;دانلود رایگان مقاله ویژگیهای RAS;دانلود رایگان تحقیق ویژگیهای RAS;دانلود رایگان پژوهش ویژگیهای RAS

بحث Remote Access Service به نسخه های قدیمی سرویس دهنده ویندوز NT برمی گردد كه اسم آن سرویس دهنده پیشرفته ویندوز NT نسخه (NTAS) 31 بود RAS اصولاً برای دادن قابلیت Dial – up تلفنی به كاربران برای برقراری ارتباط با یك سیستم NTAS و دسترسی به منابع اشتراكی شبكه از طریق مودم طراحی شده بود دامنه سرویسهای RAS به موارد زیر گسترش یافته است

ویژگیهای RAS

بحث Remote Access Service به نسخه های قدیمی سرویس دهنده ویندوز NT برمی گردد كه اسم آن سرویس دهنده پیشرفته ویندوز NT نسخه (NTAS) 3.1 بود . RAS اصولاً برای دادن قابلیت Dial – up تلفنی به كاربران برای برقراری ارتباط با یك سیستم NTAS و دسترسی به منابع اشتراكی شبكه از طریق مودم طراحی شده بود . دامنه سرویسهای RAS به موارد زیر گسترش یافته است :

  • دسترسی به شبكه از راه دور
  • دسترسی به اینترنت از طریق TCP/IP
  • پروتكل تونلینگ نقطه – به – نقطه (PPTP)

دسترسی به شبكه از راه دور

اولین ویژگی RAS ، قابلیت دسترسی به منابع اشتراكی شبكه برای سرویس گیرنده های NT ، 2000 و ویندوز XP از طریق ارتباط Dial-up است . اینكار باعث می شود كه كاربران شما بتوانند بطور كاملاً راحتی با شبكه ارتباط برقرار كنند ، مثلاً آنها می توانند به شبكه شما Dial كنند و به فایلها و برنامه های ذخیره شده روی ایستگاههای كاری شبكه و سرویس دهنده های روی یك سایت سرویس گیرنده دسترسی داشته باشند .

RAS همه پروتكلهای استاندارد در یك شبكه ویندوز NT را مثل NetBEUI ، IPX/SPX و TCP/IP ، فریمهای مخففی شده و انتقال داده شده و كپسوله شده از طریق ارتباطات dial-up را پشتیبانی می كند آن فریمها برای سیستمهای دیگر روی شبكه (یا حتی برای سیستمهای روی اینترنت) مقدر شده اند و وقتی به شبكه مورد نظر می رسند مجدداً unpack می شوند و به شبكه وارد می شوند این ویژگیها می توانند به طرق مختلفی مورد استفاده قرار گیرند .

مثلاً شركتهایی كه نمی توانند روی تكنولوژیهای پرسرعت WAN سرمایه گذاری كنند ، می توانند از خطوط ارزانتر یا خطوط دیجیتالی همانند لینكهای WAN استفاده نمایند . شركتهای با لینكهای پیشرفتة WAN هنوز هم می توانند از ارتباطات ارزانتر RAS برای امكان سرویس backup در حالتی كه لینكها fail می شوند استفاده كنند .

امكان دسترسی به شبكه شما برای كاربران دور یك فرآیند فوق العاده خطرناك است . هر نوع رخنة امنیتی روی آن ارتباط می تواند منجربه از كار افتادن ساختار داخلی IS شما شود . بدین دلیل ، RAS روشهای امنیتی قابل انعطاف و قدرتمندی را در موارد زیر عرضه داشته است :

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 20تحقیق در مورد ویروس های کامپیوتری

دانلود تحقیق در مورد ویروس های کامپیوتری;خرید تحقیق در مورد ویروس های کامپیوتری;خرید و دانلود تحقیق در مورد ویروس های کامپیوتری;دانلود و خرید تحقیق در مورد ویروس های کامپیوتری

پیشگفتار موضوع پروژه بر این قرار است كه ما در این فرم افزار ، بیش از 120 نوع ویروسی كه هم اكنون در ایران موجود می باشند – اعم از ویروسهای ایرانی و ویژه اینترنت – را ترجمه كرده و برای علاقمندانی كه می خواهند با عملكرد وویروسها بیشتر آشنا شوند ، گرد آوری و تحت یك نرم افزار ارائه نموده ایم همچنین كاربر میتواند اطلاعات كاملی را راجع به ویرو

تحقیق در مورد ویروس های کامپیوتری
پیشگفتار:

موضوع پروژه بر این قرار است كه ما در این فرم افزار ، بیش از 120 نوع ویروسی كه هم اكنون در ایران موجود می باشند – اعم از ویروسهای ایرانی و ویژه اینترنت – را ترجمه كرده و برای علاقمندانی كه می خواهند با عملكرد وویروسها بیشتر آشنا شوند ، گرد آوری و تحت یك نرم افزار ارائه نموده ایم .

همچنین كاربر میتواند اطلاعات كاملی را راجع به ویروسها و آنتی ویروسها به همراه معرفی چند آنتی ویروس به كمك منوی راهنمای ویروسها و ضد ویروسها در اختیار داشته باشد .

مقـدمه:

بیش از سه دهه ازساخت اولین ویروس كامپیوتری توسط فرد كوهن می گذرد . شاید درابتدا كوهن هرگزتصورنمی كرد كه روزی اختراع اوبه صورت یك فاجعه كامپیوتری در آمده و دنیای كامپیوتر را مورد تهدید قرار دهد (متاسفانه بسیاری از مشكلات بزرگ تكنولوژی همین گونه آغاز می شود). كوهن صرفا به عنوان یك پروژه دانشجویی ، برنامه ای را ساخت كه می توانست خود را تكثیر كرده وانگل وار به دیگر برنامه ها بچسبد و نوعی تغییر در آنها بوجود آورد .

با طرح ویژگیهای این نوع برنامه ها در مقالات و سخنرانی ها بتدریج این مسئله توجه عده زیادی از بر نامه نویسان را به خود جلب كرده و رفته رفته مسئله تولید ویروسهای كامپیوتری نضج گرفت. علت نامگذاری ویروس بر روی اینگونه برنامه ها،تشابه زاد آنها با ویروسهای بیولوژیكی بود. چرا كه ویروسهای كامپیوتری مانند ویروسهای بیولوژیكی بطور ناگهانی تكثیر می شوند و در حالی كه ممكن است بر روی یك دیسك وجود داشته باشند.تا زمانی كه شرایط مناسب نباشند،فعال نخواهد بود.امروزه مسئله ویروسهای كامپیوتری به یك معضل بسیار جدی تبدیل شده است.

حوزه عملكرد ویروسها، انواع كامپیوتر ها وسیستم های عامل را در بر می گیرد. و هر روزچندین ویروس جدید تولید شده و در فضای كامپیوتر جهانی رها می شود. بدون اینكه بتوان فرد سازنده آن را شناسایی و مواخذه كرد.برای یك كاربر معمولی PC ممكن است حداكثر ضرر ناشی ازیك ویروس خطر ناك ، نابود كردن اطلاعات وبرنامه های مهم موجود بر روی كامپیوتری باشد درحالی كه ضرر یك ویروس مخرب بر روی شبكه ارتباطی ترمینالهای بانك های یك كشور ممكن است موجب تغییر و یا حذف اطلاعات مالی شركتها و افراد صاحب حساب شده و خسارات مالی سنگینی را ببار آورد ، آنچنان كه تا كنون نیز مواردی از این دست ، ازرسانه های گروهی اعلام شده است . بنابراین اثر تخریب كنندگی ویروسها مرز خاصی نمی شناسد و هر جا كه اثری ازیك فعالیت كامپیوتری نرم افزاری وجود دارد،ممكن است ویروسها نیز حضور داشته باشند .

بدیهی است رشد سرطان گونه ویروسها متخصصین امر را بر آن می دارد كه برنامه هایی برای نابودی آنها تهیه كنند.تا كنون برنامه های ضد ویروس زیادی ساخته شده است كه هر یك گروهی از ویروسها را شناسایی و آنها حذف می كنند .

این برنامه ها هر یك ویژگیهای خاصی داشته و براحتی نمی توان ازآنها را به عنوان بهترین ضد ویروس معرفی كرد . متاسفانه به دلیل كمبود منابع ، عموم كاربران داخل كشور ازكارایی و نحوه عملكرد برنامه های اطلاع كافی نداشته و لذا صرفاً ازآنها به شكل ساده و بدون تنظیمات خاص استفاده كرده و از این رو در بسیاری موارد مشكلات ناشی از وجود ویروسها به طور قطعی حل نمی شوند .

فرمت فایل: doc

تعداد صفحات: 22